• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KITT  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Dopalacz – urządzenie stosowane w samolotach bojowych (rzadziej w cywilnych) w celu zwiększania ciągu silnika turboodrzutowego, poprzez spalanie dodatkowego paliwa za turbiną. Daje to przyrost ciągu o kilkadziesiąt procent.Gaśnica proszkowa - gaśnica, w której środkiem gaśniczym jest proszek wyrzucany za pomocą sprężonego gazu (dwutlenek węgla lub azot). Głównym składnikiem proszków gaśniczych są zwykle węglany lub fosforany sodu. Działanie gaśnicze proszku polega przede wszystkim na przerwaniu reakcji spalania w wyniku antykatalizy. Ponadto proszki typu ABC topią się i pienią w wysokiej temperaturze odcinając dopływ tlenu. Dodatkowo jeszcze występuje efekt tłumienia płomieni strumieniem niepalnego gazu, będącego nośnikiem proszku. Gaśnice proszkowe przeznaczone są do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku. Możliwe jest także gaszenie urządzeń elektrycznych pod napięciem, zwykle do 1000V. Istnieją także gaśnice przeznaczone na wyższe napięcia.

  K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand) – fikcyjna sztuczna inteligencja kontrolująca wysoko zaawansowanego technologicznie Pontiaka Trans Am z 1982 roku w serialu Nieustraszony. W odcinku pilotażowym serialu z 2008 roku K.I.T.T. sterował Fordem Mustangiem Shelby GT500 KR. W szerszym znaczeniu również określenie samego samochodu, którym K.I.T.T. sterował.

  Długość fali – najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami o tej samej fazie drgań (czyli pomiędzy dwoma powtarzającymi się fragmentami fali – zob. rysunek). Dwa punkty fali są w tej samej fazie, jeżeli wychylenie w obu punktach jest takie samo i oba znajdują się na etapie wzrostu (lub zmniejszania się). Jeżeli w jednym punkcie wychylenie zwiększa się a w drugim maleje, to punkty te znajdują się w fazach przeciwnych.Mila na godzinę (mph, z ang. miles per hour) – stosowana w krajach anglosaskich jednostka prędkości równa jednej mili angielskiej na godzinę.

  Historia[ | edytuj kod]

  Zespół naukowców na zlecenie Fundacji na Rzecz Prawa i Rządu (Foundation for Law and Government) miał pod kierunkiem miliardera i założyciela Fundacji Wiltona Knighta skonstruować supernowoczesny, mówiący i myślący samochód do zadań specjalnych dla przyszłego agenta Fundacji. Agentem tym miał zostać Michael Knight. Samochód nazwano K.I.T.T. (Knight Industries Two Thousand). Nie był to jednak pierwszy taki samochód zbudowany przez fundację. Pierwszym był K.A.R.R. (Knight Automated Roving Robot), ale posiadał on jedną wadę, mianowicie celem było po prostu samoprzetrwanie, przez co nie spełniał swojej funkcji, jaką była ochrona ludzi. Jeśli K.A.R.R. chciał osiągnąć jakiś cel, to osiągał go za wszelką cenę. Najważniejszą rzeczą dla niego był on sam. K.A.R.R. został dezaktywowany (później ponownie przez przypadek aktywowało go dwóch ludzi), po czym skonstruowano K.I.T.T.-a, który przejął technologie po K.A.R.R.-ze, ale był pozbawiony już tej wady, jaką miał jego poprzednik.

  Mikrofale – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych. W różnych opracowaniach spotyka się różne zakresy promieniowania uznawanego za promieniowanie mikrofalowe, przykładowo od 1 mm (częstotliwość 300 GHz) do 30 cm (1 GHz), częstotliwość = 3·10 ÷ 3·10 Hz, a długości λ = 10 ÷ 0,1 m . Ten zakres pokrywa również pasma UHF oraz EHF (fale milimetrowe).Mila – dawna jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc. Początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kriogenika (gr. krios – zimno, genos – ród) – dziedzina nauki (fizyki i techniki) zajmująca się badaniem i wykorzystaniem właściwości ciał w niskich temperaturach, uzyskiwaniem i mierzeniem niskich temperatur. Temperatury te nie są ściśle zdefiniowane, zwykle przyjmuje się jako graniczne temperatury niższe od −150 °C (123 K).
  Silnik turboodrzutowy - rodzaj silnika, który napędza pojazd poprzez wykorzystanie zjawiska odrzutu gazów (silnika odrzutowego). W przeciwieństwie do silnika rakietowego wykorzystuje otaczające powietrze jako masę wyrzutową, a tlen zawarty w tym powietrzu jako utleniacz znajdującego się w zbiornikach pojazdu paliwa. Silnik ten montowany jest zazwyczaj w samolotach. Popularnie nazywany jest po prostu silnikiem odrzutowym.
  Tablica rejestracyjna – tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr), umożliwiający identyfikację każdego pojazdu.
  Benzyna – (łac. benzoe → nazwa żywicy jednego z drzew egzotycznych) jeden z głównych rodzajów paliwa stosowanego do napędu samochodów, samolotów i niektórych innych urządzeń posiadających silnik spalinowy. Stosowana także jako rozpuszczalnik.
  General Motors Company (w skrócie GM) – amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General Motors, najlepiej znany jest z produkcji samochodów, lecz także obecny jest na rynku produkcji silników okrętowych, instalacji przemysłowych, technologii komunikacyjnych oraz usług finansowych. Spółka publiczna od 20 grudnia 1916 roku notowana na Giełdzie Nowojorskiej (NYSE): GM (tzw. „Wall Street”). Główna siedziba znajduje się w Detroit w stanie Michigan. Koncern zatrudnia około 212 tys. pracowników (2012 r.).
  Nadwozie – część składowa pojazdu, ustawiona na podwoziu lub służąca do montażu jego elementów. Nadwozie składa się ze struktury nośnej i karoserii (poszycia). Pod względem struktury nośnej pojazdy dzielimy na konstrukcje ramowe (nadwozie nieniosące) i samonośne (samoniosące; bezramowe). Istnieją też konstrukcje pośrednie - nadwozie półniosące oraz samonośne z ramami częściowymi.
  Naczepa – towarowy pojazd drogowy bez osi przedniej, zaprojektowany w ten sposób, że część pojazdu oraz znaczna część masy ładunku spoczywa na ciągniku samochodowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.301 sek.