• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • KGHM Polska Miedź  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Herbert Wilhelm Wirth (ur. 1956 r.) – polski inżynier, geolog, menedżer, doktor habilitowany nauk technicznych, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.Respect Index (RI) – publikowany od 19 listopada 2009 indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Historia[]

  W roku 1951 rozpoczęto budowę Huty Miedzi w Legnicy, mającej wytapiać miedź z rudy wydobywanej w tzw. starym dolnośląskim zagłębiu miedziowym (kopalnie "Lena" i "Konrad").

  W 1957 inż. Jan Wyżykowski odkrył pokłady rudy miedzi w okolicach Lubina i Polkowic (pole "Sieroszowice").

  28 grudnia 1959 decyzją ministerstwa przemysłu ciężkiego powołano Zakłady Górnicze „Lubin” w budowie, przekształcone w 1961 r. w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, który miał zająć się wydobyciem i przetwórstwem miedzi wydobytej z tych złóż. Jednocześnie wcielono w skład KGHM dwie kopalnie miedzi w Sudetach ze starego zagłębia miedzionośnego (zamknięte w 1973 – "Lena" i w 1987 – "Konrad"). W latach 1962–75 dyrektorem KGHM był Tadeusz Zastawnik (w latach 1952–57 był posłem na Sejm, a w połowie lat 50. XX wieku dyrektorem Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych). W 1968 dobiegła końca budowa kopalni "Lubin" i "Polkowice" oraz modernizacja Huty Legnica. Rozpoczęto budowę Huty Głogów, a pod koniec lat 60. geolodzy odkryli w miejscowości Rudna nowe, jeszcze bogatsze złoża miedzi.

  London Stock Exchange (LSE) - jedna z największych pod względem obrotów giełda papierów wartościowych na świecie. Założona w 1801 roku w Londynie.Molibden (Mo, łac. molybdenum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa w dosłownym przekładzie brzmi "podobny do ołowiu" i pochodzi od greckiego określenia ołowiu – μόλυβδος molybdos.

  W styczniu 1996 roku utworzono Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice", który powstał w wyniku połączenia kopalń: "Polkowice" i "Sieroszowice".

  Od dnia powstania przedsiębiorstwa państwowego, aż do dnia 9 sierpnia 1976 roku, nadzór nad Kombinatem sprawował Minister Przemysłu Ciężkiego, a następnie Minister Hutnictwa (urząd ten został przekształcony w urząd Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego).

  Aktem notarialnym z dnia 9 września 1991 roku przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. W dniu 12 września 1991 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Legnicy. W tym samym dniu tenże Sąd wydał postanowienie, na mocy którego wykreślono Kombinat z rejestru przedsiębiorstw państwowych .

  Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.Free float (akcjonariat rozproszony) przedsiębiorstwa publicznego – ustala się jako stosunek liczby akcji znajdujących się poza posiadaniem dużych inwestorów, nie będących także akcjami zastrzeżonymi (ang. restricted stock), oraz liczby akcji ogółem. Inaczej - wszystkie wolnodostępne akcje znajdujące się w obrocie publicznym.

  6 grudnia 2011 zarządy KGHM Polska Miedź SA oraz Quadra FNX Mining Ltd. podpisały umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiego przedsiębiorstwa przez KGHM. 20 lutego 2012 walne zgromadzenie akcjonariuszy Quadra FNX Mining Ltd. zaakceptowało transakcję przyjaznego przejęcia 100% akcji spółki Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź SA, a 5 marca 2012 transakcja powyższa została zamknięta. Odtąd Quadra FNX funkcjonuje pod nową nazwą KGHM International Ltd.. Wartość transakcji wyniosła około 2,8 mld USD. Zakup został sfinansowany ze środków własnych KGHM. Po przejęciu wielkość wspólnej bazy zasobowej liczonej w milionach ton miedzi w złożu (według danych z 2010) wynosi 37,4 mln ton (czwarte miejsce na świecie). Łączona roczna produkcja miedzi (według danych z 2010) wynosi odtąd 526 tys. ton (ósmy wynik na świecie). Jednym z kluczowych aktywów KGHM International Ltd. jest złoże Sierra Gorda. Partnerem kanadyjskiego przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu surowców z tego złoża jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45% udziałów. Złoże znajduje się na terenie Chile i zawiera 1,3 miliarda ton rudy bogatej w miedź, złoto oraz molibden. Przewiduje się, że wydobycie miedzi z Sierra Gorda ruszy w roku 2014 i przekroczy 200 tysięcy ton rocznie.

  Europejski Instytut Technologiczny (EIT) – inicjatywa Unii Europejskiej zmierzająca do stworzenia europejskiej organizacji naukowej na wzór MIT i jako przeciwwaga dla niej. Parlament Europejski na swoim posiedzeniu 26 września 2007 podjął decyzję o utworzeniu EIT, a 18 czerwca 2008 roku zadecydowano, iż siedzibą Rady Zarządzającej EIT będzie Budapeszt.Rudna (niem. Raudten) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Rudna.

  W maju 2015 uruchomiono nową linię produkcyjną w zakładzie Nitroerg w Bieruniu.

  KGHM we Wrocławiu[]

  KGHM posiada swoje placówki także w stolicy województwa dolnośląskiego - Wrocławiu.

 • W roku 2008 ukończono budowę biurowca Cuprum Novum, w którym znajduje się m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe "KGHM Cuprum" z laboratoriami:
 • Badań Materiałowych
 • Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych
 • Pomiarów Elektrycznych
 • oraz zakładami badawczymi: Zakład Górnictwa, Zakład Budownictwa Podziemnego i Badań Materiałowych, Zakład Mechaniki Górotworu, Zakład Studiów i Analiz Geologicznych, Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej, Zakład Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Zakład Nowych Technologii Energetycznych, Zakład Analityki Systemów i Zarządzania Procesowego, Zakład Geodezji, Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej.

  Zakłady Górnicze „Lubin” – oddział KGHM Polska Miedź, jedna z 3 kopalni miedzi w Polsce. Jej budowę rozpoczęto 1 stycznia 1960.Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.
 • W roku 2015 KGHM rozpoczął budowę kompleksu Cuprum Square.
 • We wrześniu 2015 zostało uruchomione laboratorium "KGHM Wiedza".
 • W ramach podpisanych umów KGHM współpracuje z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Uniwersytetem Ekonomicznym.

  W latach 2014-2016 KGHM jest partnerem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

  Zakład Wzbogacania Rud (ZWR) – Oddział KGHM Polska Miedź SA. Jego zadaniem jest wzbogacenie rud wydobywanych w oddziałach górniczych, czyli trzech kopalniach koncernu. Składa się z trzech rejonów, zlokalizowanych przy szybach wydobywczych kopalń "Lubin", "Polkowice-Sieroszowice" i "Rudna". Ciągi technologiczne zakładu wzbogacania należą do największych na świecie. Głównymi elementami przeróbki są rozdrabialnia, młynownia z flotacją oraz suszarnia. Trzy lub czterostopniowa flotacja pozwala uzyskać koncentrat miedziowy o wysokiej - (20-30%) - zawartości składnika użytecznego, głównie siarczków miedzi oraz związków ołowiu i srebra.Jednoosobowa spółka skarbu państwa – spółka utworzona w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, której dokonuje Minister Skarbu Państwa na wniosek organu założycielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, rady pracowniczej lub z własnej inicjatywy.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Chile (Republika Chile, hiszp. República de Chile) – państwo w Ameryce Południowej, ciągnące się długim pasem na zachodnim wybrzeżu kontynentu nad Oceanem Spokojnym. Stolicą Chile jest Santiago. Graniczy z Peru, Boliwią i Argentyną. Do Chile należą liczne wyspy przybrzeżne i wyspy na otwartym oceanie (w sumie ok. 3 tys.): Juan Fernández, Wyspa Wielkanocna (najbardziej oddalona od innych wysp i lądów zamieszkana wyspa na świecie), Sala y Gómez, San Ambrosio, San Félix, Chiloé, Campana, Santa Inés, Chonos.
  Zakład Hydrotechniczny KGHM – oddział KGHM Polska Miedź S.A., odpowiedzialny za utrzymanie, eksploatację i rozbudowę składowiska Żelazny Most, gdzie trafiają odpady poflotacyjne z procesu wzbogacania rudy. Składowisko jest umieszczone w naturalnym obniżeniu i otoczone wałami. Do rozbudowy składowiska (podnoszenie korony wału) używa się materiału o najgrubszej frakcji, odseparowanego ze składowanego odpadu. Materiał jest transportowany na składowisko hydrotechniczne, następnie następuje jego naturalna segregacja i sedymentacja. Najdrobniejszy materiał jest składowany w centralnej części składowiska w postaci zawiesiny. Woda krąży w obiegu zamkniętym.
  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.
  KGHM International Ltd. (wcześniej - Quadra FNX Mining Ltd) – kanadyjskie przedsiębiorstwo przemysłu wydobywczego, zajmujące się pozyskiwaniem miedzi, niklu, platyny, palladu, złota, kobaltu i molibdenu ze złóż w Nevadzie, Arizonie (Stany Zjednoczone), w Chile, na Grenlandii oraz w Kraterze Sudbury (prowincja Ontario w Kanadzie). KGHM International Ltd. od 5 marca 2012 jest spółką zależną, w pełni kontrolowaną przez polskiego potentata branży miedziowej KGHM Polska Miedź SA.
  KGHM Zagłębie Lubin – polski klub piłkarski z siedzibą w Lubinie. Dwukrotny Mistrz Polski z sezonu 1990/91 i 2006/2007, zdobywca Superpucharu Polski w 2007. Jego sponsorem tytularnym jest KGHM Polska Miedź SA. W tabeli wszech czasów ekstraklasy zajmuje 11 miejsce.
  Grupa Sumitomo (jap. 住友グループ, Sumitomo Gurūpu) - japoński konglomerat przedsiębiorstw (keiretsu) działających pod marką Sumitomo.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.