• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • K3b

  Przeczytaj także...
  CDDB (ang. Compact Disc Database) – internetowa baza danych umożliwiająca wyszukiwanie informacji o muzycznych płytach CD. CDDB jest obecnie oprogramowaniem firmy Gracenote Inc. jednak w potocznym rozumieniu terminem tym określa się także inne programy o podobnej zasadzie działania (np. freedb)CD-Extra - Format zapisu płyt CD łączący możliwość zapisu na jednej płycie plików binarnych oraz utworów muzycznych w formacie CD-Audio. Inne nazwy tego formatu to: Enhanced CD i CD-Plus.
  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization, fr. Organisation internationale de normalisation) – organizacja pozarządowa zrzeszająca krajowe organizacje normalizacyjne.
  KDE logo.svg

  K3baplikacja służąca do nagrywania płyt CD i DVD przeznaczona dla środowiska graficznego KDE.

  Program cechuje bardzo przyjazny interfejs użytkownika, pozwalający wykonać większość operacji związanych z nagrywaniem płyt, np. nagrać płytę audio CD z zapisanych na twardym dysku skompresowanych plików muzycznych w formacie Ogg Vorbis lub MP3. Możliwości konfiguracji zadowolą zarówno początkujących, którzy mogą wykorzystać domyślne ustawienia, jak i zaawansowanych użytkowników.

  Arkusz cue, lub plik cue, jest plikiem metadanych opisującym układ ścieżek na płycie CD lub DVD. Plik CUE jest zapisywany jako plik tekstowy zwykle z rozszerzeniem pliku ".cue".DivX – stratna metoda kompresji obrazu filmowego, w nowszych wersjach zgodna z MPEG-4 część 2, pozwalającą zapisać na zwykłej płycie kompaktowej filmy o długości ok. 90 min i jakości niewiele ustępującej DVD-Video. Wykorzystywana także do przesyłania filmów przez Internet.

  K3b można także traktować jako graficzną nakładkę dla programów w trybie tekstowym cdrecord, cdrdao i growisofs.

  Możliwości K3b[ | edytuj kod]

  Tworzenie dysków z danymi[ | edytuj kod]

 • dodawanie plików i folderów do projektu płyty z danymi z wykorzystaniem techniki przeciągnij i upuść
 • kasowanie i przemieszczanie plików wewnątrz projektu
 • tworzenie pustych katalogów
 • nagrywanie płyt w locie bez tworzenia obrazu płyty
 • możliwość stworzenia obrazu płyty i nagranie jej później
 • obsługa systemu plików Rock Ridge i Joliet
 • zmiana nazw plików w projekcie
 • zmiana nazw wszystkich plików mp3, ogg w projekcie zgodnie z informacjami zawartymi w znacznikach np. do formatu "artysta - album - tytuł piosenki.rozszerzenie"
 • możliwość wykorzystania z prawie wszystkich opcji mkisofs przez zaawansowanych użytkowników
 • weryfikowanie poprawności nagranych danych
 • obsługa obrazów płyt rozruchowych w standardzie El Torito
 • możliwość nagrywania płyt wielosesyjnych
 • Tworzenie dysków audio[ | edytuj kod]

 • dekodowanie dźwięku z wykorzystaniem wtyczek (formaty WAV, MP3, Ogg Vorbis, Ogg FLAC)
 • automatyczne wypełnianie informacji CD-Text w oparciu o znaczniki skompresowanych plików muzycznych
 • nagrywanie płyt audio w locie, bez wcześniejszego ich konwertowania do formatu WAV
 • regulacja poziomu głośności plików pochodzących z różnych źródeł przed zapisem na płytę
 • przycinanie początków i końców ścieżek audio
 • Tworzenie płyt Video CD[ | edytuj kod]

 • standardy Video CD: VCD 1.1, VCD 2.0, SVCD, CD-i
 • Tworzenie mieszanych CD[ | edytuj kod]

 • standardy CD-Extra (CD-Plus, Enhanced Audio CD)
 • wcześniej już wspomniane możliwości odnoszące się do płyt audio i z danymi
 • tworzenie płyt eMovix
 • Kopiowanie płyt[ | edytuj kod]

 • kopiowanie jedno- i wielosesyjnych płyt z danymi
 • kopiowanie płyt audio
 • kopiowanie płyt CD-Extra
 • kopiowanie CD-Text
 • dodawanie CD-Textu na podstawę informacji zawartych w bazie cddb
 • dokładne kopiowanie/klonowanie jednosesyjnych płyt CD
 • Nagrywanie DVD[ | edytuj kod]

 • możliwość zapisu na płytach DVD-R/W i DVD+R/W
 • tworzenie projektów DVD z danymi
 • tworzenie płyt DVD eMovix
 • formatowanie płyt DVD-RW i DVD+RW
 • Zgrywanie płyt[ | edytuj kod]

 • obsługa CDDB poprzez HTTP, cddbp i lokalny katalog bazy danych płyt CD cddb
 • możliwość automatycznego agregowania zgrywanych ścieżek w postaci katalogów, list odtwarzania według wybranego wzorca np. "Wykonawca/Płyta/tytuł piosenki.ogg"
 • odczyt informacji CD-Text
 • Zapisywanie informacji cddb o zgrywanych ścieżkach z możliwością ich ponownego wykorzystania w projekcie typu audio CD
 • system wtyczek pozwalający kompresować zgrywane pliki do różnorodnych formatów
 • zgrywanie płyt DVD i automatyczna kompresja do formatu DivX/XviD
 • zapisywanie i odczyt zapisanych projektów
 • czyszczenie płyt CD-RW
 • odczyt informacji TOC i CD-R
 • zapisywanie obrazów płyt ISO na CD lub DVD z możliwością weryfikacji poprawności zapisu
 • zapisywanie plików CUE/BIN dla programu CDRWIN
 • kopiowanie płyt DVD (obecnie bez możliwości rekodowania materiału wideo)
 • Zaawansowana obsługa płyt[ | edytuj kod]

 • automatyczne wykrywanie maksymalnej prędkości zapisu i odczytu
 • możliwość wykorzystania mechanizmów zabezpieczających przed opróżnieniem bufora JustLink, BurnFree
 • możliwość automatycznego czyszczenia płyt CD-RW i DVD-RW przed nagraniem
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona projektu K3b
 • Podręcznik K3b
 • Vorbis - stratny kodek dźwięku z rodziny Ogg. Bardzo często używany jest w połączeniu z kontenerem Ogg i nosi wtedy nazwę Ogg Vorbis (często błędnie zapisywaną tylko jako Ogg, czy nawet jako OGG). Ogg Vorbis potrafi obsłużyć do 255 kanałów i ponad 16-bitowy dźwięk w zakresie 6-48 kHz.DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Plik (ang. file) – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest częścią tego pliku, lecz jest przechowywana w systemie plików.
  MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.
  CD-RW (ang. Compact Disc – ReWritable) jest to płyta kompaktowa z możliwością wielokrotnego nagrywania (ok. 1000 razy) za pomocą odpowiedniej nagrywarki komputerowej.
  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.
  Obraz – dokładna kopia nośnika (płyty kompaktowej, dysku twardego, dyskietki) lub partycji, najczęściej zapisana w pojedynczym pliku. Z obrazu można wykonać dowolną liczbę kopii oryginalnego nośnika lub partycji. Często określa się obrazem tzw. projekt płyty CD bądź plikopartycję.
  CD-Text jest standardem opracowanym przez firmy Philips i Sony, który umożliwia dołączenie do płyty CD-Audio informacji o artyście, tytule płyty, tytułach utworów, a nawet tekstów piosenek czy graficznego logo (aczkolwiek te dwie ostatnie funkcje należą do rzadkości). Informacje te mogą być następnie wyświetlane na kompatybilnych odtwarzaczach CD oraz, za pomocą odpowiedniego oprogramowania na kompatybilnych komputerowych czytnikach płyt kompaktowych.
  WAV (ang. wave form audio format) – format plików dźwiękowych stworzony przez Microsoft oraz IBM. WAVE bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o informacje o strumieniu audio, takie jak użyty kodek, częstotliwość próbkowania czy ilość kanałów. WAV podobnie jak RIFF został przewidziany dla komputerów IBM PC, toteż wszystkie zmienne zapisywane są w formacie little endian. Odpowiednikiem WAV dla komputerów Macintosh jest AIFF.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.