• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Ślusarz – pracownik, dawniej rzemieślnik, zajmujący się ręczną lub z wykorzystaniem elektronarzędzi obróbką metali na zimno. Ślusarz wykonuje różne przedmioty z metalu – części do mechanizmów np. okucia budowlane, montuje i naprawia np. zamki, dorabia do nich klucze.Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).

  Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1290 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej.

  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.Technikum — szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceum – egzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach.

  Spis treści

 • 1 Baza szkolna
 • 2 Władze szkoły
 • 3 Kierunki kształcenia
 • 4 Historia
 • 4.1 Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna
 • 4.2 Technikum Mechaniczne
 • 4.3 Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
 • 4.4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
 • 4.5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
 • 4.6 Zespół Szkół Zawodowych
 • 4.7 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
 • 5 Osoby związane ze szkołą
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu – niepubliczna szkoła wyższa powstała w 1997 r. we Wrocławiu przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja" Sp. z o.o., działający od 1993 r. na podstawie zezwolenia Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 1993 r. Zgodę na działalność wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych dnia 23 lipca 1997 r. (Nr DNS 1-0145/245/1/97).

  Baza szkolna[]

   Osobny artykuł: Koszary 38 Regimentu Feldmarszałka von Moltke w Kłodzku.

  Na bazę szkolną składają się:

 • Gmach główny – powstały na przełomie XIX i XX w. jako koszary wojskowe, zaadaptowany na potrzeby szkolne w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jest to budynek czterokondygnacyjny o dwóch skrzydłach, które odchodzącą symetrycznie od znajdującego się w środkowej części skromnego ryzalitu. Cechuje go surowość wystroju i charakterystyczna czerwona cegła, od której pochodzi potoczna nazwa szkoły – Czerwona Szkoła. Mieści się w nim również biblioteka dysponująca 26 tys. księgozbiorem, stołówka szkolna, świetlica i bar szkolny. W lewym jego skrzydle znajduje się internat żeński, w którym znajduje się 56 miejsc noclegowych.
 • Duża sala gimnastyczna – powstała w 2002 r. po przebudowie jednego z budynków mieszczących dawniej pracownie warsztatowe.
 • Warsztaty szkolne – mieszczą się przy bramie wjazdowej do KSP i przy Młynówce.
 • Edukacja w Kłodzku - system oświatowy w Kłodzku złożony jest obecnie ze szkół publicznych, prowadzonych przez miasto, prowadzonych przez miasto oraz szkół niepublicznych, nad którymi opiekę sprawują zakładające je stowarzyszenia.Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) – szkoła na podbudowie programowej gimnazjum, realizująca program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Duszniki-Zdrój (niem. Bad Reinerz, czes. Dušníky) – miasto i gmina uzdrowiskowa w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim. Historycznie miejscowość znajdowała się w hrabstwie kłodzkim. Położone w dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej, oddzielającej Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich.
  Dyrektorzy Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości – lista osób pełniących funkcję dyrektorów szkół wchodzących obecnie w skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
  Młynówka lub Kanał Młynówka, Kanał Franciszkański – lewostronny sztuczny ciek znajdujący się w Kłodzku w województwie dolnośląskim odchodzący i wpadający do Nysy Kłodzkiej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Marcin Leopold Oleniuk (ur. 11 listopada 1913 r. w Rudkach, zm. 17 marca 2011 r. w Kłodzku) - podpułkownik Wojska Polskiego, nauczyciel, honorowy obywatel Kłodzka.
  Technik (gr. technikus – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.
  Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.