• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kłodnica

  Przeczytaj także...
  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Koźle (cz. Kozlí, niem. Cosel) – dawne miasto, od 1975 część miasta Kędzierzyna-Koźla (województwo opolskie), nad Odrą, w pobliżu ujścia Kanału Gliwickiego i Kłodnicy do Odry, na Górnym Śląsku. Koźle prawa miejskie otrzymało w 1281 (lokowane było na prawie magdeburskim) i należy do najstarszych miejscowości śląskich. Było stolicą księstwa piastowskiego. Obecnie część miasta Kędzierzyn-Koźle, wyraźnie odrębna terytorialnie.
  Kłodnica w centrum Gliwic.

  Kłodnica (niem. Klodnitz) − rzeka w południowej Polsce, prawostronny dopływ rzeki Odry.

  Informacje ogólne[edytuj kod]

  Długość 75 km (według RZGW Gliwice 84 km), powierzchnia dorzecza 1125,8 km², średni spadek od źródeł do ujścia wynosi 1,81 promila. Kłodnica ma charakter rzeki podgórskiej o dużej różnicy spadku i znacznej zmienności przepływu. Źródła rzeki znajdują się w południowych dzielnicach Katowic w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Źródła Kłodnicy. Płynie przez województwo śląskie i województwo opolskie. Przepływa przez Górnośląski Okręg Przemysłowy (Katowice, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice) i Kotlinę Raciborską i uchodzi do Odry w Kędzierzynie-Koźlu w dzielnicy Koźle.

  Kotlina Raciborska (318.59) - mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, stanowiący południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej.Dzierżno Duże – zbiornik poeksploatacyjny utworzony w 1964 w środkowej części doliny Kłodnicy przez zalanie dwóch wyrobisk popiaskowych o podobnej głębokości maksymalnej (do 20 metrów) oddzielonych rozmytą obecnie groblą. Zbiornik jest położony na terytorium Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec, w zachodniej części województwa śląskiego na lewym brzegu Kanału Gliwickiego.

  Dno doliny Kłodnicy jest płaskie i podmokłe. Z powodu dużych zanieczyszczeń w górnym biegu Kłodnicy woda jest ciemna, zamulona i zanieczyszczona. W dolnym biegu rzeka nieco się oczyszcza.

  Wzdłuż Kłodnicy od Gliwic biegnie Kanał Gliwicki, dla którego rzeka Kłodnica jest podstawowym źródłem zasilania. Na jej drodze znajduje się zbiornik Dzierżno Duże zwane również Jeziorem Rzeczyckim, które jest zasilane wodami Kłodnicy i jednocześnie poprawia jakość wody w rzece.

  Uskok kłodnicki – uskok tektoniczny w województwie śląskim przebiegający przez Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską i południowe Katowice.Kędzierzyn-Koźle (czes. Kandřín-Kozlí, niem. Kandrzin-Cosel) – miasto w województwie opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski, położone na Nizinie Śląskiej, na Górnym Śląsku.

  Bieg[edytuj kod]

  Bieg rzeki Kłodnicy można podzielić na trzy odcinki:

 • Odcinek górny od źródeł do Łabęd.
 • Odcinek środkowy od Łabęd do jazu w Pławniowicach.
 • Odcinek dolny od jazu w Pławniowicach do ujścia do Odry w Koźlu.
 • Dopływy[edytuj kod]

  Do najważniejszych dopływów Kłodnicy należą:

 • Dopływy prawobrzeżne:
 • Potok Kokociniec
 • Bytomka
 • Czarniawka
 • Kochłówka (Potok Bielszowicki)
 • Potok Sośnicki
 • Dopływy lewobrzeżne:
 • Kozłówka (Przykopa)
 • Ostropka
 • Potok Jamna
 • Ślepiotka
 • Ciekawostki[edytuj kod]

  Kłodnica w Panewnikach
 • Około dwóch kilometrów poniżej śluzy Nowa Wieś na Kanale Gliwickim, znajduje się tak zwany "syfon Kłodnicy". Jest to "bezkolizyjne skrzyżowanie" Kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy, która przepływa pod kanałem. Jest to jedno z dwóch takich "skrzyżowań" cieków wodnych w Polsce. Drugie to syfon strugi Flis pod Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy.
 • Kłodnica w Zabrzu.
 • Wśród katowiczan rzekę Kłodnicę popularnie nazywa się Belokiem.
 • Kilka kilometrów od źródeł Kłodnica przepływa przez teren Kalwarii Panewnickiej przy Klasztorze Franciszkanów w Panewnikach.
 • Jesienią 2008 roku w Kędzierzynie-Koźlu zmieniono bieg rzeki, by powstała obwodnica.
 • Przypisy

  1. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem
  2. Sieć hydrograficzna
  3. RZGW GLIWICE – Rzeka Kłodnica
  4. Andrzej Złoty: Ligota, Murcki... i inne szkice historyczne. Katowice: Bractwo Gospodarcze Związku Górnośląskiego, 2008. ISBN 978-83-7593-014-6.

  Zobacz też[edytuj kod]

 • Kanał Gliwicki
 • Kanał Kłodnicki
 • Dzierżno Duże
 • Dzierżno Małe
 • Uskok kłodnicki
 • Rzeki Polski
 • Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Bytomka (niem. Beuthener Wasser) – rzeka w południowej Polsce, w województwie śląskim, prawostronny dopływ rzeki Kłodnicy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.
  Potok Bielszowicki (pot. Kochłówka) – ciek wodny w południowej Polsce, w województwie śląskim. Przepływa przez Rudę Śląską oraz Zabrze.
  Kalwaria Panewnicka − zespół szeregu kaplic pasyjno-maryjnych usytuowanych w pobliży klasztoru oo. franciszkanów w Katowicach wraz z przyległym terenem parkowym.
  Flis Północny – prawy dopływ Brdy, o powierzchni zlewni 88,6 km². Nazwa strugi pochodzi od niemieckiego słowa fliessen, oznaczającego pływać, ciec.
  Pławniowice (niem. Plawniowitz) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Rudziniec.
  Na mapach: 50°13′16″N 19°00′34″E/50,221111 19,009444 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Źródła Kłodnicy" – zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się w południowej części miasta Katowice (styk dzielnic: Brynów, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Giszowiec i Piotrowice-Ochojec), na terenie Lasów Murckowskich, u źródeł rzeki Kłodnicy.
  Ciek – ogólne określenie wszelkiego rodzaju wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości, płynące stale lub w ciągu dłuższych okresów w wyżłobionych przez siebie łożyskach otwartych. Pojęcie cieku należy łączyć z płynącą wodą i korytem przez nią wyżłobionym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.