• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kępa Swarzewska

  Przeczytaj także...
  Elektrownia Wiatrowa Swarzewo – elektrownia wiatrowa w Swarzewie, Łebczu i Gnieżdżewie nad Zatoką Pucką, w powiecie puckim.Pobrzeże Kaszubskie (313.51), (kasz. Kaszëbsczi Ùbrzég) – mezoregion fizycznogeograficzny znajdujący się na obszarze administracyjnym Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz powiatów wejherowskiego i puckiego, wszystkie te powiaty leżą w województwie pomorskim. Pobrzeże Kaszubskie jest częścią Pobrzeża Gdańskiego. Występują tu kępy: Ostrowska, Swarzewska, Pucka, Oksywska i Redłowska, kępy są poprzedzielane pradolinami. Przez mezoregion przepływa wiele krótkich rzek wpływających do Zatoki Puckiej. Pod względem gospodarczym widać sporą różnicę pomiędzy północą a południem. Południowa część regionu cechuje się wysokim stopniem urbanizacji i industrializacji (między innymi Port w Gdyni). Część północna regionu wykorzystywana jest przede wszystkim turystycznie jednakże znajdują się tu też porty rybackie: port Puck i port Władysławowo.
  Kępa morenowa – niewielkie płaskowzgórze tworzące nadmorską partię płaskiej lub lekko falistej moreny, podciętej przez fale od strony morza i oddzielone pradoliną od wysoczyzn morenowych, które rozciągają się w głębi lądu.

  Kępa Swarzewska (kaszb Swôrzewskô Kãpa) – kępa morenowa znajdująca się na obszarze wysoczyzny morenowej Pobrzeża Kaszubskiego z charakterystycznymi głębokimi jarami.

  Chłapowo (kaszb. Chłapòwò, niem. Chlapau) – część miasta Władysławowa, w woj. pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.Puckie Błota (kaszb Pùcczé Błota) – to duży bagnisty obszar pradoliny Pobrzeża Kaszubskiego, stanowiącej naturalny dział pomiędzy kępami Pucką, Swarzewską i Wysoczyzną Żarnowiecką. Dnem pradoliny przepływa mająca swe źródła w okolicy Starzyńskiego Dworu rzeka Płutnica. Podmokłe łąki Puckich Błot są ostoją ptaków błotno-wodnych. Na południowym obszarze błot powstała w ostatnich latach największa na obszarze powiatu puckiego farma wiatrowa.

  Obszar kępy ogranicza od północy Władysławowo i podstawa Mierzei Helskiej, od zachodu i południa zabagniona pradolina strugi Płutnicy (Puckie Błota) zaś od wschodu obejmujący brzeg Zatoki Puckiej Nadmorski Park Krajobrazowy. Najwyższymi punktami Kępy Swarzewskiej są wzgórza moreny czołowej na obszarze Chłapowa o wysokości do 67 m n.p.m.. Obszarem kępy przebiegają trasy linii kolejowej Reda-Hel i drogi wojewódzkiej nr 216. W okolicach Swarzewa powstała Elektrownia Wiatrowa Swarzewo. Najwyższym wzniesieniem obszaru jest Miodna Góra.

  Miodna Góra – najwyższe wzniesienie Kępy Swarzewskiej o wysokości 55 m n.p.m., na Pobrzeżu Kaszubskim, znajdujące się w granicach miasta Władysławowo, położone w kierunku północno-zachodnim od Cetniewa, w bliskim sąsiedztwie rezerwatu Dolina Chłapowska.Morena denna – rodzaj moreny, której materiał skalny, pochodzący z niszczenia (zdzierania) podłoża i materiału wytopionego z lodowca, transportowany jest przez lodowiec w jego dolnej części (stopa lodowca). Po stopnieniu lodowca następuje odsłonięcie moreny dennej w postaci lekko falistych równin, charakterystycznych np. dla Niżu Środkowoeuropejskiego. Jest to forma powstała wskutek działania procesów budujących (akumulacja lodowcowa).
  Swarzewo - widok z Pucka
  Swarzewo - widok z Pucka

  Miejscowości na kępie[]

 • Chłapowo
 • Gnieżdżewo
 • Łebcz
 • Strzelno
 • Swarzewo
 • Gnieżdżewo (kaszb. Gniéżdżewò lub Gnieżdżewò) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck przy drodze wojewódzkiej nr 216.Swarzewo (kaszb. Swôrzewò) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck na Kępie Swarzewskiej przy drodze wojewódzkiej nr 216. W latach 1466-1772 Swarzewo było królewszczyzną królów polskich. W okolicy wsi występują nieeksploatowane jeszcze złoża soli kamiennej i soli potasowo-magnezowej. W Swarzewie znajduje się oczyszczalnia ścieków.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zatoka Pucka (kasz. Pùckô Hôwinga, niem. Putziger Wiek) – płytka zatoka będąca częścią Morza Bałtyckiego, stanowiąca zachodnią część Zatoki Gdańskiej. Jest położona między Mierzeją Helską, a linią Hel-Gdynia. Jej powierzchnia wynosi 364 km², głębokość maksymalna 55 m.
  Płutnica – mała rzeka Pobrzeża Bałtyckiego, mająca swoje źródła na obszarze bagiennym Puckich Błot w okolicy Starzyńskiego Dworu. Rzeka w swoim całym przepływie przebiega bagienną pradoliną dzieląc pofałdowany obszar kęp Swarzewskiej i Puckiej. Zachodnią krawędzią pradoliny rzeki są wschodnie krańce Puszczy Darżlubskiej i Wysoczyzny Żarnowieckiej. W ostatnich latach w dolinie rzeki powstała największa w powiecie puckim farma wiatrowa. U ujścia rzeki do Zatoki Puckiej znajdują się zatopione pozostałości średniowiecznego portu Pucka z wrakami trzech łodzi o konstrukcji wręgowo-klepkowej. U ujścia znajdują się również ostoja ptactwa oraz miejsce widokowe na Zatokę Pucką.
  Pradolina - element rzeźby terenu stanowiący szerokie obniżenie o płaskim dnie. Powstała w czasie cofania się lądolodu na jego przedpolu w wyniku działalności wód z topniejącego lodowca i wód rzecznych płynących z południa, które połączywszy się utworzyły ogromne rzeki, płynące w kierunku zachodnim, zgodnie z ogólnym nachyleniem kontynentu europejskiego.
  Reda (kaszb. Réda, niem. Rheda) – gmina miejska w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, położona w Pradolinie Redy-Łeby nad rzeką Redą. Stanowi jedno z miast Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz jest częścią aglomeracji Trójmiasta. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gdańskiego, obszar bezpośrednio przylegający do niego tworzy gminę wiejską. Jako jedna z gmin wchodzi w skład Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".
  Mierzeja Helska (kaszb. Hélskô Sztremlëzna; 313.52) – piaszczysty wał w kształcie kosy, będący ciągiem zalesionych wydm, utworzonych przez wiatr i prąd morski płynący na wschód wzdłuż polskiego brzegu.
  Strzelno (kaszb. Strzelëno lub też Strzelno, niem. Strellin) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck.
  Łebcz (kaszb. Łebcz) – duża wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck na trasie (nieistniejącej już) linii kolejowej Puck – Krokowa (zachodnia odnoga linii na Mierzeję Helską). Wieś jest siedzibą sołectwa Łebcz w którego skład wchodzą również dzielnice Zele, Dana, Pustki, Kasary i Podgóry. W miejscowości znajduje się fabryka zapiekanek i pizzy firmy Dr. Oetker. W sezonie letnim miejscowość staje się turystycznym zapleczem noclegowym pobliskiego Władysławowa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.