• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kąpielisko

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Wody powierzchniowe – wody występujące na powierzchni ziemi, łatwe do bezpośredniego ujęcia (czerpania). Dzielimy je na:
  Basen pływacki (fr. bassin - miska, miednica) – sztuczny, obudowany zbiornik wody, w kształcie prostokąta; zazwyczaj o znormalizowanych wymiarach, przeznaczony do:
  Niestrzeżone kąpielisko miejskie w Gryficach
  Kąpielisko w Pobierowie

  Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej są ustanawiane przy naturalnych zbiornikach wodnych, jak jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy wodni.

  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).

  Często w pobliżu gorących źródeł zakładane są kąpieliska termalne lub lecznicze, ze specjalnie przygotowanymi basenami do zdrowotnych kąpieli. Przykładem kąpieliska termalnego jest kompleks w Beszeniowej (słow. Bešeňová) na Słowacji. Także kąpielisko w Rajcu korzysta ze źródeł wód termalnych, o temperaturze 38 °C.

  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  W Polsce corocznie rady gmin określają, w drodze uchwały wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. W stosunku do kąpielisk może zostać wydany stały zakaz kąpieli.

  Jedną z form wyróżnienia kąpielisk na świecie są przyznawane corocznie Błękitne Flagi.

  W Polsce ustalono, że kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

  Błękitna Flaga – nazwa programu wdrażanego przez organizację pozarządową – Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej (Foundation for Environmental Education – FEE) z siedzibą w Danii, zrzeszającej narodowe organizacje, pełniące funkcję koordynatorów programu.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  W 1975 r. Rada Unii Europejskiej określiła wymogi jakościowe dla wody w kąpieliskach, gdzie zostały ustalone parametry wytyczne (G) oraz obowiązkowe (I) Dyrektywy 76/160/EEC. Dyrektywa ta obowiązywała do 2014 roku i została zastąpiona Dyrektywą kąpieliskową, czyli Dyrektywą 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. W 2011 r. Komisja Europejska ustanowiła symbole informujące o klasyfikacji wody w kąpielisku, a także symbole informujące o zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się.

  Pobierowo (do 1945 niem. Poberow) – wieś, nadmorska miejscowość wypoczynkowa z kąpieliskiem morskim w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Rewal.Ratownik wodny - osoba uprawniona do prowadzenia ratownictwa wodnego, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodach.

  W Polsce ustalono, że w czasie dyżuru ratownicy mają obowiązek wywieszania na maszcie odpowiednich flag informacyjnych w kąpielisku. Wywieszona biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel, a czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

  Gryfice (niem. Greifenberg in Pommern) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, siedziba powiatu gryfickiego i miejsko-wiejskiej gminy Gryfice. Położone na Pobrzeżu Szczecińskim, nad rzeką Regą, w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego. Według danych z 31 marca 2011 roku Gryfice miały 17 082 mieszkańców. Według danych z 1 stycznia 2009 miasto pod względem ludności znajdowało się na 13. miejscu w województwie i na 274. miejscu w kraju.Beszeniowa (słow. Bešeňová, węg. Besenyőfalu) – wieś i gmina w powiecie Rużomberk, kraju żylińskim, w północnej Słowacji. Wieś lokowana w roku 1503.
  1. temperatura wody wynosi poniżej 14 °C;
  2. widoczność jest ograniczona do 50 m;
  3. szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
  4. występują fale powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami;
  5. występują silne prądy wsteczne;
  6. trwa akcja ratownicza;
  7. prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
  8. występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
  9. występują wyładowania atmosferyczne.

  Przypisy

  1. (Art. 34a.) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)
  2. (Art. 9. ust. 5a) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)
  3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach (76/160/EWG)
  4. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG. [dostęp 2016-03-28].
  5. Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2011 r. (2011/321/UE) Dz.U. L 143/38 z 31.5.2011
  6. Signs and symbols adopted by the Commission. Environment Directorate-General of the European Commission. [dostęp 2012-07-27].
  7. (Art. 16.) Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240)
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 286)

  Linki zewnętrzne[]

 • Serwis kąpieliskowy prezentujący dane o zarejestrowanych kąpieliskach Główny Inspektorat Sanitarny • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.155 sek.