• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Justyna Lisowska

  Przeczytaj także...
  Związek Księgarzy Polskich – stowarzyszenie właścicieli i pracowników księgarń polskich. Zostało założone w roku 1908 jako efekt pierwszego zjazdu polskich księgarzy z zaboru rosyjskiego, który odbył się 9-10 grudnia 1907. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości weszły do niego lokalne organizacje z wszystkich 3 zaborów. Został rozwiązany w roku 1950, a następnie reaktywowany w roku 1956 pod nazwą Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.Księgarstwo – działalność polegająca na rozpowszechnianianiu książek zgodnie z programem wydawniczym dzięki sieci księgarń.
  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.

  Justyna Lisowska z Dygasińskich (ur. 1856, zm. 1939) – księgarz, wydawca i działaczka oświatowa, jedna z założycieli Związku Księgarzy Polskich.

  W 1895 roku została jedną ze wspólniczek niewielkiej warszawskiej księgarni przy ul. Marszałkowskiej 84 (później 99), założonej przez A. Rżążewską i F. Morzycką. Współpraca trwała 4 lata. W 1899 roku działając już samodzielnie przeniosła księgarnię do lokalu przy ulicy Marszałkowskiej 101. Istniała tam do wybuchu I wojny światowej. W czasie tym prowadziła stosunkowo szeroką działalność, oferując oprócz książek także zapisy nutowe, czasopisma polskie i francuskie. Związana była także z działaczami ruchu oświatowego w zaborze rosyjskim, zaopatrując w podręczniki, książki i broszury dla kółek oświatowych. Miała z tego powodu problemy z carską policją; pracownice księgarni były kilkakrotnie oskarżane o kolportaż materiałów rewolucyjnych. Od 1899 roku wydawała także książki dla dzieci i młodzieży, broszury przyrodnicze oraz materiały samokształceniowe. Po I wojnie światowej wznowiła działalność wydawniczą, początkowo stając się księgarnią szkolno-pedagogiczną, a następnie specjalizującą się w dziedzinie wydawnictw z zakresu elektrotechniki.

  Księgarnia – przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się detaliczną a czasami hurtową sprzedażą książek, a także innych wydawnictw i artykułów pokrewnych takich jak czasopisma, mapy, czy przewodniki. A także jednostka operatywno-wykonawcza wchodząca w skład przedsiębiorstwa księgarskiego, będąca stałym punktem detalicznej sprzedaży książek i innych wydawnictw, dysponująca lokalem wyposażonym w odpowiednia urządzenia służące do ekspozycji i sprzedaży.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

  Po śmierci Lisowskiej księgarnię przejęły jej dzieci, Konrad i Bronisława. W 1943 roku zostali oni aresztowani przez Gestapo, które uznało księgarnię za punkt działalności konspiracyjnej. Konrad został rozstrzelany w 1943, natomiast Bronisława zmarła w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1944 roku. Większość wydawnictw księgarni uległo zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego.

  Wspólnik – osoba, która wniosła wkład kapitałowy do spółki. Wspólnik może być komplementariuszem (ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki), komandytariuszem (ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki) lub akcjonariuszem (nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki).Encyklopedia wiedzy o książce (EWoK) - publikacja encyklopedyczna z zakresu wiedzy o książce wydana w języku polskim. Zawiera ok. 6000 haseł rzeczowych, biograficznych, geograficznych, topograficznych oraz odsyłaczowych. Obejmuje całokształt wiedzy ze wszystkich dziedzin dotyczących książki jako dzieła sztuki rękopiśmiennej oraz poligraficznej oraz przedmiotu czytelnictwa, kolekcjonerstwa i handlu.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Birkenmajer Aleksander red. nacz.: Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) – zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, w tym obozu zagłady na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945, symbol Holocaustu. Jedyny obóz koncentracyjny, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, figuruje tam pod oficjalną nazwą Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945).
  Zabór rosyjski – część terytorium państwowego I Rzeczypospolitej zajęta przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów Polski (1772–1795); obejmował Ziemie Zabrane i Królestwo Polskie.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.
  Wydawca – osoba bądź instytucja (ta druga zwana również wydawnictwem), za której pieniądze przygotowywane, opracowywane, a następnie drukowane jest czasopismo, książka, lub publikowana podobna rzecz, np. komercyjny portal internetowy.
  Gestapo (niem. Geheime Staatspolizei, Tajna Policja Państwowa) – tajna policja utworzona w nazistowskich Niemczech 26 kwietnia 1933, która w sposób bezwzględny zwalczała wszelkie przejawy oporu, rozwiązana wraz z upadkiem III Rzeszy w 1945 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.785 sek.