• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Juno - jezioro

  Przeczytaj także...
  Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.
  Jezioro Kiersztanowskie – jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo.
  Jezioro Juno

  Junojezioro polodowcowe, rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim leżące w dorzeczu rzeki Guber w województwie warmińsko-mazurskim, na północ od Mrągowa.

  Guber – rzeka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, prawy dopływ Łyny. Jest rzeką III rzędu, według danych WIOŚ z 2006 r. ma długość 80,2 km, a zlewnia ma powierzchnię 1589,1 km². Źródła znajdują się na południowy zachód od jeziora Guber na terenie gminy Ryn, ujście - w Sępopolu. Lewobrzeżne dopływy Gubra: Dajna, Sajna; prawobrzeżne dopływy: Struga Rawa, Runia, Liwna, Mamlak.Czos - jezioro rynnowe na Pojezierzu Mrągowskim znajduje się w granicach Mrągowa. Składa się z dwóch odnóg: węższej zachodniej (dł. 3,5 km) i szerszej wschodniej (dł. 1,5 km). Rozdziela je wysoko wzniesiony półwysep z dwoma wzniesieniami: 184 m n.p.m. (Góra Czterech Wiatrów) i 143 m n.p.m. Linia brzegowa jest rozwinięta. Wschodnie brzegi są wysokie otoczone pagórkami, a zachodnie niskie, w większości bezleśne. Na północno-zachodnim brzegu zlokalizowane są kąpieliska miejskie, przystanie oraz kempingi. Jezioro za pośrednictwem rzeki Dajny łączy się z jeziorami: Wierzbowskim, Jeziorem Czarnym, Kot i Junem.

  Brzegi jeziora są wysokie, dostępne, z kępami lasu. Linia brzegowa urozmaicona. Juno połączone jest z Jeziorem Kiersztanowskim i Jeziorem Czos poprzez Jezioro Kot oraz Jezioro Czarne. Z południowego zachodu zasilane jest wodą z jeziorek: Piecuch, Średnie, Kociołek, Głębokie.

  Kociołek – jezioro w północnej części Marcinkowa, województwo warmińsko-mazurskie, powiat mrągowski, gmina Mrągowo.Piecuch – jezioro na północny zachód od Mrągowa (gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie) o powierzchni 8 ha; długości 400 m i szerokości 230 m.

  Bibliografia[]

 • Sylwia Kulczyk, Edyta Tomczyk, Tomasz Krzywicki, Jacek Tokarski. ,,Mazury". Przewodnik Pascala. Bielsko-Biała, 2006, ISBN 83-7304-597-X.
 • Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
  Kot – jezioro położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo, ok. 3 km na północ od Mrągowa. Przy jego zachodnim brzegu biegnie droga wojewódzka nr 591 z Mrągowa do Kętrzyna.
  Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, Żądzbork, niem. Sensburg) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa olsztyńskiego.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.
  Głębokie Jezioro - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo na zachód od Mrągowa, leżące na terenie Pojezierza Mrągowskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.