• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Juliusze  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Aurelia Kotta (120 - 54 p.n.e.), matka Juliusza Cezara. Córka konsula Lucjusza Aureliusza Kotty i Rutylii. Poślubiła pretora Gajusza Juliusza Cezara Starszego, z którym miała 3 dzieci:Urodził się jako Gajusz Wipsaniusz Agrypa (Gaius Vipsanius Agrippa), po adopcji przez cesarza Augusta stał się Gajuszem Juliuszem Cezarem Wipsanianem (Gaius Iulius Caesar Vipsanianus), był nazywany Gajuszem Cezarem (Gaius Caesar) (ur 22 p.n.e. – zm. 24 lutego 4 r. n.e.) syn Julii – jedynej córki Oktawiana Augusta i jej drugiego męża – Marka Agrypy.

  Juliusze (Iulii) – znaczący ród rzymski pochodzenia patrycjuszowskiego, wywodzący swe pochodzenie od Julusa, syna Eneasza.

 • Sekstus Juliusz Cezar k.91
 • Lucjusz Juliusz Cezar k.90
 • Lucjusz Juliusz Cezar k.64
 • Gajusz Juliusz Cezar Strabon
 • Gajusz Juliusz Cezar p.92
 • Gajusz Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar) - dyktator
 • Oktawian August (Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus) - cesarz
 • Kaligula (Gaius Iulius Caesar Caligula) - cesarz
 • Gajusz Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar) - wnuk Augusta
 • Lucjusz Juliusz Cezar (Lucius Iulius Caesar) - wnuk Augusta
 • Sekstus Juliusz Cezar k.91[ | edytuj kod]

  Sekstus Juliusz Cezar (Sextus Iulius Caesar) – polityk rzymski początku I w. p.n.e. Brat Gajusza Juliusza Cezara, stryj Cezara dyktatora. Pretor w 94 p.n.e. ; konsul w 91 p.n.e. Na początku wojny ze sprzymierzeńcami przegrał bitwę z Samnitami i zmarł w czasie oblężenia Asculum.

  Gaius Iulius Caesar Germanicus, (ur. 31 sierpnia 12 n.e., zm. 24 stycznia 41 n.e.) – cesarz rzymski od 18 marca 37 r. Oficjalna tytulatura: Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus.Proskrypcja (łac. proscriptio) – we wczesnośredniowiecznym prawie polskim wywołanie (skazanie na fikcyjną śmierć); w starożytności i od pełnego średniowiecza skazanie na banicję, pozbawienie praw, wyjęcie spod prawa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Lucjusz Juliusz Cezar (Lucius Vipsanius, po adopcji przez cesarza Augusta Lucius Iulius Caesar) (ur 17 p.n.e. - zm. 20 sierpnia 2 n.e) syn Marka Agrypy, wnuk cesarza Augusta.
  Mariusz – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od nazwy rzymskiego rodu Mariuszów lub imienia boga wojny Marsa. W Polsce od XIII wieku.
  Pretor (łac. praetor – l.mn. praetores) – wyższy urzędnik w antycznym Rzymie mający tzw. władzę mniejszą (imperium minus). W czasie nieobecności konsulów, pretor (później dwóch) przejmował najwyższą władzę w mieście, mogąc nawet zwoływać posiedzenia senatu. Zasadniczym jednak zadaniem pretorów było sądownictwo. Ważnym uprawnieniem pretora było wydawanie edyktów (edykty pretorskie), w których ustalał on sposoby postępowania w sprawach niedostatecznie jasno uregulowanych przez ustawy (leges) czy prawo zwyczajowe. Owe edykty odegrały ważną rolę w rozwoju prawodawstwa i były uwzględniane w późniejszych kodyfikacjach prawa rzymskiego.
  Atia Starsza, właśc. Atia Balba Caesonia (ur. 85 p.n.e., zm. 43 p.n.e.) – córka Julii Młodszej (Iulia Minor) i Marka Atiusza Balbusa, siostrzenica Juliusza Cezara.
  Marek Antoniusz, Marcus Antonius (ur. 14 stycznia 83 p.n.e. w Rzymie, zm. 1 sierpnia 30 p.n.e.) – wódz i polityk rzymski w latach 61–30 p.n.e.
  Konsul (łac. consul – l.mn. consules) – w starożytnym Rzymie, w okresie republiki był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych przez komicja centurialne na roczną kadencję. Był odpowiedzialny za politykę zagraniczną.
  Lucius Cornelius Sulla (Lucjusz Korneliusz Sulla) zwany Felix (ur. 138 p.n.e. – zm. 78 p.n.e.) – rzymski polityk, dowódca i dyktator.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.966 sek.