• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Juliusz Nowina-Sokolnicki  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Rząd Zygmunta Muchniewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Zygmunta Muchniewskiego, istniał od 20 lipca 1970 do 14 lipca 1972 roku.Alfred Urbański (ur. 13 stycznia 1899, zm. 10 września 1983) – polski szlachcic, ekonomista oraz działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. W latach 1969–1972 był członkiem Rady Trzech (organu uznającego się za zbiorową głową państwa i będącego w opozycji do prezydenta Augusta Zaleskiego). W latach 1972–1976 pełnił funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie.
  „Prezydent Wolnej Polski na Wychodźstwie”[ | edytuj kod]

  Od lat 70. działał jako Prezydent Wolnej Polski na Wychodźstwie równolegle z prezydentami Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, pełniącymi urząd do 1990. Tworzył własne rządy, własnych premierów i ministrów działających równolegle z rządami polskimi na uchodźstwie. Ministrem w jego gabinecie był m.in. ksiądz prałat Henryk Jankowski (został on powołany w czerwcu 1989 na ministra stanu w rządzie Jana Alfreda Łokcikowskiego tytułowanego generałem broni). Dekretem z 5 marca 1986 ustanowił Nadzwyczajny Trybunał Karny z siedzibą w Warszawie oraz z jurysdykcją na terenie Polski, w zamierzeniu przeznaczony do sądzenia komunistów i ich współpracowników.

  Polskie Siły Zbrojne – zorganizowane formacje wojskowe, utworzone jesienią 1939 poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych przez Wielką Brytanię i Francję. Polskimi Siłami Zbrojnymi dowodził Naczelny Wódz.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.

  19 stycznia 1987 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (pierwszy rząd Edwarda Szczepanika) wydał specjalne oświadczenie, w którym uznał Sokolnickiego za samozwańca, a przywołując jego działalność określił ją jako szkodliwą prowokację, jednocześnie piętnując ją. Według oświadczenia władz RP na uchodźstwie również przedstawiony przez Sokolnickiego życiorys „budzi poważne zastrzeżenia i jest wytworem wybujałej fantazji”.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.17 sierpnia jest 229. (w latach przestępnych 230.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 136 dni.

  W sierpniu 1992 otrzymał Medal Zasługi stanu Karolina. Przed wyborami prezydenckimi w 1990 w Polsce oferował przekazanie władzy „osobie, która w wyniku wolnych wyborów w kraju obejmie urząd Prezydenta RP”. Podpisany w tej sprawie dokument został przekazany do Trybunału Konstytucyjnego. W niedługi czas później, w odpowiedzi na działania Sokolnickiego, Ryszard Kaczorowski ogłosił chęć przekazania Lechowi Wałęsie „insygniów władzy prezydenckiej”. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Mieczysław Tyczka odpowiedział Sokolnickiemu, że nie ma kompetencji do rozpatrzenia tej sprawy. Oficjalnie uznano linię sukcesji prezydenckiej od Ryszarda Kaczorowskiego.

  Józef Kuraś, ps. Orzeł, Ogień (ur. 23 października 1915 w Waksmundzie, zm. 22 lutego 1947 w Nowym Targu) – porucznik UB, partyzant na Podhalu w czasie II wojny światowej, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego.„Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

  „Rządy” powołane przez Juliusza Nowinę-Sokolnickiego[ | edytuj kod]

 • I rząd Sergiusza Ursyn-Szantyra od 30 grudnia 1972 do 5 marca 1973
 • II rząd Sergiusza Ursyn-Szantyra od 10 marca 1973 do 3 września 1974
 • III rząd Sergiusza Ursyn-Szantyra od 27 września 1974 do 18 stycznia 1976
 • rząd Zenona Janasiaka od 10 lutego 1976 do 4 kwietnia 1978
 • rząd Ryszarda Józefa Zawiszy od 26 kwietnia 1978 do 10 maja 1979
 • rząd Stanisława Zięby od 10 maja 1978 do 3 maja 1980
 • rząd Jana Zygmunta Sobolewskiego od 28 maja 1980 do 17 lutego 1981
 • I rząd Jana Libronta od 14 marca 1981 do 9 listopada 1983
 • II rząd Jana Libronta od 11 listopada 1983 do 1 czerwca 1984
 • III rząd Jana Libronta od 27 czerwca 1984 do 14 września 1985
 • I rząd Jana Alfreda Chanerley-Łokcikowskiego od 11 listopada 1985 do 17 czerwca 1989
 • II rząd Jana Alfreda Chanerley-Łokcikowskiego od 18 czerwca 1989 do 5 lutego 1990
 • prezes Rady Ministrów – Jan Alfred Łokcikowski,
 • zastępca prezesa Rady Ministrów – Mikołaj Antonowicz,
 • zastępca prezesa Rady Ministrów – Henryk Watracz-Zabierzewski,
 • zastępca prezesa Rady Ministrów – dr Zbigniew Dworak,
 • minister spraw zagranicznych – dr Konstanty Zygfryd Hanff,
 • minister spraw wewnętrznych – Edward Staniewski,
 • minister obrony narodowej – Leopold Stanclik,
 • minister zagadnień polskiej emigracji politycznej – Tadeusz Kozioł-Poklewski,
 • minister wyznań religijnych, oświaty i kultury – dr Kazimierz de Vautour-Sienkiewicz,
 • minister sprawiedliwości – mec. Tadeusz Jagoszewski,
 • minister informacji – dr Zbigniew Dworak,
 • minister spraw społecznych – Stefan Nałęcz-Nowodworski,
 • minister do spraw młodszego pokolenia – Jan Fabiański,
 • minister stanu – ks. Bernard Witucki,
 • minister stanu – ks. Henryk Jankowski.
 • III rząd Jana Alfreda Chanerley-Łokcikowskiego od 10 lutego 1990 do 22 grudnia 1990
 • Prezes Rady Ministrów – Jan Alfred Łokcikowski;
 • zastępca prezesa Rady Ministrów – dr Zbigniew Dworak do 25 października 1990;
 • minister spraw zagranicznych – dr Konstanty Zygfryd Hanff,
 • minister spraw wewnętrznych – Edward Staniewski,
 • minister obrony narodowej i spraw weterańsko-kombatanckich – Leopold Stanclik,
 • minister spraw krajowych – Jan Alfred Łokcikowski,
 • minister zagadnień polskiej emigracji politycznej – Tadeusz Kozioł-Poklewski,
 • minister wyznań religijnych, oświaty i kultury – ks. przeor Hubert Kostrzański,
 • minister sprawiedliwości – mec. Tadeusz Jagoszewski do 25 października 1990, mgr Tadeusz Iwańczak od 25 października 1990,
 • minister informacji – dr Zbigniew Dworak do 25 października 1990,
 • minister spraw społecznych – Stefan Nałęcz-Nowodworski,
 • minister stanu – ks. Bernard Witucki,
 • minister stanu – ks. Henryk Jankowski,
 • minister stanu – mgr Stefan Kraszewski od 25 października 1990.
 • Rządy te nie były szerzej uznawane jako de iure i de facto ośrodki władzy konstytucyjnej RP na uchodźstwie. Nie znalazły większego uznania ani w kręgach niepodległościowo-emigracyjnych, ani w części struktur niepodległościowo-opozycyjnych w kraju i zostały przez nie uznane jako powołane poza legalną strukturą władz konstytucyjnych RP.

  Kazimierz Aleksander Sabbat (ur. 27 lutego 1913 w Bielinach Kapitulnych, zm. 19 lipca 1989 w Londynie) – polski działacz emigracyjny, premier i Prezydent RP na Uchodźstwie.Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK), Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, centralna organizacja kombatancka założona w 1946 w Londynie, skupiająca lokalne organizacje kombatanckie działające w krajach osiedlenia się żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy pozostali na emigracji po zakończeniu II wojny światowej; członek Światowej Federacji Kombatantów.

  Nominacje „generalskie”[ | edytuj kod]

  Na emigracji Sokolnicki sam siebie mianował na stopień generała brygady. Legitymował się tytułem książęcym pochodzenia pruskiego, który według władz RP na uchodźstwie był fikcyjny. W 1982 powołał do życia honorową jednostkę militarną emigracji polskiej, nadając jej nazwę „Polska Niezależna Brygada Rezerwy”. Korzystając z okazji istnienia takiej jednostki, Sokolnicki nadawał liczne tytuły oficerskie i generalskie. Mianował nawet marszałka nieistniejącej armii.

  Stanisław Ostrowski (ur. 29 października 1892 we Lwowie, zm. 22 listopada 1982 w Londynie) – polski lekarz, ostatni polski prezydent Lwowa i trzeci Prezydent RP na Uchodźstwie.Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie – ośrodek kultu maryjnego, położony na terenie wsi Godów, przy granicy z wsią Kałków, w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim, w gminie Pawłów. Należy do parafii św. Maksymiliana Kolbe w Kałkowie-Godowie.

  Wykaz oficerów, podchorążych i podoficerów mianowanych przez Juliusza Nowina-Sokolnickiego na stopnie „generalskie” i „admiralskie” w okresie od 1 grudnia 1972 roku do 22 grudnia 1990 roku:

  Odezwa generałów Zygmunta Bohusza-Szyszko, Bronisława Ducha i Stanisława Maczka, Londyn, 21 kwietnia 1977.
  1. gen. bryg. Mieczysław Boruta-Spiechowicz – „generał dywizji” (15 sierpnia 1973),
  2. gen. bryg. Roman Abraham – „generał dywizji” (15 sierpnia 1973),
  3. gen. bryg. Juliusz Drapella – „generał dywizji” (pośmiertnie 20 lutego 1978 ze starszeństwem od 1 stycznia 1945),
  4. płk dypl. Gwido Kawiński – „generał brygady” (pośmiertnie 20 lutego 1978 ze starszeństwem od 1 stycznia 1945),
  5. gen. bryg. Kazimierz Tumidajski – „generał dywizji” (pośmiertnie 11 listopada 1990),
  6. płk dypl. Adam Świtalski ps. „Dąbrowa” – „generał dywizji” (pośmiertnie 11 listopada 1990),
  7. płk Aleksander Tyszkiewicz ps. „Góral” (1919–1995) „generał brygady” (11 listopada 1990),
  8. płk pil. Tomasz Rzyski (1917–1976) – „generał brygady” (19 marca 1975),
  9. ks. prałat Henryk Jankowski – „kontradmirał” (3 maja 1988),
  10. Sergiusz Ursyn-Szantyr – „generał brygady” (19 marca 1975),
  11. płk art. Wacław Szalewicz – „generał brygady” (3 maja 1977),
  12. płk Antoni Pajdo – „generał brygady” (3 maja 1977),
  13. Józef Kuraś – „generał brygady” i „generał dywizji”,
  14. Stanisław Sojczyński – „generał dywizji”,
  15. „ppłk” Juliusz Nowina-Sokolnicki – „generał brygady” (15 sierpnia 1978),
  16. Jan Alfred Łokcikowski – „generał broni” (11 listopada 1990),
  17. płk Leopold Stanclik – „generał brygady” (15 sierpnia 1978), „generał dywizji” (11 listopada 1984), „generał broni” (11 listopada 1990),
  18. płk Tadeusz Kozioł-Poklewski – „generał brygady” (11 listopada 1979), „generał broni” (11 listopada 1990),
  19. płk Mikołaj Antonowicz – „generał brygady”,
  20. dr Kazimierz de Vautour-Sienkiewicz – „generał broni” (11 listopada 1979),
  21. mec. Tadeusz Jagoszewski – „generał dywizji” (11 listopada 1979),
  22. Mieczysław Wachowski – „generał brygady”,
  23. Bernard Witucki – „generał dywizji” (3 maja 1976), „generał broni”,
  24. Władysław Frączek – „generał brygady”,
  25. ppłk Zbigniew Dymiński ps. „Grot” (1924–2013) – „generał brygady” (15 sierpnia 1990),
  26. „płk” Henryk Jasiecki ps. „Śmigły” – „generał brygady” (15 sierpnia 1990),
  27. Jan Piwnik – „generał brygady”,
  28. Stanisław Kasznica – „generał brygady”, „generał dywizji”,
  29. płk Mieczysław Wariwoda – „generał brygady” (1 stycznia 1978), „generał dywizji” (15 sierpnia 1988), „generał broni” (11 listopada 1989),
  30. gen. bryg. Antoni Zdrojewski – „generał broni” i „marszałek Polski” (3 maja 1979).

  21 kwietnia 1977 roku generałowie dywizji Zygmunt Szyszko-Bohusz, Bronisław Duch i Stanisław Maczek wystosowali apel do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w którym odnieśli się do nominacji oficerskich Juliusza Nowina-Sokolnickiego i stwierdzili, że „działalność ta prowadzi do rozbicia naszych szeregów i do ośmieszania pięknych tradycji naszego wojska. Dlatego też przestrzegamy Was, Żołnierze PSZ, jak i całą emigrację, przed rozbijacką robotą p. Sokolnickiego, podobną do roboty, prowadzonej od lat przez reżymowych agentów komunistycznych” (zob. fotografia obok).

  Pawiak – nieistniejące obecnie więzienie śledcze w Warszawie, popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy której znajdowała się jedna z bram wjazdowych), zbudowane w latach 1830−1836 według projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego. W latach okupacji niemieckiej 1939−1944 największe niemieckie więzienie w Generalnym Gubernatorstwie.Sir – angielski tytuł honorowy, wywodzący się ze średniowiecznego angielskiego sire (fr. sieur) oznaczającego lorda. Etymologicznie słowo to wywodzi się z łacińskiego senior. W formalnej tytulaturze szlacheckiej tytułu sir (pisanego wielką literą: Sir) używa się w stosunku do rycerza lub baroneta, zawsze w połączeniu z pełnym imieniem i nazwiskiem, ewentualnie samym imieniem, nigdy z samym nazwiskiem. Zwyczajowo tytułu tego używa się tylko wobec poddanych brytyjskich monarchów, w tym również pochodzących z innych niż Wielka Brytania państw o statusie Commonwealth realm. Tytułu tego używa się także w wojsku, dawniej przy zwracaniu się do przełożonego oficera, obecnie także używany wobec starszych podoficerów. Obecnie termin sir pełni również funkcję grzecznościową i używany jest w kontaktach służbowych, w oficjalnej korespondencji bądź w kontaktach z nieznajomymi.

  Działalność odznaczeniowa[ | edytuj kod]

  W 1979 Juliusz Nowina-Sokolnicki jako samozwańczy Prezydent Wolnej Polski ogłosił reaktywowanie historycznego Orderu Świętego Stanisława i włączenie go do systemu odznaczeń państwowych. Przed przekazaniem władzy prezydenckiej podpisał dekret o wyłączeniu go z systemu odznaczeń państwowych i ustanowieniu suwerennego orderu na wzór kawalerów maltańskich. W zależności od klasy orderu wymagał od odznaczonej osoby uiszczenia opłaty w wysokości od 150 do 1000 dolarów. Po 1990 uważając się samozwańczo za VIII Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława zajął się nadawaniem tego orderu w Polsce i za granicą.

  Pińsk (biał. Пінск, Pinsk, ros. Пинск, Pinsk) – miasto i port na Białorusi, na Polesiu, nad rzeka Piną, u jej ujścia do Prypeci, w odległości 29 km od kanału Dniepr-Bug. Miasto położone jest administracyjnie w obwodzie brzeskim, do 1939 w województwie poleskim (1921 stolica), węzeł drogowy; stolica diecezji pińskiej (1925), seminarium duchowne (1925, 2001); 130 600 mieszkańców (2010).Stanisław Sojczyński pseud. "Warszyc", "Wazbiw", "Wojnar", "Świrski", "Awr", "Zbigniew" (ur. 30 marca 1910 w Rzejowicach, zm. 19 lutego 1947 w Łodzi) − generał brygady (kapitan piechoty za życia) Wojska Polskiego i Armii Krajowej, organizator i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

  19 stycznia 1983 ogłosił dekret, w którym przetworzył Order Polonia Restituta w „zakon rycerski Rzeczypospolitej Polskiej” (Order of Chivalry of the Republic of Poland), twierdząc że „istniał od stuleci” i nadając jego posiadaczom prawo używania tytułu Sir przed nazwiskiem.

  W 1988 nadał Lechowi Wałęsie order Polonia Restituta, przyjęty jako nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej.

  Mieczysław Wachowski (ur. 21 grudnia 1950 w Bydgoszczy) – polski polityk, od 1990 do 1995 szef Gabinetu Prezydenta RP Lecha Wałęsy, od 2014 prezes Instytutu Lecha Wałęsy.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Samozwańcze tytuły arystokratyczne, zakonne i kościelne[ | edytuj kod]

  W latach 70. XX wieku Juliusz Sokolnicki dodał do nazwiska człon „Nowina” i zaczął tytułować się polskim hrabią. W późniejszych latach używał też tytułu księcia otrzymanego od samozwańczych władców: księcia Augusta von Hohenstaufa i potwierdzonego przez samozwańczego księcia Burgundii, niejakiego Karla Friedricha von Deutschland. W latach 90. XX wieku jako Przeor na Polskę Najwyższego Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (OSMTH-IFA) podjął starania na rzecz utworzenia polskiej gałęzi OSMTH. Wkrótce jednak z uwagi na niesubordynację wobec wielkiego mistrza i próbę powołania swojej własnej obediencji Templum został wykluczony z Zakonu.

  August Zaleski (ur. 13 września 1883 w Warszawie, zm. 7 kwietnia 1972 w Londynie) – polski polityk i dyplomata, dwukrotny minister spraw zagranicznych, Prezydent RP na Uchodźstwie, wolnomularz.Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.

  Równocześnie 27 maja 1983 Juliusz Nowina-Sokolnicki został konsekrowany przez szwedzkiego abp. Nilsa Bertila Alexandra Perssona na biskupa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego (Apostolic Episcopal Church). W następnych latach pełnił funkcję zastępcy biskupa Apostolskiego Kościoła Episkopalnego w Wielkiej Brytanii George’a Boyera (1921–2008), ale również jako biskup ds. społeczności polskojęzycznej na Wyspach Brytyjskich. W 2016 Prymas Apostolskiego Kościoła Episkopalnego Mar Joannes Edmundus ustanowił medal charytatywny „The Juliusz Sokolnicki Memorial Charity Medal” w celu uhonorowania osób wspierających finansowo działania charytatywne (wsparcie dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin) realizowane pod patronatem Apostolskiego Kościoła Episkopalnego.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Tomasz Bogumił Lenczewski (ur. 28 grudnia 1960 r. w Łodzi) – polski genealog i heraldyk, prawnik kanonista i antykwariusz. Kontynuator genealogii rodów utytułowanych w Polsce (po Jerzym Sewerynie Hr. Dunin-Borkowskim i Edwardzie Borowskim). Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu najnowszej historii Polski i nauk pomocniczych historii (głównie genealogii i biografistyki) m.in. w: "Zeszytach Historycznych", "Karcie", "Marsie", "Genealogisches Handbuch des Adels" i "Rzeczpospolitej".

  Przed śmiercią wyznaczył swojego dalekiego kuzyna Jana Zbigniewa Potockiego następcą na urzędzie Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława, a 15 sierpnia 2009 również „następcą prezydenta Rzeczypospolitej”. Zwłoki Sokolnickiego, spopielone w Anglii, zgodnie z jego ostatnią wolą złożono w krypcie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie niedaleko Starachowic. Pogrzeb odbył się bez udziału władz państwowych. Żegnali go przede wszystkim kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

  Bernard Witucki (ur. 16 lipca 1918 w Jaroszewie k. Żnina, zm. 26 lipca 1993 w Miastku) – generał Polskich Sił Zbrojnych i armii francuskiej. Wieloletni Delegat-Pełnomocnik Związku Uczestników Polskiego Ruchu Oporu we Francji (ZUPRO), propagator kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.Wybory prezydenckie w Polsce w 1990 r. pierwsze powszechne wybory odbyły się 25 listopada (I tura) i 9 grudnia (II tura). O stanowisko prezydenta ubiegało się 6 kandydatów: Roman Bartoszcze, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Moczulski, Stanisław Tymiński, Lech Wałęsa; kilku innych (m.in. Janusz Korwin-Mikke, Władysław Siła-Nowicki, Bolesław Tejkowski, Kornel Morawiecki, Jan Ludwik Bratoszewski, Edward Mizikowski, Waldemar Trajdos, Józef Onoszko, Janusz Bryczkowski) nie zdołało zebrać wymaganych 100 tys. podpisów poparcia. Frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 60,6%, a w II – 53,4%.

  W 2006 ukazała się biografia Juliusza Sokolnickiego autorstwa Roberta Majki pt. „Nieznany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki”.

  Stosunki rodzinne[ | edytuj kod]

  Był synem Antoniego Franciszka Emila Sokolnickiego (1900–1946) i Ireny Skirmunt (ur. 1896). Sam Sokolnicki zawarł kilka związków małżeńskich:

 • Ze związku Anną Nowak (1914-1943), wymienianą w publikacjach Borowskiego i Minakowskiego jako małżonkę, miał córkę Barbarę Daromiłę (ur. 1943)
 • 7 lutego 1945 w Żyrardowie wziął ślub z Tatianą Danutą Kotlińską (1914–1948)
 • 8 października 1948 w Londynie wziął ślub z Florence Amelią Rosling (1926–2010), z którą miał córki Krystynę (ur. 1949), Elżbietę Annę Barbarę (ur. 1950), Franciszkę Marię (ur. 1952) oraz syna Antoniego Zygmunta (ur. 1954)
 • 9 sierpnia 1957 w Londynie wziął ślub z Joyce Teresą George Norton (ur. 1930), z którą miał syna Michała Andrzeja (ur. 1958)
 • w 1993 roku wziął ślub z Avril Dalgleish, z którą miał córkę Shirley Evans
 • Jego pozostałe żony to Elizabeth Mary Mayall oraz Margaret Docherty.

  Podoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).Kazimierz Tumidajski ps. "Marcin", "Grabowski", "Edward" (ur. 28 lutego 1897 w Radłowie, zamordowany 4 lipca 1947 w Skopinie pod Riazaniem) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego. Pułkownik Tumidajski ("Marcin"), podobnie jak inni komendanci okręgów: Aleksander Krzyżanowski ("Wilk"), Władysław Filipkowski ("Janka"), otrzymał prawo używania w rozmowach z władzami sowieckimi w czasie Akcji Burza tytułu generała brygady (został "tytularnym generałem"). Mianowany pośmiertnie do stopnia generała brygady przez prezydenta Lecha Wałęsę, który uregulował ostatecznie sprawę stopni wszystkich trzech dowódców okręgów wschodnich AK.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Podchorąży – tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy (tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych, np. w straży pożarnej).
  IV Rada Rzeczypospolitej Polskiej – powołana została 28 października 1968 r. pod przewodnictwem Adama Pragiera. Składała się z 89 osób: 34 przedstawicieli stronnictw, 12 powołanych przez prezydenta, 20 osób z okręgu Londyn, 7 osoby z okręgu Manchester, 2 osoby z okręgu Edynburg, 3 - byli posłowie, 11 - byli premierzy i ministrowie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 listopada 1968 r. Rada została rozwiązana 7 listopada 1970 r.
  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1990 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych opuścić Polskę po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski przez agresorów. Siedzibą rządu był Paryż, później Angers (na zasadzie eksterytorialności), a od końca czerwca 1940 (kapitulacji Francji) – Londyn. Władze RP na uchodźstwie zakończyły działanie po wyborze i zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy na prezydenta Polski i przekazaniu mu insygniów prezydenckich przez prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.
  Nowy Scotland Yard, znany jako Scotland Yard lub The Yard (pol. dosł. Szkocki Dziedziniec) – metonimia stosowana wobec Metropolitan Police Service (policji londyńskiej). Scotland Yard pochodzi od nazwy ulicy, przy której komenda mieściła się w latach 1829 (od 29 IX) – 1890 i od nazwy pałacu, który był siedzibą królów Szkocji w czasie ich pobytu w Anglii w okresie od XI do XII wieku.
  Tomasz Stefan Arciszewski, pseudonim Antoni, Ludwik, Marcin, Siłacz, Stanisław, Szymon (ur. 14 listopada 1877 w Sierzchowach, zm. 20 listopada 1955 w Londynie) – polski działacz socjalistyczny, polityk Polskiej Partii Socjalistycznej. Jeden z przywódców Organizacji Bojowej PPS. Minister w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej oraz rządzie ludowym Jędrzeja Moraczewskiego. Poseł na Sejm od 1919 do 1935. Lider podziemnej PPS–WRN. Premier RP na uchodźstwie w latach 1944–1947.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.1 sek.