• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Julian Zinkow

  Przeczytaj także...
  II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, dawniej Państwowe III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego – szkoła średnia działająca w Krakowie od 1883 roku.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Julian Zinkow (ur. 3 maja 1931 w Pińczowie; zm. 8 grudnia 2019 roku w Krakowie ) – polski dziennikarz, krajoznawca, autor publikacji krajoznawczych poświęconych głównie okolicom Krakowa, w tym kilkudziesięciu popularnych przewodników turystycznych i monograficznych, działacz PTTK, inicjator akcji popularyzujących turystykę m.in. w 1973 „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” (trwa do dziś).

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Absolwent z 1950 Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jageillońskim.W latach 1964-1979 pracował z Zarządzie Wojewódzkim PTTK w Krakowie.

  Publikacje[ | edytuj kod]

 • Dolinki podkrakowskie, Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Książka, Prasa, Ruch”, 1973
 • Dolinki podkrakowskie, Kraków: Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej „Wawel-Tourist”, 1978
 • Informator turystyczny powiatu chrzanowskiego Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1968
 • Informator turystyczny powiatu chrzanowskiego i miasta Jaworzna Kraków: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1974
 • Informator turystyczny powiatu krakowskiego Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej: na zlec. WKKFiT, 1967
 • Krakowskie i jurajskie (wybór) podania, legendy, zwyczaje, wyd. 2 popr. i uzup., Kraków: Wydawnictwo Platan, 1994
 • Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: fikcja, mity, historia, Kraków: Wydawnictwo Verso, 2004
 • Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: fikcja, mity, historia wyd. 2 zm. Kraków: Wydawnictwo Verso, 2005
 • Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: fikcja, mity, historia wyd. 3 uzup. Kraków: Wydawnictwo Verso, 2007
 • Krakowskie podania, legendy i zwyczaje: (oraz wybór podań i legend jurajskich), Kraków: Wydawnictwo „Platan”, 1993
 • Kraków i okolice: teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych (współautor Tadeusz Gaweł), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979
 • Kraków i okolice: teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych (współautor Tadeusz Gaweł), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986
 • Kraków: spacery po mieście i okolicach (współautor: Emilia Krzyżanowska-Kalkowska), Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
 • Kraków: Spaziergänge durch die Stadt und Umgebung (współautor: Emilia Krzyżanowska-Kalkowska), Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978
 • Kraków: trasy podmiejskie: [przewodnik], Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1966
 • Krzeszowice i okolice: przewodnik turystyczny, Warszawa; Kraków: Wydaw. PTTK „Kraj”, 1988
 • Las Wolski i okolice: informator turystyczny Warszawa: Wydawnictwa Akcydensowe, 1978
 • Małopolska południowo-zachodnia: przewodnik (współautorzy: Andrzej Matuszczyk, Norbert Orliński), Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1991 (seria: Przewodniki po Regionach; nr 13)
 • Nie siedź w domu idź na wycieczkę, Kraków: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, 1985
 • Ojców - Pieskowa Skała Kraków: Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1976
 • Ojców - Pieskowa Skała Kraków: Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej „Wawel-Tourist”, 1976
 • Orle gniazda i warownie jurajskie: szlaki turystyczne, wyd. 2, Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1977
 • Orle gniazda i krajobrazy jurajskie: szlaki turystyczne Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1983
 • Orle gniazda i krajobrazy jurajskie wyd. 4 popr. i uzup., Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1988
 • Parki krajobrazowe - „Orlich Gniazd” i „Stawki” Częstochowa: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, 1986
 • Podania i legendy szlaku jurajskiego: od Wielunia po Ogrodzieniec, Pilicę Częstochowa: COIT; Warszawa: „Omnipress”, 1986
 • Podkrakowskie wycieczki Kraków: „Wawel-Tourist”, 1977
 • Pogórze Wielickie Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza: nakładem Ośrodka Informacji Turystycznej, 1975
 • Rowerem po województwie częstochowskim Częstochowa: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej. Oddział, 1984
 • Szlak Jury Wieluńskiej Częstochowa: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, 1983
 • Szlak Jury Wieluńskiej wyd. 2 popr. i uzup., Częstochowa: Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, 1988
 • Szlak Orlich Gniazd: Wyżyna Krakowsko-Częstochowska: przewodnik Warszawa: „Sport i Turystyka”, 1971
 • Szlakiem Kościuszki, Kraków: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1973
 • Turystyczne spotkania z przyrodą: informator turystyczny Warszawa: Wydawnictwa Akcydensowe, 1978
 • Tyniec i Wzgórza Tynieckie: informator turystyczny Kraków: Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej „Wawel-Tourist”: Wydawnictwa Akcydensowe, 1978
 • Województwo miejskie krakowskie Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981 (seria: Vademecum Turystyczne)
 • Wycieczki koleją w okolice Krakowa: przewodnik turystyczny Warszawa; Kraków: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1982
 • Wycieczki w okolice Krakowa Kraków: Agencja Artystyczno-Graficzna: Wojskowy Ośrodek Informacji Turystycznej, 1972
 • Wyżyna Krakowska: panorama turystyczna Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
 • Zamek „Ogrodzieniec” i Góra Janowskiego: zarys monograficzny [Kraków]: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1973
 • Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Ojcowski Park Narodowy: przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. Cz. 1, Park Krajobrazowy Stawki, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990
 • Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych Ojcowski Park Narodowy: przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. Cz. 2, Ojcowski Park Narodowy, Dłubniański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”, Tenczyński Park Krajobrazowy, Rudniański Park Krajobrazowy, Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1990
 • Seria monografii[ | edytuj kod]

  "Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa” (do nr 4 tytuł serii: Przewodnik Monograficzny)

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  1. Myślenice i okolice: (Dobczyce, Sułkowice): monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Beskidu Średniego oraz po przyległym rejonie Pogórza Wielickiego, Kraków, 1993 (seria: Przewodnik Monograficzny; nr 1)
  2. Oświęcim i okolice: (Brzeszcze, Chełmek, Kęty, Wilamowice, Zator): monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, Oświęcim: Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy: Galicyjska Księgarnia i Antykwarnia, 1994 (seria: Przewodnik Monograficzny nr 2)
  3. Wokół Tyńca i Skawiny: przewodnik monograficzny Kraków: Wydawnictwo Platan, 1995 (seria: Przewodnik Monograficzny nr 3)
  4. Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: mapki i plan Niepołomic, Niepołomice: Urząd Miasta i Gminy, 1997 (seria: Przewodnik Monograficzny nr 4)
  5. Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodnich częściach Beskidu Średniego i Pogórza Wielickiego: mapki tras turystycznych oraz plany Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i „dróżek kalwaryjskich”, Kalwaria Zebrzydowska: „Calvarianum”, 2000 („Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa” nr 5)
  6. Wadowice i okolice: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Pogórza Wielickiego oraz po wschodnich częściach Pogórza Śląskiego, Kotliny Oświęcimskiej i Beskidu Małego, Wadowice: „Grafikon”, 2001 („Seria Przewodnik Monograficzny / Julian Zinkow nr 6)
  7. Wokół Krzeszowic i Alwerni wśród podkrakowskich dolinek, cz. 1 Kraków: Wydawnictwo Verso, 2008 („Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa” nr 7)
  8. Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej: monograficzny przewodnik turystyczny i krajoznawczy po zachodniej części Kotliny Sandomierskiej (wyd. 2 zm), Niepołomice: Urząd Miasta i Gminy, 2009 („Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa” nr 8)
  9. Wokół Czernichowa, Liszek, Zabierzowa i Wielkiej Wsi: wśród podkrakowskich dolinek. Cz. 2, Kraków: Avalon, 2010 („Seria przewodników monograficznych Juliana Zinkowa po okolicach Krakowa nr 9)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Barbara Krawczyk "Ziemia Krakowska w twórczości dziennikarskiej i przewodnikach turystyczno-krajoznawczych Juliana Zinkowa"
  2. Bogdan Garcarz: Kraków. Nazywano go krajoznawcą idealnym. Gość, 2019-12-11. [dostęp 2019-12-12].
  3. Paweł Stachnik, Życie pisane przewodnikami, „Dziennik Polski”, 30.10.2010, s.3
  4. Julian Zinkow informacje biograficzne, zdjęcie i niektóre publikacje na stronie Lubimy czytać
  Pińczów – miasto w województwie świętokrzyskim, siedziba powiatu pińczowskiego, jak również miejsko-wiejskiej gminy Pińczów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kieleckiego.Krajoznawstwo (dawniej krajopisarstwo, krainopisarstwo, ziemiopisarstwo) – szeroko pojęty zbiór wszelkich - nie tylko geograficznych - wiadomości o danym kraju, a także gromadzenie wiadomości z zakresu geologii, meteorologii, świata roślinnego i zwierzęcego (Fizjografia). Jest to także ruch społeczny zmierzający do:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.