• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Julian Duchowicz  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Andrzej Frydecki (ur. 26 listopada 1903 w Sosnowcu, zm. 7 lipca 1989 we Wrocławiu) – polski architekt, wykładowca Politechniki Wrocławskiej.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Julian Augustyn Duchowicz (ur. 1912 w Rawie Ruskiej, zm. 28 lipca 1972 we Wrocławiu) – polski architekt.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W 1936 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej, Od 1934 do 1937 był młodszym asystentem w Katedrze Budownictwa Utylitarnego, a następnie do 1941 starszym asystentem. Po wysiedleniu do Polski zamieszkał w Gliwicach i pracował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym w Katedrze Budownictwa Utylitarnego Politechniki Śląskiej, przez rok był zastępcą profesora, a następnie do 1952 adiunktem. Przez kolejne dwa lata będąc docentem kierował Katedrą, do czasu likwidacji Wydziału Architektury. W 1954 przeprowadził się do Wrocławia, na tamtejszym Wydziale Architektury otrzymał tytuł zastępcy profesora, a w 1958 został docentem. W 1962 objął po Zygmuncie Majerskim funkcję prodziekana wydziału i piastował ją przez dwie kadencje, a następnie do 1971 kierował Zakładem Architektury Obiektów Użyteczności Publicznej. W 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Katedrze Projektowania Budynków Mieszkalnych, równocześnie został kierownikiem Instytutu Architektury i Urbanistyki.

  Orbis Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo, jednostka dominująca grupy kapitałowej "Orbis". Nazwa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza świat.Rynek w Katowicach (dawnej Friedrichsplatz, Ring) − rynek miejski położony w centrum Katowic. Jest to jeden z głównych placów Śródmieścia do którego prowadzą: ul. 3 Maja, ul. Warszawska, ul. Staromiejska, ul. Teatralna, ul. Adama Mickiewicza, ul. św. Jana, ul. Pocztowa, ul. Młyńska oraz aleja Wojciecha Korfantego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa.
  Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) – stowarzyszenie zawodowe zrzeszające polskich architektów z siedzibą w Warszawie.
  Teatr im. Jana Kochanowskiego – teatr działający w Opolu. Budynek na pl. Teatralnym, w którym obecnie znajduje się jego siedziba, powstał w 1975.
  Dom Muzyki i Tańca – hala widowiskowo-rozrywkowa, wzniesiona w 1959 r. w Zabrzu, według projektu architektów Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza. Miejsce licznych imprez rozrywkowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Jedna z czołowych sal w Polsce pod względem wielkości (2100 miejsc siedzących), o bardzo dobrych parametrach akustycznych i możliwościach technicznych. Od 1992 r. miejsce koncertów "Serce za serce" Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w których brali udział m.in.: Plácido Domingo, José Carreras i Chris de Burgh.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.
  Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.