• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Joseph Leidy

  Przeczytaj także...
  Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Joseph Leidy (ur. 9 września 1823 w Filadelfii, zm. 30 kwietnia 1891 w Filadelfii) – amerykański paleontolog, anatom, parazytolog, geolog i botanik. Nazywany „ojcem amerykańskiej paleontologii kręgowców”.

  Urodził się 9 września 1823 w Filadelfii jako syn kapelusznika Phillipa Leidy'ego i Catherine Mellick. Matka Josepha zmarła jednak zanim skończył on dwa lata, więc był wychowywany przez Christianę Talianę Mellick, drugą żonę Philipa Leidy'ego, będącą równocześnie kuzynką Catherine Mellick. W młodości Joseph Leidy wykazywał talent do rysowania, jednak nie uchodził za wybitnego ucznia w Reverend William Mann's Classical Academy. Wolał realizować swoje zainteresowania związane ze zwierzętami, roślinami i minerałami w plenerze niż w klasie.

  Darwinizm – teoria ewolucji wyjaśniająca mechanizm zmian organizmów na przestrzeni milionów lat oraz powstawanie gatunków zgodnie ze stanem wiedzy w połowie XIX wieku (1858r). Sformułowana została przez brytyjskiego przyrodnika Karola Darwina na podstawie wieloletnich obserwacji różnych gatunków roślin i zwierząt, w tym kopalnych, przede wszystkim jednak gołębi hodowlanych. Powszechnie panujący pogląd, że inspirowana była wyglądem tak zwanych zięb Darwina, jest błędny, choć wielce zakorzeniony w świadomości zarówno laików, jak i specjalistów.Dobór naturalny (selekcja naturalna) – jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych, poza okresem wymierania.

  W 1840 rozpoczął studia medyczne pod kierunkiem dr. Jamesa McClintocka. Gdy McClintock wyjechał do Vermont w 1842, nauczycielem Leidy'ego został Paul B. Goddard z University of Pennsylvania. W 1844 roku, po trzech sesjach w Penn's Medical School, Leidy przedstawił swoją pracę „The Comparative Anatomy of the Eye of Vertebrated Animals”.

  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.Louisville – miasto we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, największe miasto stanu Kentucky. Leży nad rzeką Ohio, która wyznacza granicę między stanami Kentucky i Indiana.

  Niezwłocznie po ukończeniu szkoły w 1844 rozpoczął praktykę medycyny, zgodnie z żądaniem ojca. Jednakże jeszcze w tym samym roku znalazł możliwość dalszego rozwijania swoich zainteresowań medycznymi procedurami dochodzeniowymi i został asystentem Goddarda, a następnie asystował Williamowi Hornerowi, profesorowi anatomii w University of Pennsylvania w prosektorium. Leidy pracował również krótko w laboratorium chemicznym profesora Roberta Hare'a oraz z dr. Jamesem B. Rogersem w Franklin Institute. W 1845 sporządził rysunki ślimaków do książki o północnoamerykańskich mięczakach, napisanej przez Amosa Binneya pod redakcją Augustusa A. Golda. Publikacja książki w 1851 przyniosła mu natychmiastowe uznanie i członkostwo w Boston Society of Natural History and Philadelphia's Academy of Natural Sciences. W zaledwie trzy lata po uzyskaniu tytułu Doktora Medycyny Leidy całkowicie porzucił medyczną praktykę, by zająć się badaniem żywych organizmów.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster – brzuch + pous – noga) – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.

  Badał także skamieniałości odkryte na zachodzie Stanów Zjednoczonych i opisał wiele gatunków i rodzajów wymarłych zwierząt, takich jak m.in.: lew amerykański (Panthera atrox), Canis dirus, Hyracodon. Nadał również nazwę pierwszemu amerykańskiemu dinozaurowiHadrosaurus foulkii. Jeszcze przed publikacją Darwina O pochodzeniu gatunków Leidy opisał zjawisko wymierania gatunków, pojawiania się nowych oraz zmian zachodzących w obrębie jednego gatunku. Gdy Darwin opublikował swoje teorie: ewolucji i doboru naturalnego w 1859, Leidy szybko stał się jego zwolennikiem.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  W 1853, po przejściu Williama Hornera na emeryturę, Leidy został profesorem anatomii na University of Pennsylvania. Funkcję tę sprawował przez kolejnych 38 lat. W 1871 ustanowił Wydział Historii Naturalnej w Swarthmore College i uczył tam do 1885, kiedy to założył Wydział Biologii w University of Pennsylvania. Od tego momentu aż do śmierci wykładał zarówno na University of Pennsylvania, jak i Swarthmore College. W 1885 został wybrany prezydentem Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Przez ostatnie sześć lat życia był nie tylko kuratorem Academy of Natural Sciences, ale również odpowiadał za rozwój i utrzymanie eksponatów związanych z historią naturalną w Wagner Institute i University of Pennsylvania. Został wybrany pierwszym prezydentem American Association of Anatomists w 1888 i 1889. Należał do ponad pięćdziesięciu stowarzyszeń, takich jak American Philosophical Society oraz College of Philadelphia. Otrzymał wiele medali i odznaczeń, m.in. medal Royal Microscopical Society oraz Medal Cuviera przyznawany przez Akademię Nauk w Paryżu.

  Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórekWorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W 1864 poślubił Annę, córkę Roberta Hardena z Louisville w stanie Kentucky. Adoptowali córkę Allie. Joseph Leidy zmarł 30 kwietnia 1891 w swoim domu w Filadelfii.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Penn Biographies – Joseph Leidy (ang.). University of Pennsylvania. [dostęp 24 grudnia 2008].
  2. Joseph Leidy – Fossil Species (ang.). Academy of Natural Sciences. [dostęp 24 grudnia 2008].
  3. Joseph Leidy (1823-1891): Encyclopedist of the Natural World (ang.). Academy of Natural Sciences. [dostęp 24 grudnia 2008].
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Dinozaury (Dinosauria – z stgr. δεινός deinos – straszny, potężny + σαῦρος sauros – jaszczur) – grupa archozaurów (gadów naczelnych), które zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln lat, pojawiając się w środkowym triasie. Pod koniec okresu kredy, około 65,5 mln lat temu, katastrofalne wymieranie skończyło ich dominację na lądzie na wszystkich kontynentach. Jedna grupa dinozaurów przeżyła do dnia dzisiejszego: większość taksonomów uważa, że współczesne ptaki są dinozaurami z grupy teropodów. Dinosauria obejmuje dwa rzędy: Saurischia (gadziomiedniczne) oraz Ornithischia (ptasiomiedniczne).
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  O powstawaniu gatunków (On the Origin of Species) – praca naukowa Karola Darwina opublikowana w 1859. Darwin zawarł w niej podstawy swojej teorii ewolucji, przez co książka ta stała się jedną z najważniejszych prac w historii nauk przyrodniczych w ogólności.
  Prosektorium (z łac. proseco - "wycinać, odcinać, odrywać") - oddział szpitala, uczelni medycznej lub weterynaryjnej albo instytutu badawczego (z dziedziny nauk biomedycznych), w którym dokonywane są sekcje zwłok zmarłych osób lub zwierząt, w celu diagnostyki pośmiertnej (tzw. sekcja naukowo-lekarska w celu ustalenia naturalnej przyczyny zgonu), badawczych, dydaktycznych (m.in. w celu nauki anatomii prawidłowej), bądź sądowo-lekarskich (w celu ustalenia lub wykluczenia przyczyny zgonu z winy osób trzecich).
  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.