• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Joseph Leidy

  Przeczytaj także...
  O powstawaniu gatunków (On the Origin of Species) – praca naukowa Karola Darwina opublikowana w 1859. Darwin zawarł w niej podstawy swojej teorii ewolucji, przez co książka ta stała się jedną z najważniejszych prac w historii nauk przyrodniczych w ogólności.Filadelfia (ang. Philadelphia wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.
  Uniwersytet Pensylwanii (ang. University of Pennsylvania, potocznie Penn lub UPenn) – prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, działający w Filadelfii, w stanie Pensylwania, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League).

  Joseph Leidy (ur. 9 września 1823 w Filadelfii, zm. 30 kwietnia 1891 w Filadelfii) – amerykański paleontolog, anatom, parazytolog, geolog i botanik. Nazywany „ojcem amerykańskiej paleontologii kręgowców”.

  Urodził się 9 września 1823 w Filadelfii jako syn kapelusznika Phillipa Leidy'ego i Catherine Mellick. Matka Josepha zmarła jednak zanim skończył on dwa lata, więc był wychowywany przez Christianę Talianę Mellick, drugą żonę Philipa Leidy'ego, będącą równocześnie kuzynką Catherine Mellick. W młodości Joseph Leidy wykazywał talent do rysowania, jednak nie uchodził za wybitnego ucznia w Reverend William Mann's Classical Academy. Wolał realizować swoje zainteresowania związane ze zwierzętami, roślinami i minerałami w plenerze niż w klasie.

  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  W 1840 rozpoczął studia medyczne pod kierunkiem dr. Jamesa McClintocka. Gdy McClintock wyjechał do Vermont w 1842, nauczycielem Leidy'ego został Paul B. Goddard z University of Pennsylvania. W 1844 roku, po trzech sesjach w Penn's Medical School, Leidy przedstawił swoją pracę „The Comparative Anatomy of the Eye of Vertebrated Animals”.

  Dobór naturalny (selekcja naturalna) – jeden z mechanizmów ewolucji biologicznej, prowadzący do ukierunkowanych zmian w populacji zwiększających ich przeciętne przystosowanie, czyli adaptację do warunków środowiskowych, poza okresem wymierania.Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  Niezwłocznie po ukończeniu szkoły w 1844 rozpoczął praktykę medycyny, zgodnie z żądaniem ojca. Jednakże jeszcze w tym samym roku znalazł możliwość dalszego rozwijania swoich zainteresowań medycznymi procedurami dochodzeniowymi i został asystentem Goddarda, a następnie asystował Williamowi Hornerowi, profesorowi anatomii w University of Pennsylvania w prosektorium. Leidy pracował również krótko w laboratorium chemicznym profesora Roberta Hare'a oraz z dr. Jamesem B. Rogersem w Franklin Institute. W 1845 sporządził rysunki ślimaków do książki o północnoamerykańskich mięczakach, napisanej przez Amosa Binneya pod redakcją Augustusa A. Golda. Publikacja książki w 1851 przyniosła mu natychmiastowe uznanie i członkostwo w Boston Society of Natural History and Philadelphia's Academy of Natural Sciences. W zaledwie trzy lata po uzyskaniu tytułu Doktora Medycyny Leidy całkowicie porzucił medyczną praktykę, by zająć się badaniem żywych organizmów.

  Louisville – miasto we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, największe miasto stanu Kentucky. Leży nad rzeką Ohio, która wyznacza granicę między stanami Kentucky i Indiana.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

  Badał także skamieniałości odkryte na zachodzie Stanów Zjednoczonych i opisał wiele gatunków i rodzajów wymarłych zwierząt, takich jak m.in.: lew amerykański (Panthera atrox), Canis dirus, Hyracodon. Nadał również nazwę pierwszemu amerykańskiemu dinozaurowiHadrosaurus foulkii. Jeszcze przed publikacją Darwina O pochodzeniu gatunków Leidy opisał zjawisko wymierania gatunków, pojawiania się nowych oraz zmian zachodzących w obrębie jednego gatunku. Gdy Darwin opublikował swoje teorie: ewolucji i doboru naturalnego w 1859, Leidy szybko stał się jego zwolennikiem.

  Ślimaki, brzuchonogi (Gastropoda, z gr. gaster – brzuch + pous – noga) – jedna z najliczniejszych i najbardziej zróżnicowanych gromad mięczaków, zaliczana niekiedy do podtypu muszlowce.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  W 1853, po przejściu Williama Hornera na emeryturę, Leidy został profesorem anatomii na University of Pennsylvania. Funkcję te sprawował przez kolejnych 38 lat. W 1871 ustanowił Wydział Historii Naturalnej w Swarthmore College i uczył tam do 1885, kiedy to założył Wydział Biologii w University of Pennsylvania. Od tego momentu aż do śmierci wykładał zarówno na University of Pennsylvania, jak i Swarthmore College. W 1885 został wybrany prezydentem Wagner Free Institute of Science of Philadelphia. Przez ostatnie sześć lat życia był nie tylko kuratorem Academy of Natural Sciences, ale również odpowiadał za rozwój i utrzymanie eksponatów związanych z historią naturalną w Wagner Institute i University of Pennsylvania. Został wybrany pierwszym prezydentem American Association of Anatomists w 1888 i 1889. Należał do ponad pięćdziesięciu stowarzyszeń, takich jak American Philosophical Society oraz College of Philadelphia. Otrzymał wiele medali i odznaczeń, m.in. medal Royal Microscopical Society oraz Medal Cuviera przyznawany przez Akademię Nauk w Paryżu.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórek

  W 1864 poślubił Annę, córkę Roberta Hardena z Louisville w stanie Kentucky. Adoptowali córkę Allie. Joseph Leidy zmarł 30 kwietnia 1891 w swoim domu w Filadelfii.

  Przypisy

  1. Penn Biographies – Joseph Leidy (ang.). University of Pennsylvania. [dostęp 24 grudnia 2008].
  2. Joseph Leidy – Fossil Species (ang.). Academy of Natural Sciences. [dostęp 24 grudnia 2008].
  3. Joseph Leidy (1823-1891): Encyclopedist of the Natural World (ang.). Academy of Natural Sciences. [dostęp 24 grudnia 2008].
  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Karol Robert Darwin (ang. Charles Robert Darwin; ur. 12 lutego 1809 w Shrewsbury, zm. 19 kwietnia 1882 w Downe) – angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucji, zgodnie z którą wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, autor publikacji, w których przedstawił argumenty na poparcie swej tezy. Darwin uważał, że rozgałęziony schemat ewolucji wynika z procesu, który nazwał doborem naturalnym. Prawdziwość teorii ewolucji została zaakceptowana przez wielu naukowców przyrodników i dużą część społeczeństwa już za życia Darwina; jednak dopiero po pojawieniu się współczesnej syntezy ewolucji (którą opracowano w okresie od początku lat 30. do końca lat 50. XX wieku) naukowcy powszechnie zgodzili się, że dobór naturalny jest podstawowym mechanizmem ewolucji, a sam proces ciągłych zmian, z których wyłaniają się nowe jakości, niezaprzeczalnym faktem. W swojej zmodyfikowanej formie odkrycia naukowe Darwina są teorią unifikującą nauki o życiu i wyjaśniającą różnorodność biologiczną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dinozaury (Dinosauria – z stgr. δεινός deinos – straszny, potężny + σαῦρος sauros – jaszczur) – grupa archozaurów (gadów naczelnych), które zdominowały ziemskie ekosystemy na ponad 160 mln lat, pojawiając się w środkowym triasie. Pod koniec okresu kredy, około 65,5 mln lat temu, katastrofalne wymieranie skończyło ich dominację na lądzie na wszystkich kontynentach. Jedna grupa dinozaurów przeżyła do dnia dzisiejszego: większość taksonomów uważa, że współczesne ptaki są dinozaurami z grupy teropodów. Dinosauria obejmuje dwa rzędy: Saurischia (gadziomiedniczne) oraz Ornithischia (ptasiomiedniczne).
  Minerał (fr. minéral, od celt. mina – kopalnia) – pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym, którego struktura ukształtowała się w toku procesów geologicznych.
  Prosektorium (z łac. proseco - "wycinać, odcinać, odrywać") - oddział szpitala, uczelni medycznej lub weterynaryjnej albo instytutu badawczego (z dziedziny nauk biomedycznych), w którym dokonywane są sekcje zwłok zmarłych osób lub zwierząt, w celu diagnostyki pośmiertnej (tzw. sekcja naukowo-lekarska w celu ustalenia naturalnej przyczyny zgonu), badawczych, dydaktycznych (m.in. w celu nauki anatomii prawidłowej), bądź sądowo-lekarskich (w celu ustalenia lub wykluczenia przyczyny zgonu z winy osób trzecich).
  Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.