• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jon Postel

  Przeczytaj także...
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.Domain Name System (DNS, pol. „system nazw domenowych”) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.232
  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.
  Jon Postel

  Jon Postel (ur. 6 sierpnia 1943, zm. 16 października 1998), pełne nazwisko Jonathan Bruce Postel – jeden z najważniejszych twórców Internetu.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, uzyskał tytuł bakałarza (BSc) (odpowiednik polskiego licencjatu) w 1966 i magistra nauk przyrodniczych (MSc) w 1968. W 1974 roku doktoryzował się z informatyki. W czasie swych podyplomowych zajęć u prof. Leonarda Kleinrocka wraz z Vintonem Cerfem znalazł się w zespole odpowiedzialnym za sieć ARPANET. Od 1977 roku pracownik Uniwersytetu Południowej Kalifornii (USC).

  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.

  Pierwszy członek Internet Society. Nagrodzony srebrnym medalem Międzynarodowej Unii Telekomunikacji.

  Jon Postel uczestniczył w powstawaniu protokołu TCP i IP od samych jego początków. W trakcie pracy w IETF wyspecjalizował się w sprawach związanych z ustaleniem nazewnictwa adresów internetowych. Do jego największych zasług należy:

 • Wymyślenie ogólnej struktury nazw domen – w szczególności to on zaproponował, aby dzielić nazwy kolejnych poddomen kropką i układać adresy od domeny najbardziej szczegółowej do najbardziej ogólnej.
 • Zaproponowanie pierwszej wersji protokołu MTP i jego następcy SMTP.
 • Wymyślenie systemu automatycznych serwerów DNS i wprowadzenie protokołu zwrotnego DNS.
 • Stworzenie i nadzór nad IANA – pierwszą instytucją na świecie, która zajmowała się administrowaniem DNS.
 • Stworzenie PCEN – instytutu, powiązanego nieformalnie z IETF zajmującego się badaniem i testowaniem nowatorskich technologii sieciowych.
 • Jon Postel był od 1968 do 1998 edytorem Request for Comments (RFC) w IETF, odpowiedzialnym za publikację ponad 2400 tych dokumentów (między innymi RFC 825 ↓ i RFC 2223 ↓). Oprócz tego był bezpośrednim współautorem dwustu czterech dokumentów RFC.

  Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").University of Southern California (Uniwersytet Południowej Kalifornii, USC) – uczelnia o statusie świeckiego uniwersytetu prywatnego, z siedzibą w Los Angeles w stanie Kalifornia, która powstała w 1880 roku. Obecnie USC kształci ok. 34,8 tysiąca studentów, w tym ok. 16,8 tysięcy słuchaczy studiów licencjackich oraz 18 tysięcy magistrantów i doktorantów. Uczelnia zatrudnia ok. 10,8 tysiąca osób, w tym ok. 4700 pracowników naukowych.

  Po powstaniu IANA stał się jej naturalnym, dożywotnim szefem, był więc przez ponad 8 lat najważniejszym „guru” od przyznawania numerów IP i adresów domen.

  Zmarł nagle w wieku 55 lat w wyniku powikłań po operacji serca 16 października 1998. Po jego śmierci Internet Society zdecydowało się przyznawać doroczną nagrodę jego imienia za wybitne osiągnięcia w rozwoju internetu.

  Dla wielu osób Jon Postel był „gwiazdą przewodnią i guru” internetu, który prowadził IETF „właściwą ścieżką”. Jakkolwiek z postury (ponad 190 cm wzrostu) i wyglądu (luźne szaty, długa siwa broda) – Jon Postel faktycznie wyglądał na „guru” – był jednak człowiekiem nieśmiałym i unikającym publicznych wystąpień i popularności.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Formalnie do końca życia był pracownikiem naukowym Information Sciences Institute i żył ze skromnej pensji akademickiej, mimo że jego praca przyniosła dochody wielu ludziom. Niektórzy żartobliwie mówią, że Postel został pierwszym „świętym” internetu.

  Znany jest także ze swego powiedzenia Bądź konserwatywny w tym, co robisz i liberalny w tym, co odbierasz od innych, które legło u podstaw zasad tworzenia wielu protokołów sieciowych.

  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Postel Center (ang.). [dostęp 2010-09-06].
 • Strona własna Jona (ang.). [dostęp 2010-09-06].
 • S.D. Crocker, Documentation conventions, RFC 10, IETF, lipiec 1969, DOI10.17487/RFC0010, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Jon Postel, Request for comments on Requests For Comments, RFC 825, IETF, listopad 1982, DOI10.17487/RFC0825, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Jon Postel, Joyce K. Reynolds, Instructions to RFC Authors, RFC 2223, IETF, październik 1997, DOI10.17487/RFC2223, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Vinton Gray Cerf, I REMEMBER IANA, RFC 2468, IETF, październik 1998, DOI10.17487/RFC2468, ISSN 2070-1721, OCLC 943595667 (ang.).
 • Internet Society (ISOC) – Postel Service Award. Strona poświęcona nagrodzie imienia Jona Postela przyznawanej przez Internet Society (ang.). [dostęp 2010-09-06].
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  16 października jest 289. (w latach przestępnych 290.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 76 dni.
  Leonard Kleinrock (ur. 1934) - informatyk amerykański, który wniósł istotny wkład teoretyczny do rozwoju sieci komputerowych.
  Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
  Uniwersytet Kalifornijski, kampus Los Angeles (University of California, Los Angeles, popularnie UCLA) – publiczny amerykański uniwersytet oferujący studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i dalsze, ulokowany na północy dzielnicy Westwood w mieście Los Angeles. Drugi po Berkeley pod względem daty założenie kampus systemu Uniwersytetu Kalifornijskiego i największy uniwersytet w stanie Kalifornia.
  Internet Society (w skrócie ISOC) - międzynarodowe stowarzyszenie mające na celu dbanie o harmonijny rozwój Internetu oraz w pewnym sensie reprezentujące użytkowników Internetu przed rządowymi agencjami odpowiedzialnymi za nadzór nad Internetem w poszczególnych krajach.
  ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network) – pierwsza sieć rozległa oparta na rozproszonej architekturze i protokole TCP/IP. Jest bezpośrednim przodkiem Internetu. Istnieje do dzisiaj.
  Bakalaureat, (łac. artium baccalaureus, w skrócie A.B.), znane też jako angielskie B.A. (ang. Bachelor of Arts) – niższy stopień wprowadzający otrzymującego go bakałarza do kariery naukowej.Najwcześniej stopnie te zaczęto przyznawać na wydziale teologicznym uniwersytetu w Paryżu na mocy dekretu papieża Grzegorza IX w roku 1234. Stosowany był już w średniowieczu powszechnie i nadal został zachowany w wielu systemach kształcenia np. w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie lub Kościele katolickim.Obecnie otrzymują ten tytuł absolwenci studiów zawodowych 3 letnich a we Francji też absolwenci szkół średnich po złożeniu egzaminu państwowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.669 sek.