Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

Cel programu[ | edytuj kod]

Nadrzędnym celem inicjatywy JEREMIE jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki europejskiej względem rynku światowego poprzez ułatwienie dostępu MŚP do wielopłaszczyznowego finansowania. Wśród głównych jego form należy wymienić mikrokredyty, mikropożyczki, gwarancje, doradztwo i pomoc techniczna, kapitał akcyjny i udziałowy i in. Są one udzielane w sposób ciągły i odnawialny oraz będą dostępne przedsiębiorstwom także po 2013 r. Wobec niskiego wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na pomoc sektorowi MŚP w latach 2001-2006, jednym z zadań programu jest także właśnie optymalizacja gospodarowania pozyskiwanymi środkami pomocowymi z Unii Europejskiej.

Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Reklama