• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • John Huffman

  Przeczytaj także...
  JWH-098 ((4-metoksynaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon, CAS 316189-74-9, PubChem 45272116) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.
  JWH-203 – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid zsyntezowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2011 roku jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  John William Huffman (ur. 1932) – emerytowany profesor chemii organicznej na Clemson University. Jego badania, finansowane przez National Institute on Drug Abuse, skupiały się na badaniu leków działających na receptory kanabinoidowe. Substancje odkryte przez niego nazwano jego inicjałami. Wiele z nich później pojawiło się w mieszankach typu "Spice" (dopalacze), a następnie zostało zdelegalizowanych w wielu krajach.

  JWH-251 (2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)-1-etanon, CAS 864445-39-6, PubChem 11616723) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.JWH-250 (2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)-1-etanon, CAS 864445-43-2, PubChem 44397540) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2010 roku jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Substancje nielegalne w Polsce[ | edytuj kod]

  Wiele substancji odkrytych przez Huffmana zostało zdelegalizowanych w Polsce (wszystkie wpisano do grupy I-N).

  Zdelegalizowano w 2009 roku:

 • JWH-018
 • Zdelegalizowano w 2010 roku:

 • JWH-073
 • JWH-200
 • JWH-250
 • JWH-398
 • Zdelegalizowano w 2011 roku:

 • JWH-007
 • JWH-019
 • JWH-081
 • JWH-122
 • JWH-203
 • JWH-210
 • Planowana delegalizacja:

  JWH-122 - organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów. Działa jako agonista receptorów kannabinoidowych, ze stałą inhibicji Ki 0,69 nM do receptora CB1 i 1,2 nM do CB2. Został odkryty przez Johna W. Huffmana, od którego nazwiska pochodzi nazwa całej rodziny JWH. JWH-122 został zdelegalizowany w maju 2011 i jego posiadanie i obrót są nielegalne w Polsce.Uniwersytet Clemson (ang. Clemson University) to uniwersytet działający w Stanach Zjednoczonych, w mieście Clemson, w stanie Karolina Południowa. Jest uniwersytetem publicznym, wspomaganym finansowo przez rząd stanu. Ma 1,105 pracowników i około 17 tys. studentów. Założony w 1889.
 • JWH-015
 • JWH-098
 • JWH-251
 • JWH-307
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Clemson University :: Department of Chemistry (dostęp 2010-08-24)
  2. Joseph Brownstein, "K2 Giving People Another Dangerous Way to Get High", ABC News, 17 marca 2010
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852)
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach. Ministerstwo Zdrowia RP, 2012-07-12. [dostęp 2013-05-10]. "Ekspertyza opracowana przez Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [...] potwierdziła zasadność objęcia kontrolą ustawową [...] syntetycznych kanabinoidów: JWH-015, JWH-098, JWH-251, JWH-307 [...]." (str. 42).
  JWH-398 – organiczny związek chemiczny z grupy syntetycznych kannabinoidów zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2010 roku znajduje się w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  JWH-018 – organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna z grupy syntetycznych kannabinoidów. Agonista (pełny) receptorów kanabinoidowych CB1 i CB2. Wykazuje działanie na zwierzętach podobne do THC, ale krócej trwające. 15 grudnia 2008 roku niemiecka firma THC PHARM GmbH ogłosiła, że wykryła tę substancję jako jeden ze składników aktywnych w mieszance ziołowej "Spice", która była sprzedawana jako kadzidełko zapachowe w wielu krajach od 2002 roku.
  JWH-019 – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2011 roku jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  JWH-200 ([1-(2-morfolin-4-yloetylo-1H-indol-3-ylo]-1-naftalenylometanon, CAS 103610-04-4, PubChem 10045570) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid otrzymany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2010 roku jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  JWH-081 – organiczny związek chemiczny, analgetyk i substancja psychoaktywna z grupy kannabinoidów. Wprowadzony do organizmu pobudza receptory kannabinoidowe, jest dość selektywnym agonistą receptora CB1 ze stałą inhibicji Ki 1,2 nM i około dziesięć razy mniejszym powinowactwem do CB2. Został odkryty i po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana, od którego nazwiska pochodzi nazwa JWH dla tej rodziny związków. Ze względu na wykrycie w dopalaczach został zaklasyfikowany do grupy I-N Wykazu środków odurzających i substancji psychotropowych i jest w Polsce nielegalny.
  JWH-210 – organiczny związek chemiczny, substancja psychoaktywna i analgetyk z grupy syntetycznych kannabinoidów. Jest silnym agonistą receptorów kannabinoidowych o stałych powinowactwa Ki 0,46 nM do receptora CB1 i 0,69 nM do CB2. Wśród innych podobnych związków z podstawnikiem w pozycji 4 przy naftalenie, jak na przykład JWH-122, JWH-182 i JWH-081, JWH-210 charakteryzuje się jednym z najwyższych powinowactw do receptora CB1. Związek ten został odkryty przez Johna W. Huffmana – od jego nazwiska pochodzi nazwa JWH dla tej rodziny kannabinoidów. Ze względu na wykrycie JWH-210 w dopalaczach, został on zdelegalizowany w Polsce i w Szwecji.
  JWH-015 ((2-metylo-1-propylindol-3-ylo)-naftalen-1-ylometanon, CAS 155471-08-2, PubChem 4273754) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W projektowanej nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii proponowane jest dopisanie go do grupy I-N.
  JWH-007 – organiczny związek chemiczny, syntetyczny kanabinoid zsyntetyzowany przez Johna W. Huffmana (stąd akronim JWH). W Polsce od 2011 roku jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.