• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • John C. Booth

  Przeczytaj także...
  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Lansing – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins. W roku 2010 liczyło 11 033 mieszkańców. Ma powierzchnię 181,1 km², z czego 157,3 km² to stały ląd, a 23,9 km² stanowią obszary wodne.
  Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansig, stanie Nowy Jork w USA. Obecnie mieści się ona w Centrum Szkoleniowym Świadków Jehowy w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym a koncentruje się ono na działalności ewangelizacyjnej. Pieczę nad Szkołą Gilead sprawuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego. 14 września 2013 roku naukę zakończyła 135 klasa, którą ukończyło 48 studentów skierowanych do 24 krajów świata.

  John C. Booth (ur. 1903, zm. 8 stycznia 1996) – amerykański działacz religijny, członek Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  John C. Booth urodził się w okolicach Wallkill w stanie Nowy Jork. W roku 1921 prowadził lekcje w szkółce niedzielnej przy Holenderskim Kościele Reformowanym lecz nie chciał zostać pastorem. Czytał publikacje religijne, wydawane przez Towarzystwo Strażnica i zaczął bywać na zebraniach Badaczy Pisma Świętego (jak wówczas nazywali się Świadkowie Jehowy). W 1923 roku przyjął chrzest, a w 1928 roku podjął pełnoczasową służbę pionierską. W 1935 roku był nadzorcą podróżującym, odwiedzając zbory w Stanach Zjednoczonych. W 1938 roku zajmował się organizowaniem co tydzień zgromadzeń obwodowych.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (ang. The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) – czasopismo religijne wydawane od lipca 1879 roku przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy. Jest wydawane jednocześnie w 254 językach. Rocznik „Strażnicy” zawiera 18 numerów w dwóch wydaniach: wydanie dwumiesięczne „do rozpowszechniania” (osiąga przeciętny nakład około 59 000 000 egzemplarzy co czyni je czasopismem o najwyższym nakładzie na świecie) i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik o przeciętnym nakładzie około 15 252 000 egzemplarzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” jest jedynym, regularnie wydawanym w około 50 językach periodykiem.

  W 1941 roku został skierowany do pracy jako wolontariusz na Farmie Królestwa w South Lansing w okolicach miasta Ithaca w stanie Nowy Jork – gdzie wówczas mieściła się Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead. Na Farmie pracował przez 28 lat, zostając w pewnym momencie jej nadzorcą. W 1970 roku został przeniesiony do pracy na Farmach Strażnicy w Wallkill. 28 listopada 1974 roku został członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy i był nim aż do śmierci w 1996 roku.

  Ithaca - mała miejscowość ok. 220 mil (350 km) na północny wschód od Nowego Jorku. Mieści się w niej Uniwersytet Cornella, jedna z najbardziej prestiżowych uczelni amerykańskich, należąca do Ligi Bluszczowej, w rankingach światowych lokowana na 10-15 miejscu. Kampus uniwersytetu mieści się na trzech wzgórzach. Pod nimi znajduje się właściwe miasteczko, które przede wszystkim zajmuje się obsługą uczelni. Oprócz Uniwersytetu Cornella w Ithace znajduje się także stanowa uczelnia Ithaca College.Ciało Kierownicze – grupa starszych, czyli nadzorców Świadków Jehowy, sprawujących nadzór nad całą ich organizacją religijną. Nadzoruje ogólnoświatową działalność ewangelizacyjną, prowadzoną przez głosicieli zorganizowanych w zbory oraz redagowanie i wydawanie publikacji religijnych Świadków Jehowy. Członkowie Ciała Kierowniczego mieszkają w domu Betel w nowojorskim Brooklynie w USA.

  Podróże służbowe[ | edytuj kod]

  John C. Booth odwiedzał i brał udział w otwarciu Biur Oddziału, a także brał udział w kongresach międzynarodowych. W 1978 roku był głównym mówcą na zgromadzeniu międzynarodowym pod hasłem „Zwycięska wiara” na Martynice.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Siedemdziesiąt lat ‚trzymania się szaty Żyda’, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXIII, Watchtower, 15 kwietnia 2012, s. 20, ISSN 1234-1150.
  2. Rocznik Świadków Jehowy 1998, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, s. 196, ISBN 83-86930-18-7.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” – życiorysy: 15 czerwca 1996, s. 32 i 15 września 1983, s. 21-27 (ang.); 12 stycznia 1985, s. 23 (ang.); 1977, s. 671 (ang.); 1976, s. 287 (ang.)
 • Przebudźcie się!” – 5 sierpnia 1981, s. 6 (ang.); 8 listopada 1977, s. 26 (ang.);
 • Pionier – ochrzczony głosiciel wyznania Świadków Jehowy, który na działalność ewangelizacyjną przeznacza określoną liczbę godzin w miesiącu lub roku (inna nazwa to głosiciel pełnoczasowy).Farmy Strażnicy – ośrodek produkujący żywność na potrzeby Towarzystwa Strażnica oraz jego główne centrum poligraficzne. Znajduje się w Wallkill w stanie Nowy Jork w USA. Kompleks składa się z największej na świecie drukarni należącej do Świadków Jehowy, kompleksu budynków biurowych i mieszkalnych oraz użytków rolno-hodowlanych. Znajdują się tu również niektóre działy Biura Głównego Świadków Jehowy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przebudźcie się! (ang. Awake!) – czasopismo wydawane przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica (ang. Watchtower Bible and Tract Society), oficynę wydawniczą Świadków Jehowy od 1919 roku.
  Nowy Jork (ang. City of New York, również New York, New York City) – najludniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych, a zarazem centrum jednej z najludniejszych aglomeracji na świecie. Nowy Jork wywiera znaczący wpływ na światowy biznes, finanse, media, sztukę, modę, badania naukowe, technologię, edukację oraz rozrywkę. Będąc między innymi siedzibą Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi ważne centrum spraw międzynarodowych i jest powszechnie uważany za kulturalną stolicę świata.
  Kongres (inaczej zgromadzenie) – doroczny zjazd w religii Świadków Jehowy, trwający od jednego do czterech dni. Kongresy odbywają się na wynajętych stadionach, w halach lub we własnych Salach Zgromadzeń Świadków Jehowy.
  Świadkowie Jehowy (pełna nazwa: Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy) – restoracjonistyczny związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i o zbliżającym się objęciu władzy nad światem przez Królestwo Boże. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu badackiego, należącego do wyznań millenarystycznych. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1870 w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy ok. 7,8 miliona aktywnych członków (głosicieli) na całym świecie (dane z roku 2012).
  Publikacje Świadków Jehowy – Świadkowie Jehowy swoją doktrynę upowszechniają za pomocą Biblii i opartych na niej książek, czasopism, broszur, traktatów (ulotek informacyjnych) oraz środków multimedialnych i strony internetowej www.jw.org . Ich wydawnictwa są obecnie publikowane w ponad 600 językach (w tym w ok. 450 językach on-line.) – również w takich, w których nie wydano przedtem żadnej innej publikacji. Nad ich tłumaczeniem czuwa Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, które nadzoruje pracę zespołów tłumaczy (ponad 3000 tłumaczy – wolontariuszy).
  Zwycięska wiara – ogólnoświatowa seria zgromadzeń religijnych o charakterze międzynarodowym, zorganizowanych przez Świadków Jehowy, które rozpoczęły się w czerwcu 1978 roku na półkuli północnej, a zakończyły się w styczniu 1979 roku na półkuli południowej. Zorganizowano 290 pięciodniowych kongresów, w tym 118 kongresów międzynarodowych, w których uczestniczyło 3 183 867 osób. Oficjalne kongresy odbyły się w 86 krajach. Ochrzczono 34 853 osób.
  Biuro oddziału, Dom Betel, Betel – ośrodek, koordynujący działalność Świadków Jehowy na terenie jednego lub kilku krajów/państw. Pracują w nim (jako wolontariusze) ochrzczeni Świadkowie Jehowy (betelczycy, także rodzina Betel) przez zadeklarowany czas. Wykonują prace administracyjne, biurowe i porządkowe potrzebne do działalności domu Betel, a tym samym lokalnych społeczności Świadków Jehowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.913 sek.