• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Johannes Volkelt

  Przeczytaj także...
  Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).Arthur Schopenhauer (ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku, zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem) – filozof niemiecki, przedstawiciel pesymizmu w filozofii.
  Estetyka (gr. aisthetikos – dosł. „dotyczący poznania zmysłowego”, ale też „wrażliwy”) – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej.

  Johannes Volkelt (ur. 21 lipca 1848 w Lipniku, zm. 8 maja 1930 w Lipsku) – niemiecki filozof.

  Studiował w Wiedniu, Jenie i Lipsku. Doktorat zdobył w 1876 w Jenie, gdzie trzy lata później został profesorem. W latach 1883–1889 pracował w Bazylei, a następnie w Würzburgu. Od 1894 do 1921 wykładał z kolei w Lipsku.

  Volkelt wyszedł od filozofii Hegla, będąc też pod wpływem Schopenhauera i Hartmanna. Swoją teorię poznania określał jako subiektywny transsubiektywizm. Rozróżniał trzy rodzaje prawdy: pewność bezpośredniej świadomości, czyli czystego doświadczenia,, pewność konieczności myślowej, która prowadzi do pierwiastków transsubiektywnych oraz pewność intuicyjną. Od teorii poznania przeszedł do uzasadnienia krytycznej metafizyki. W zakresie estetyki stworzył syntezę nowoczesnej estetyki psychologicznej i klasycznej normatywno-spekulatywnej.

  Uniwersytet Bazylejski (niem.: Universität Basel) – najstarsza uczelnia Szwajcarii (rok zał. 1460). Akt założycielski w formie bulli papieża Piusa II pochodzi z 12 listopada 1459 roku; oficjalna uroczystość otwarcia miała miejsce 4 kwietnia roku następnego.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Dzieła[ | edytuj kod]

 • Panteizm i indywidualizm, 1871
 • Nieświadomość i pesymizm, 1872
 • Marzenia senne, 1875
 • Pojęcia symboliczne w nowoczesnej estetyce, 1876
 • Teoria poznania Immanuela Kanta wobec analizy jego podstawowych założeń, 1879
 • O możliwościach metafizyki, 1884
 • Doświadczenie i myślenie. Krytyczne uzasadnienie teorii poznania, 1886
 • Franz Grillparzer jako poeta tragiczny, 1888
 • Wykłady we wstępie do filozofii teraźniejszości, 1892
 • Kwestie sporne w psychologii, 1893.
 • Zagadnienia czasu w estetyce, 1894
 • Estetyka tragiczna, 1897
 • Psychologia duszy w estetyce, 1899
 • Arthur Schopenhauer. Jego osobowość, poglądy i wiara, 1900
 • Sztuka indywidualizacji w poezji Jeana Paula, 1902
 • Spojrzenie ewolucyjne w estetyce, 1902
 • System estetyki, 1905, 1910, 1912
 • Źródła ludzkiej pewności, 1906
 • Między poezją i filozofią, eseje zebrane, 1908
 • Pewność i prawda, 1918
 • Fenomenologia metafizyki czasu, 1928
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Felix Krueger: Nekrolog auf Johannes Volkelt. Leipzig: 1930.
 • Ernst Bermann: Festschrift Johannes Volkelt zum 70. Geburtstag. Muenchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1918.
 • Thomas Neumann: Gewissheit und Skepsis. Untersuchungen zur Philosophie Johannes Volkelts. Amsterdam: 1978.
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Eduard von Hartmann ( ur. 23 lutego 1842 w Berlinie, zm. 5 czerwca 1906 w Gross Lichterfelde) - niemiecki filozof, autor Filozofii nieświadomego. Głosił teorię pesymizmu historiozoficznego. Usiłował pogodzić filozofię Arthura Schopenhauera z koncepcjami Hegla i Schellinga.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie (niem. Friedrich-Schiller-Universität Jena) – został założony przez Nikolausa von Amsdorf w 1558 ale zyskał swojego patrona dopiero w roku 1934.
  Epistemologia (od stgr. ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.