• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Johannes Volkelt

  Przeczytaj także...
  Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).Arthur Schopenhauer (ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku, zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem) – filozof niemiecki, przedstawiciel pesymizmu w filozofii.
  Uniwersytet Bazylejski (niem.: Universität Basel) – najstarsza uczelnia Szwajcarii (rok zał. 1460). Akt założycielski w formie bulli papieża Piusa II pochodzi z 12 listopada 1459 roku; oficjalna uroczystość otwarcia miała miejsce 4 kwietnia roku następnego.

  Johannes Volkelt (ur. 21 lipca 1848 w Lipniku, zm. 8 maja 1930 w Lipsku) – niemiecki filozof.

  Studiował w Wiedniu, Jenie i Lipsku. Doktorat zdobył w 1876 w Jenie, gdzie trzy lata później został profesorem. W latach 1883–1889 pracował w Bazylei, a następnie w Würzburgu. Od 1894 do 1921 wykładał z kolei w Lipsku.

  Volkelt wyszedł od filozofii Hegla, będąc też pod wpływem Schopenhauera i Hartmanna. Swoją teorię poznania określał jako subiektywny transsubiektywizm. Rozróżniał trzy rodzaje prawdy: pewność bezpośredniej świadomości, czyli czystego doświadczenia,, pewność konieczności myślowej, która prowadzi do pierwiastków transsubiektywnych oraz pewność intuicyjną. Od teorii poznania przeszedł do uzasadnienia krytycznej metafizyki. W zakresie estetyki stworzył syntezę nowoczesnej estetyki psychologicznej i klasycznej normatywno-spekulatywnej.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.Eduard von Hartmann ( ur. 23 lutego 1842 w Berlinie, zm. 5 czerwca 1906 w Gross Lichterfelde) - niemiecki filozof, autor Filozofii nieświadomego. Głosił teorię pesymizmu historiozoficznego. Usiłował pogodzić filozofię Arthura Schopenhauera z koncepcjami Hegla i Schellinga.

  Dzieła[]

 • Panteizm i indywidualizm, 1871
 • Nieświadomość i pesymizm, 1872
 • Marzenia senne, 1875
 • Pojęcia symboliczne w nowoczesnej estetyce, 1876
 • Teoria poznania Immanuela Kanta wobec analizy jego podstawowych założeń, 1879
 • O możliwościach metafizyki, 1884
 • Doświadczenie i myślenie. Krytyczne uzasadnienie teorii poznania, 1886
 • Franz Grillparzer jako poeta tragiczny, 1888
 • Wykłady we wstępie do filozofii teraźniejszości, 1892
 • Kwestie sporne w psychologii, 1893.
 • Zagadnienia czasu w estetyce, 1894
 • Estetyka tragiczna, 1897
 • Psychologia duszy w estetyce, 1899
 • Arthur Schopenhauer. Jego osobowość, poglądy i wiara, 1900
 • Sztuka indywidualizacji w poezji Jeana Paula, 1902
 • Spojrzenie ewolucyjne w estetyce, 1902
 • System estetyki, 1905, 1910, 1912
 • Źródła ludzkiej pewności, 1906
 • Między poezją i filozofią, eseje zebrane, 1908
 • Pewność i prawda, 1918
 • Fenomenologia metafizyki czasu, 1928
 • Bibliografia[]

 • Felix Krueger: Nekrolog auf Johannes Volkelt. Leipzig: 1930.
 • Ernst Bermann: Festschrift Johannes Volkelt zum 70. Geburtstag. Muenchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck, 1918.
 • Thomas Neumann: Gewissheit und Skepsis. Untersuchungen zur Philosophie Johannes Volkelts. Amsterdam: 1978.
 • Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie (niem. Friedrich-Schiller-Universität Jena) – został założony przez Nikolausa von Amsdorf w 1558 ale zyskał swojego patrona dopiero w roku 1934.
  Epistemologia (od stgr. ἐπιστήμη, episteme – „wiedza; umiejętność, zrozumienie”; λόγος, logos – „nauka; myśl”), teoria poznania lub gnoseologia – dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie.
  Uniwersytet Lipski (niem. Universität Leipzig) – założony w 1409 roku w Lipsku (z fundacji książąt saskich Fryderyka I Kłótnika i Wilhelma II Bogatego), jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie.
  Metafizyka klasyczna albo filozofia pierwsza (gr. τα μετα τα φυσικά ta meta ta physika – "to, co po fizyce/ponad fizyką"; zob. ontologia) – dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne przyczyny (por. Metafizyka 1003a, 20–32; 1022a).
  Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.