• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Johannes Baptista Rietstap

  Przeczytaj także...
  Klejnot, cymer (łac. clenodium, staropol. z niem. (Helm-)Kleinod) – zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry.Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.
  Johannes Baptista Rietstap

  Johannes Baptista Rietstap (ur. 5 grudnia 1828 w Rotterdamie, zm. 24 grudnia 1891 w Hadze) – holenderski heraldyk.

  Zarys biografii i dokonania[]

  Syn Willema Hendrika Rietstapa, agenta ubezpieczeniowego i Elibeth Herminy Renmert. Poślubił w 1857 Johannę Marię de Haas. Pracował jako stenograf parlamentarny. W styczniu 1887 uzyskał stanowisko pierwszego stenografa parlamentu holenderskiego. Od najmłodszch lat pasjonował się heraldyką, m.in. zbierając z wszelkich dostępnych źródeł herby rodzin europejskich.

  Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).Rotterdam – miasto w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa. W 2012 roku liczyło ok. 617 tys. mieszkańców. Miasto stanowi południową część Randstadu, szóstego największego obszaru metropolitalnego w Europie, który zamieszkuje ok. 6,7 miliona ludzi.

  Jego największym dziełem jest Armorial Général. Précéde d'un dictionnaire des termes du blason. Wydanie pierwsze, opublikowane w Goudzie w 1861, zawierało wizerunki 46 tys. herbów europejskich rodzin arystokratycznych, szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. Wydanie uzupełnione ukazało się w latach 1884-1887 i zawierało już ok. 80 tys. herbów. Dodatkowe dwa tomy zawierają opisy 116 tysięcy herbów, w tym także nie uwzględnionych w woluminach z wizerunkami. Ponieważ ilustracje (czarno-białe) oraz opisy przedstawiały tylko same tarcze herbowe, Rietstap wydał dodatkowy tom z opisami klejnotów części przedstawionych herbów.

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Lejda (Leiden) – miasto w zachodniej Holandii, w prowincji Holandia Południowa u wybrzeża Morza Północnego. Należy do najstarszych miast niderlandzkich. Jest miejscem urodzenia malarza Rembrandta. Prawa miejskie otrzymało w 1266. Jest jednym z głównych ośrodków handlowych Holandii, handel kwiatami, przemysł maszynowy, kosmetyczny, włókienniczy.

  Armoire general (Herbarz ogólny) jest największym wydanym drukiem zbiorem herbów europejskich, zawierającym również mniej znane heraldyce zachodnioeuropejskiej herby chorwackie, czarnogórskie, polskie, rosyjskie, serbskie, słoweńskie czy węgierskie. Herbarz wydany był w kilku wznowieniach i reprintach, m.in. w 1934 w Berlinie (wzbogacony uzupełnieniami), w 1950 w Hadze i 1972 w Londynie. Herbarz wydany jest również w wersjach elektronicznych (w formatach CD i DVD), a także jest dostępny (wersja opisów herbów) w internecie. Najobszerniejszy suplement do herbarza Rietstapa wydali w 1967 w Londynie Victor Rolland i H.V. Rolland (Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, Heraldry Today).

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Dzieło Rietstapa zawiera zbiór herbów z rozmaitych źródeł - herbarzy, archiwaliów i materiałów ikonograficznych, jednakże intencją autora była jedynie rejestracja herbów, bez analizy krytycznej. Dlatego w zbiorze występują błędy, nie zawinione przez autora, a będące powtórzeniem pomyłek z innych źródeł. Ponadto jest to typowy herbarz, nie zawiera więc informacji dotyczących rodzin i rodów. Pod wizerunkiem herbu widnieje zazwyczaj tylko nazwisko posługującej się nim rodziny, często z dopiskiem lokalizującym ją terytorialnie, i niekiedy ze skrótem tytułu arystokratycznego.

  Berlin – stolica, siedziba rządu Republiki Federalnej Niemiec. Największe miasto Niemiec, na prawach kraju związkowego. Zajmuje powierzchnię 890 km², zamieszkuje je blisko 3,5 mln osób. Jest największym po Londynie i Paryżu miastem w Unii Europejskiej.

  Mniej znany dziełem Rietspapa jest Handboek der Wappenkude (Podręcznik heraldyki), wydany w Lejdzie w 1856 i wielokrotnie wznawiany, m.in. w Niemczech i Anglii.

  Najważniejsze dzieła[]

 • Armorial général : précédé d'un dictionnaire des termes du blason Gouda, 1884-1887
 • Handboek der wapenkunde ,Gouda, Van Goor, 1857
 • Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën. Wapenboek van den Nederlandschen adel, Groningen, Wolters, 1883-1887, reprint: Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie, 2005, ISBN 90-5802-000-2
 • Heraldieke bibliotheek : tijdschrift voor geslacht- en wapenkunde, 's-Gravenhage, Nijhoff, 1879-1883
 • Linki zewnętrzne[]

 • Internetowa wersja herbarza • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.