• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Joanna Michałowska-Gumowska

  Przeczytaj także...
  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.Uniwersytet Gdański (w skrócie UG) – uczelnia z siedzibą rektora w Gdańsku, powstała 20 marca 1970, na mocy decyzji Rady Ministrów, z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (założonej w 1945 jako Wyższa Szkoła Handlu Morskiego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (założonej w 1946).
  Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego. PRON miał nawiązywać do tradycji działalności Frontu Jedności Narodu, jednoczącego patriotycznie nastawionych Polaków różnych orientacji politycznych i światopoglądowych (stąd istotny był udział organizacji katolickich).

  Joanna Michałowska-Gumowska (ur. 28 września 1945 w Wilnie, zm. 14 września 2001 w Gdańsku) – polska nauczycielka i działaczka partyjna, minister oświaty i wychowania (1985–1987).

  Życiorys[]

  Urodziła się w Wilnie w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu technikum przemysłu spożywczego pracowała w zakładach zbożowych. W 1971 została absolwentką studiów polonistycznych na Uniwersytecie Gdańskim, po czym podjęła pracę nauczycielki. W 1976 ukończyła podyplomowe studium z dziedziny nauk politycznych, zaś w 1979 uzyskała stopień doktora w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR. W 1968 przystąpiła do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pracowała jako instruktorka w Komitecie Dzielnicowym PZPR Gdańsk Śródmieście, kierowniczka dzielnicowego ośrodka pracy partyjnej, stała także na czele Wojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Gdańsku. Sprawowała mandat radnej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Po stanie wojennym wiceprzewodnicząca Rady Wojewódzkiej PRON.

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna założona w grudniu 1948, na skutek połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, po przeprowadzeniu czystek w ich szeregach. Określana również jako realno-socjalistyczna, sprawująca rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989.Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki – instytucja powołana w 1986 roku przez Radę Krajową PRON, której celem było propagowanie tradycji oręża polskiego i krzewienie pamięci o bitwie pod Grunwaldem.

  Od 12 listopada 1985 do 23 października 1987 minister oświaty i wychowania w rządzie Zbigniewa Messnera. W latach 1986–1989 była członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego.

  Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

  Zmarła we wrześniu 2001.

  Przypisy

  1. "Głos Wybrzeża", nr 181 z 18 września 2001, s. 3, 18 (nekrologi)
  2. "Głos Nauczycielski", nr 39 z 26 września 2001, s. 2 (nekrolog)

  Bibliografia[]

 • Posiedzenie Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, "Życie Warszawy", nr 264 z 13 listopada 1985, s. 4–5.
 • Informacje w BIP IPN
 • Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Życie Warszawy” – dziennik ukazujący się w Warszawie od 15 października 1944 do 17 grudnia 2011. Gazeta powstała, według jednych źródeł – z inicjatywy Polskiej Partii Robotniczej, zaś według innych – z inicjatywy Mariana Spychalskiego, pierwszego prezydenta Warszawy. Nakład pierwszego numeru wyniósł 1500 egz. „Życie Warszawy” było, obok „Trybuny Ludu”, jednym z najbardziej opiniotwórczych dzienników w PRL.
  Głos Wybrzeża - dziennik informacyjny, ukazujący się na terenie Trójmiasta od 1948 do 2005. W latach 1949-1989 organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Istniała także edycja elbląska.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Rząd Zbigniewa Messnera – gabinet pod kierownictwem premiera Zbigniewa Messnera, powołany 12 listopada 1985. Podał się do dymisji 19 września 1988, jednak obowiązki pełnił do 14 października 1988, tj. powołania rządu Mieczysława Rakowskiego).
  Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje poparte odpowiednim wykształceniem wyższym – kierunkowym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego w oświacie.
  Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR – instytucja naukowa w PRL istniejąca w latach 1957–1984 przy Komitecie Centralnym PZPR. Jej twórcą i długoletnim kierownikiem był Adam Schaff. Szkoła mieściła się w obecnym gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.