• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Joachim Kondziela  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Biografia[]

  Był synem Franciszka Kondzieli i Heleny z domu Klepek. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował filozofię i teologię w latach 1950–1955 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 26 czerwca 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Czajki. Następnie pracował przez 4 lata jako wikariusz i katecheta w Bieruniu Starym. Studia uzupełniał w latach 1959–1962 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po studiach pracował przez pół roku jako wikariusz parafii św. Wojciecha w Mikołowie.

  Stanisław Czajka (ur. 13 listopada 1897 w Kamiennej, zm. 4 lipca 1965) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy częstochowski w latach 1944–1965.Polskie Towarzystwo Socjologiczne - organizacja socjologów polskich powstała w 1957 roku, licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba towarzystwa mieści się w Warszawie.

  Od lutego 1963 roku pracował jako asystent na macierzystej uczelni. W 1966 roku uzyskał doktorat z filozofii na podstawie rozprawy pt. Dobro wspólne jako podstawa interwencyjnych uprawnień państwa w życiu gospodarczym, pisanej pod kierunkiem prof. Czesława Strzeszewskiego. W roku akademickim 1970–71 przebywał w Austrii oraz w RFN i prowadził badania nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi. W latach 1966–1969 oraz 1976–1987 wykładał katolicką naukę społeczną w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

  W 1973 otrzymał habilitację na podstawie pracy Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie. W roku akademickim 1974–75 wyjechał do Stanów na stypendium w Uniwersytecie Columbia. Od 1975 roku pracował jako docent i kierownik w Katedrze Etyki Społecznej i Gospodarczej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Katedra została w 1981 roku przekształcona w Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej; ks. prof. Kondziela kierował jej pracami od 1981 roku do 1992. W 1988 roku został profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1992 – profesorem zwyczajnym. Przez dwie kadencje, w latach 1984–1990, był dziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.

  Był współorganizatorem polsko-niemieckich sympozjów naukowych. Publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych. Był promotorem doktoratów honoris causa kanclerza RFN Helmuta Kohla (1989), prof. Zbigniewa Brzezińskiego (1990), Lecha Wałęsy, Willy'ego Brandta oraz Juliusza Andreottiego. Wykładał w Stanach Zjednoczonych, RFN, Belgii, Kanadzie, Szwecji i Szwajcarii. Wygłaszał referaty na 30 sympozjach krajowych i zagranicznych. Przez kilka lat pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa KIK-u w Lublinie.

  Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Joachim Kondziela był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitetu Nauk Politycznych PAN, Komitetu Narodowego Pugwash przy Prezydium PAN, International Peace Research Association oraz American Academy of Political and Social Science w Filadelfii. Pracował także w organizacji Iustitia et Pax przy Episkopacie Polskim.

  Papieska Rada Iustitia et Pax (łac. Pontificium Consilium de Iustitia et Pax) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Zajmuje się nauczaniem Kościoła w sprawach społecznych, promowaniem pokoju i sprawiedliwości. Przy krajowych episkopatach istnieją krajowe rady Iustitia et Pax.Helmut Josef Michael Kohl (ur. 3 kwietnia 1930 w Ludwigshafen am Rhein) – niemiecki polityk (CDU), 1969-1976 premier rządu Nadrenii-Palatynatu, 1982-1998 kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Kształtował proces zjednoczenia Niemiec i znacząco wpłynął na proces jednoczenia się Europy. Kontrowersje budzi z powodu złamania Ustawy o partiach w związku z aferą łapówkarską w CDU.

  Zmarł 19 września 1992 roku w Lublinie. Został pochowany na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej.

  Myśl[]

  Na początku swej kariery naukowej najbardziej interesował się katolicką nauką społeczną. Z biegiem czasu jego zainteresowania zaczęły przenosić się na współczesne międzynarodowe stosunki polityczne. Jego praca doktorska – Dobro wspólne jako podstawa interwencyjnych uprawnień państwa w życiu gospodarczym – mówi na temat roli państwa w kontekście dobra wspólnego. Książka Osoba we wspólnocie jest owocem rozważań nad miejscem człowieka społeczeństwie w kontekście problematyki państwa i stosunków międzynarodowych.

  Pugwash, pełna nazwa: Konferencja Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych – ruch uczonych na rzecz rozbrojenia i pokoju. Nazwa pochodzi od miejsca pierwszego posiedzenia, kanadyjskiej miejscowości Pugwash, gdzie amerykańscy i rosyjscy naukowcy utworzyli tę organizację.Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z dziewięciu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Willy Brandt, właśc. Karl Herbert Frahm (ur. 18 grudnia 1913 w Lubece, zm. 8 października 1992 w Unkel) – polityk niemiecki, działacz socjaldemokratyczny, członek SPD i jej przewodniczący w latach 1964−1987, kanclerz RFN w latach 1969−1974, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1971, Człowiek Roku 1970 według magazynu „Time”.
  Kochłowice (śl. Kochlowice, niem. Kochlowitz) – dzielnica miasta Ruda Śląska, dawniej samodzielna gmina Kochłowice. Pierwsza wzmianka o Kochłowicach pochodzi z 1360 r. Dawny herb gminny przedstawia budynek kościoła. Kochłowice w 2006 r. zamieszkiwało 12 738 osób.
  Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie im. prof. Czesława Strzeszewskiego – lubelskie stowarzyszenie zrzeszające katolickich intelektualistów założone 26 czerwca 1976. KIK lubelski nigdy nie należał do „Porozumienia KIKów”.
  Giulio Andreotti (ur. 14 stycznia 1919 w Rzymie, zm. 6 maja 2013 tamże) – włoski polityk prawicowy, wywodzący się z Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej (Democrazia Cristiana), a także pisarz i publicysta.
  Czesław Strzeszewski (ur. 21 października 1903 w Warszawie, zm. 4 czerwca 1999 w Lublinie) – polski ekonomista, socjolog, historyk myśli gospodarczej, filozof i etyk społeczny. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, działacz katolicki, znawca katolickiej nauki społecznej, przedstawiciel i współtwórca lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej nazwany przez prymasa Wyszyńskiego „najgodniejszym i najbardziej zasłużonym kontynuatorem przedwojennej katolicko-społecznej pracy naukowej”. Jan Paweł II w korespondencji ze Strzeszewskim stwierdził, iż jego oraz „całej Jego szkoły” zasługi w głoszeniu „Ewangelii społecznej” są „pierwszoplanowe”.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - najstarsza (założona w 1957 roku) i największa organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się politologią i naukami pokrewnymi. Ma około 500 członków, zrzeszonych w 16 oddziałach terenowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.