• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezuici  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Michał Piotr Boym (ur. w 1612 lub 1614 we Lwowie, zm. 22 sierpnia 1659 w Guangxi) – polski orientalista, jezuita, misjonarz w Chinach, przyrodnik, kartograf, jeden z pierwszych europejskich sinologów, propagator chińskiej medycyny w Europie oraz poseł cesarza Yongli z Południowej dynastii Ming do papieża.Archidiecezja wileńska (łac. Archidioecesis Vilnensis, lit. Vilniaus arkivyskupija) - katolicka diecezja litewska położona w wschodniej części kraju. Siedziba arcybiskupa znajduje się w archikatedrze św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie.
  Uwagi
  1. Obecnie w Polsce najczęściej stosowany jest międzynarodowy skrót SJ z ang. Society of Jesus zamiast pol. TJ lub łac. SI.

  Przypisy

  1. Por. list apostolski Juliusza III Exposcit debitum z 21 lipca 1550 r. zatwierdzający Formułę Instytutu Towarzystwa Jezusowego (Regułę) w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, s. 29nn.
  2. Stan na 15 kwietnia 2015; źródło: Giga-Catholic Information.
  3. http://jezuici.pl/wspomnienie-swietych-i-blogoslawionych-towarzystwa-jezusowego/.
  4. Ignacy Loyola: Pisma wybrane. Komentarze. tom II. Kraków: Wyd. Apostolstwa Modlitwy, 1968, s. 180.
  5. Por. Eric Nelson, The Jesuits and the Monarchy, Missouri State University, USA, 2005 (seria: 'Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu’), ISBN 978-0-7546-3888-9.
  6. Breve papieża Klemensa XIV Dominus ac Redemptor noster.
  7. Słownik Kopalińskiego; Emanuel Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2004, s. 470.
  8. Susan Elizabeth Hough, Richter’s Scale: Measure of an Earthquake, Measure of a Man, Princeton University Press, 2007.
  9. Hockey Thomas, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer, 2007.
  10. Lindberg David C., Numbers Ronald Leslie, God and nature. Historical essays on the encounter between Christianity and science, Berkeley, California: University of California Press, 1986.
  11. Wright Jonathan, God’s Soldiers. Adventure, Politics, Intrigue, and Power: A History of the Jesuits, New York City, The Doubleday Religious Publishing Group, 2005.
  12. Chris Lowney, Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, Wydawnictwo WAM.
  13. Buckley Ebrey Patricia, The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press, 1996.
  14. Marek Żukow-Karczewski, Sprowadzenie jezuitów do Polski, [w:] „Kalendarz Serca Jezusowego 1990”, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1989, s. 75–82.
  15. Marek Żukow-Karczewski, op. cit.
  16. Wincenty Zaleski SDB Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998.
  17. Marek Żukow-Karczewski, Stanisław Solski – jezuita i uczony, [w:] Kalendarz Serca Jezusowego 1991, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1990, s. 63–68.
  18. Felicjan Paluszkiewicz SJ.
  19. Numeracja potępionych nauk moralnych według: Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum – The Sources of Catholic Dogma, ed. XXX; transl. Roy J. Deferrari, The Catholic University of America, B. Herder Book Co., St. Louis, Mo, USA, 1957.
  20. Relacja JWJP Piusa Kicińskiego, posła ziemi czerskiej, deputowanego do egzaminu Komisji Edukacji, dnia 21 października 1784 w Izbie Senatorskiej uczyniona, str 84 w: „Zbiór mów w czasie sejmu 6-niedzielnego roku 1784 mianych w Gordnie. Cytat w: Juliusz Nowak-Dłużewski, Stanisław Konarski, PAX, Warszawa 1951, s. 16.

  Bibliografia[]

 • Konstytucje Towarzystwa Jezusowego (KTJ), Kraków-Warszawa 2001, ISBN 83-7097-844-4.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995.
 • Encyklopedia kościelna (1873–1933), T. IX s. 1–91.
 • Brückner Aleksander, Dzieje kultury polskiej, Książka i Wiedza, Warszawa, 1958.
 • Stanisław Kot, Historia wychowania, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa, 1996 (reprint).
 • Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864. Wybór źródeł. Praca zbiorowa pod red. O. Beiersdorfa. PAN, Wrocław, 1960.
 • The Catholic Encyclopedia.
 • Jezuici w The Catholic Encyclopedia, 1913.
 • Stanisław Załęski, Jezuici w Polsce: w skróceniu: 5 tomów w jednym, z dwoma mapami. 1908.
 • Nelson, Eric, The Jesuits and the Monarchy, Missouri State University, USA, 2005 (seria: 'Bibliotheca Instituti Historici Societatis Iesu’) ISBN 978-0-7546-3888-9.
 • Jerzy Antoni Kostka, „Kostkowie herbu Dąbrowa” Wyd. ZP POLIMER, Koszalin 2010, ISBN 978-83-89976-40-6, s. 25, 34–39.
 • Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Autochton (stgr. αὐτόχθων autochthon – "z tej ziemi", "tuziemiec", "tubylec") – człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru, np. Indianie amerykańscy czy australijscy aborygeni.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Chrzciciel Albertrandi, inna forma nazwiska: Albetrandy, pseud. i krypt.: Antykiewicz; Jeden z tegoż Towarzystwa; Nieukolubski; Ten, który pierwotne tłumaczenie przed 40 laty wykonał; X. A. S. J.; X. A. Soc. Jesu; X. I. A. N. K. K. W.; X. J. A.; X. J. A. S. J., (ur. 7 grudnia 1731 w Warszawie, zm. 10 sierpnia 1808 tamże) – polski biskup rzymskokatolicki, jezuita, biskup pomocniczy poznański w latach 1796–1798, biskup pomocniczy warszawski w latach 1798–1808, historyk, tłumacz, poeta, publicysta i bibliotekarz, główny cenzor mianowany przez rosyjskiego komendanta Warszawy gen. Friedricha von Buxhoevedena po stłumieniu insurekcji kościuszkowskiej.
  Łowicz – miasto, gmina miejska w województwie łódzkim, w powiecie łowickim (siedziba władz powiatu) nad rzeką Bzurą, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Był miastem duchownym.
  Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.
  Jansenizm – ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ypres, Kornela Ottona Jansena (1585-1638), którego dzieło Augustinus stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on znaczne uznanie we Francji i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu Kościoła katolickiego w tych państwach.
  Wszechświat – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie. Słowo „wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „wszechświat” i „kosmos” są równoważne.
  Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.
  Archidiecezja warszawska – jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona diecezją wyłączoną z metropolii poznańskiej w 1797 (erygowana 19 października 1798 przez papieża Piusa VI bullą Ad universam agri Dominici curam), ustanowiona archidiecezją 12 marca 1818 przez papieża Piusa VII bullą Militantis Ecclesiae regimini, związana unią personalną in persona episcopi z archidiecezją gnieźnieńską (1946-1992). 25 marca 1992 r., bullą Totus Tuus Poloniae Populus, papież Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Obszar kraju został podzielony na 39 archidiecezji i diecezji. Dotychczasowa archidiecezja warszawska została podzielona na 3 diecezje: archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską i diecezję łowicką, które wraz z diecezją płocką utworzyły metropolię warszawską. W 2004 diecezja łowicka została przyłączona do metropolii łódzkiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.108 sek.