• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jeziorsko - zbiornik wodny

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.
  Sport motorowodny – dyscyplina sportowa obejmująca wyścigi na łodziach klas otwartych (wyścigowych), sportowych, turystykę motorowodną i narciarstwo wodne.
  Elektrownia wodna „Jeziorsko” na Warcie

  Jeziorskozbiornik zaporowy na Warcie, największy akwen i zbiornik retencyjny w regionie łódzkim, o powierzchni 42,3 km² i pojemności 202,8 mln m³.

  Położenie i parametry[ | edytuj kod]

  Położony na terenie powiatów poddębickiego, sieradzkiego województwa łódzkiego oraz w mniejszej części powiatu tureckiego województwa wielkopolskiego, między miastem Wartą na południu, a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie zlokalizowano zaporę.

  Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.Teleszyna – rzeka w Wielkopolsce o długości ok. 43 km, lewy dopływ Warty. Źródła na wysokości ok. 129 m n.p.m., na Wysoczyźnie Tureckiej w okolicach Ostrowa Warckiego (powiat sieradzki). Przepływa przez Dobrą, Przykonę i Dobrów. Do Warty wpada około 2 km na południe od centrum Koła.

  Zamysł budowy zbiornika powstał na początku lat 60. XX wieku. W pierwszej połowie lat 70. XX wieku wykonano projekt techniczny, a roboty rozpoczęto na przełomie 1975 i 1976. Zalew oddano do użytku w 1986 w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Pod budowę wysiedlono około tysiąc osób zamieszkałych w czterystu gospodarstwach. Osoby te przeniosły się do miast lub otrzymały gospodarstwa w innych miejscach. Prace inżynieryjne wykonywał Energopol-7 z Poznania, a melioracyjne – RPM z Kalisza. Budowa kosztowała około miliard złotych.

  Zbiornik zaporowy – rodzaj zbiornika antropogenicznego (nazywany często jeziorem zaporowym), utworzonego przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu gdzie morfologia doliny sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej. Funkcjonowanie zbiorników zaporowych nawet w okresach posusznych zapewniają precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz wystarczająca ilość wód zasilających. Zasadniczą cechą morfometryczną zbiorników zaporowych jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach sąsiadujących z jej zboczami oraz w strefie cofki i maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Są one również zróżnicowane pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych w zależności od głębokości wcięcia doliny i rozległości jej dna.Powiat sieradzki – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sieradz.

  Zapora czołowa zbiornika koło Skęczniewa została wykorzystana do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o charakterze przepływowym o mocy 4,89 MW. Oprócz niej wzniesiono dwie zapory boczne: w dolinie Pichny o długości 3100 m i kubaturze 500.000 m³ oraz w dolinie Teleszyny o długości 4200 m i kubaturze 300.000 m³. Okresowe wahania poziomu wody w zbiorniku mogą mieć wartość około 5,5 m.

  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną. Powiat turecki – powiat w Polsce, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, z siedzibą w Turku; przywrócony w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1999.

  Przyroda[ | edytuj kod]

  Południowa część zbiornika stanowi Rezerwat ornitologiczny „Jeziorsko”.

  Sport[ | edytuj kod]

  Na zbiorniku w 1999 były przeprowadzone motorowodne mistrzostwa Polski, a w 2001 miały miejsce eliminacje do motorowodnych mistrzostw Europy w klasie O-500.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Józef Głuszak – pomysłodawca i projektant zbiornika
 • Jeziorsko Cup
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wykaz nazw wód stojących
  2. J.F., Będzie nowa duża woda, w: Żagle, nr 10(314)/1985, s. 7, ISSN 0137-4656
  3. Gmina Pęczniew Ochrona przyrody (pol.). Portal Turystyczno-Krajoznawczy województwa łódzkiego. [dostęp 2011-12-11].
  4. Możliwości rekreacji na terenie gminy Dobra. dobra.net. [dostęp 2012-07-29].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zbiornik Jeziorsko. lodzkie.travel. [dostęp 2012-07-29].
 • Marek Lityński: Warta, przewodnik kajakowy. kajaki.szczercow.info, 2008. s. 34-37. [dostęp 2012-07-29]. ​ISBN 978-83-928288-1-5​.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Opis zbiornika na stronie TylkoRyby.pl
 • Informacje o zbiorniku na stronie ptaki.info
 • Wokół sieradzkiego morza
 • Akwen – każdy dowolnie określony fragment powierzchni wodnej. Termin spełniający taką samą funkcję jak teren w odniesieniu do powierzchni lądowej.Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Melioracja – zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.
  Józef Głuszak (ur. 1917, zm. 1989) - hydrotechnik i inżynier budownictwa wodnego, dyrektor Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  Wat – jednostka mocy lub strumienia energii w układzie SI (jednostka pochodna układu SI), oznaczana symbolem W. Nazwa wat pochodzi od nazwiska brytyjskiego inżyniera i wynalazcy Jamesa Watta.
  Województwo łódzkie – jedno z 16 województw Polski, położone w centralnej części kraju. Obejmuje obszar o powierzchni 18 218,95 km². Według danych z 31 grudnia 2010 województwo miało 2,53 mln mieszkańców. Ma najmniejszą lesistość w kraju.
  Rezerwat przyrody Jeziorsko – faunistyczny i wodny rezerwat przyrody w gminie Pęczniew (powiat poddębicki) i gminie Warta (powiat sieradzki), w województwie łódzkim.
  Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.
  Kubatura brutto budynku – objętość budynku. Jest to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji stanowiącej iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.749 sek.