• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro podlodowcowe  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Anomalia siły ciężkości – w geofizyce różnica między zmierzoną (i zredukowaną do poziomu elipsoidy) w danym punkcie siłą ciężkości a normalną siłą ciężkości na danej szerokości geograficznej. Zwyczajowo mierzona jest w miligalach (mGal), rzadko stosuje się milimetry na sekundę do kwadratu (mm/s).Europa Clipper – proponowana misja NASA mająca prowadzić badania Europy, jednego z satelitów Jowisza. Nazwa misji pochodzi od kliprów, szybkich żaglowców pływających po morzach w XIX wieku. Start sondy może nastąpić w połowie lat 20. XXI wieku, sonda dotrze do układu Jowisza po 6,5 roku lotu.
  Jeziora 90°E i Sowietskaja na Antarktydzie, widoczne z satelity jako nietypowo gładkie obszary lodu

  Jezioro podlodowcowe, jezioro subglacjalne – jezioro znajdujące się pod powierzchnią lodowca, typowo lądolodu.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Na Ziemi[ | edytuj kod]

  Współcześnie jeziora tego typu występują niemal wyłącznie w Antarktyce, gdzie do 2013 roku odkryto 387 takich zbiorników; największym z nich jest jezioro Wostok, o długości 250 km i szerokości sięgającej 80 km. Jeziora podlodowcowe zostały także odkryte pod lądolodem Grenlandii i pod lodowcem na wyspie Devon w Archipelagu Arktycznym. W okresach zlodowaceń występowały one także pod innymi pokrywami lodowymi; ślady dawnych jezior podlodowcowych odkryto na terenach przykrytych w plejstocenie przez lądolód laurentyjski.

  Georadar, GPR (ang. Ground-penetrating radar) - wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna oparta na emitowaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwości z zakresu krótkich do ultrakrótkich fal radiowych i rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności diaelektrycznych. Przetwarzanie takich danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu przypominającego przekrój przez badany ośrodek jak np.: przekrój geologiczny ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych.Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych.

  Poza Ziemią[ | edytuj kod]

  Położenie prawdopodobnego jeziora podlodowcowego na Marsie

  Mars, podobnie jak Ziemia, ma polarne czapy lodowe. W 2018 roku opublikowano wyniki sondowań radarowych instrumentu MARSIS sondy Mars Express, które sugerują istnienie jeziora, położonego pod półtorakilometrowej grubości pokrywą warstw lodu i pyłu na Planum Australe, w pobliżu południowego bieguna planety.

  Jezioro Ellswortha – jezioro podlodowe, położone na Ziemi Ellswortha na Antarktydzie Zachodniej. Zostało ono nazwane na cześć Lincolna Ellswortha, amerykańskiego badacza Antarktydy.Wielkie Jeziora Afrykańskie - nazwa używana w stosunku do skupiska jezior w Afryce Wschodniej, które wypełniają tektoniczne zagłębienia Wielkich Rowów Afrykańskich. Nazwa ta została nadana na wzór Wielkich Jezior Północnoamerykańskich. Zazwyczaj, gdy mowa o Wielkich Jeziorach Afrykańskich, chodzi o następujące jeziora:

  Niektóre księżyce lodowe planet-olbrzymów mają podpowierzchniowe oceany pod skorupą lodu. Europa, krążąca wokół Jowisza, może mieć oprócz oceanu także soczewki ciekłej wody w obrębie skorupy. Ich poszukiwanie jest częścią programu badawczego sondy Europa Clipper

  Concordia – francusko-włoska całoroczna stacja polarna na Płaskowyżu Polarnym na Antarktydzie, położona na wysokości 3220 m n.p.m. na obszarze o nazwie Dome C, otwarta w 2005 roku. Leży w odległości 1670 km od bieguna południowego. Najbliższe stacje polarne to francuska Dumont d’Urville, australijska Casey (obie w odległości 1100 km) i włoska Zucchelli w zatoce Terra Nova.Uniwersytet Edynburski (ang. University of Edinburgh) – publiczna uczelnia założona w Edynburgu w 1582 roku. W latach 1941–1949 w uczelni działał Polski Wydział Lekarski kształcący kadry medyczne dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Mars Express – bezzałogowa misja kosmiczna Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której celem jest badanie Marsa. W jej skład wchodził orbiter Mars Express Orbiter (MEO) oraz lądownik Beagle 2. To pierwsza misja na Marsa tej agencji.
  Dome C, Dome Charlie – kopuła lodowa w lądolodzie antarktycznym. Znajduje się na Antarktydzie Wschodniej, na Ziemi Wilkesa. W latach 70. XX wieku prowadzono na niej wiercenia w celu wydobycia rdzeni lodowych.
  Amerykańska Unia Geofizyczna (ang. American Geophysical Union, w skrócie AGU) jest organizacją zrzeszającą geofizyków. Obecnie liczy ok. 50000 członków z całego świata. AGU koncentruje się na propagowaniu nauk geofizycznych (nauki o atmosferze i oceanie, fizyka Ziemi, hydrologia, fizyka przestrzeni kosmicznej) poprzez publikowanie czasopism naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo i organizowanie programów badawczych. AGU istnieje od 1919 i zostało utworzone przez amerykański National Research Council. Od 1972 jest organizacją otwartą dla naukowców i studentów z całego świata. AGU wydaje szereg czasopism naukowych z dziedziny geofizyki. Jednym z najbardziej znanych jest Journal of Geophysical Research (JGR) oraz Geophysical Research Letters (GRL). AGU wydaje też biuletyn EOS, w którym zamieszczane są aktualne informacje z geofizyki.
  Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.
  Science – recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany.
  Jezioro tektoniczne – rodzaj jeziora powstałego wskutek ruchów płyt tektonicznych w zapadliskach i rowach tektonicznych.
  Devon (ang. Devon Island, fr. Île Devon, inuktitut: Tatlurutit) – kanadyjska wyspa na Morzu Arktycznym w Archipelagu Arktycznym, w grupie Wysp Królowej Elżbiety. Oddzielona cieśniną Lancastera od Ziemi Baffina i cieśniną Jonesa od Wyspy Ellesmere’a. Najwyższe wzniesienie 1187 m n.p.m. W południowo-wschodniej części znajduje się lodowiec. Jej powierzchnia wynosi 55 tys. km², co czyni ją największą niezamieszkaną wyspą na Ziemi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.054 sek.