• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro lodowcowe

  Przeczytaj także...
  Jezioro morenowe – rodzaj jezior polodowcowych, powstałych w obniżeniu pomiędzy wzniesieniami moren czołowych i obniżeniu moreny dennej. Charakteryzują się dużą powierzchnią, małą głębokością, rozwiniętą linią brzegową i łagodnymi brzegami.Jezioro polodowcowe – rodzaj jeziora powstałego w zagłębieniu terenu utworzonym wskutek działalności lodowca lub lądolodu, charakterystyczny dla obszarów młodoglacjalnych. Woda tych jezior nie jest roztopową wodą lodowcową, bo ta dawno uległa wymianie, a nawet w pewnych przypadkach w jeziorze nigdy nie było wód roztopowych. W niektórych miejscach pojawiły się stale podmokłe obszary bagien i torfowisk.
  Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.

  Jezioro lodowcowe, jezioro glacjalne – rodzaj jeziora powstającego na przedpolu lub w obrębie lodowca, zasilane wodami z jego topnienia.

  Jezioro proglacjalne - rodzaj jeziora lodowcowego położonego na przedpolu lodowca, całkowicie lub w przeważającej mierze zasilanego przez wody z topniejącego lodu lodowcowego.Lodowiec – wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu. Lodowce są największym rezerwuarem wody słodkiej na Ziemi i drugim po oceanach wody na świecie.

  Wyróżnia się następujące typy jezior lodowcowych:

  Zastoisko, jezioro zastoiskowe – rodzaj jeziora lodowcowego utworzonego na przedpolu lodowca w wyniku zatamowania naturalnego odpływu wód lodowcowych przez jęzor lub czoło lodowca.Jezioro supraglacjalne – rodzaj jeziora lodowcowego położonego w obniżeniu na powierzchni lodu lodowcowego i zanikającego w miarę jego topnienia.
 • morenowe (jeśli jezioro morenowe powstało po ustąpieniu lodowca wówczas zalicza się go do jezior polodowcowych);
 • podlodowcowe (subglacjalne);
 • proglacjalne;
 • supraglacjalne;
 • zastoiskowe.
 • Jezioro podlodowcowe (subglacjalne) – jezioro znajdujące się pod powierzchnią lodowca, typowo lądolodu. Jeziora tego typu występują niemal wyłącznie w Antarktyce, gdzie do 2013 roku odkryto 387 takich zbiorników; największym z nich jest jezioro Wostok, o długości 250 km i szerokości sięgającej 80 km. Dwa jeziora podlodowcowe zostały także odkryte pod lądolodem Grenlandii.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.