• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro krawędziowe

  Przeczytaj także...
  Kras (procesy krasowe, krasowienie) – procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).Skały krasowiejące, skały rozpuszczalne - grupa skał osadowych, w których, dzięki ich stosunkowo łatwej rozpuszczalności w wodzie, mogą zachodzić procesy krasowe.

  Jezioro krawędziowe - rodzaj jeziora krasowego; powstaje w wyniku wzmożonego krasowienia na styku skał krasowiejących i nie krasowiejących.

  Przypisy

  1. Wojciech Jaroszwski, Leszek Marks, Andrzej Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1985, s. 103-104 ISBN 83-220-0196-7

  .
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.