Jezioro Zajezierskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jezioro Zajezierskieprzepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Powiat sztumski – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 2002 z części powiatu malborskiego. Jego siedzibą jest miasto Sztum.

Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Zajezierskie. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jezioro Sztumskie.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 45,0 ha do 46,7 ha, do 50,1 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 45,8 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,9 m, natomiast głębokość maksymalna 24,6 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 1994 roku wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych.

Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 369. ISBN 83-232-1732-7.
 2. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 369. ISBN 83-232-1732-7.
 3. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 391. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 22 kwietnia 2009].
 4. Mapa topograficzna dostępna w serwisie geoportal.gov.pl. [dostęp 8 listopada 2009].
 5. Projekt: „Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”. MGGP S.A. oraz Instytut Ochrony Środowiska, 2010. s. 1009-1013. [dostęp 2021-06-02].

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jezioro Zajezierskie w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl
 • Wody pozaklasowe (NON), wody nie odpowiadające normom – określenie jakości wód (klasy czystości wód) względem możliwości użytkowania gospodarczego. Klasyfikacja wykorzystywana przez WIOŚ w monitoringu stanu czystości rzek.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Gmina Sztum – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie elbląskim.
  Pojezierze Iławskie (314.9) – makroregion geograficzny w północno-wschodniej Polsce. Leży między Wisłą, Osą, Drwęcą i Pasłęką. Powierzchnia – około 4230 km².

  Reklama