• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Szymoneckie

  Przeczytaj także...
  Jezioro Jagodne – jezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki, leżące w dorzeczu Pisy.Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu. Większość jezior występuje na obszarach zajmowanych niegdyś przez lodowiec. Woda z topniejącego lodowca wypełniała doliny i tworzyła jeziora. Powstanie mis jeziornych wiąże się przede wszystkim z procesami geologicznymi. Zasilanie należy natomiast przede wszystkim od warunków klimatycznych. Jezioro różni się od stawu występowaniem strefy afotycznej – światło nie dociera do dna uniemożliwiając tam rozwój roślinności.
  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).

  Jezioro Szymoneckiejezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki, leżące na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

  Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Szymoneckie. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jędzel.

  Jezioro jest południowo-zachodnią zatoką Jeziora Jagodnego, a przez Kanał Szymoński łączy się z jeziorem Szymon. Jezioro posiada długość 3 km, a powierzchnię 480 ha. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży wieś Szymonka.

  Gmina Miłki (dawn. gmina Paprotki) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Powiat giżycki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Giżycko.

  W środkowej części zwęża się do 100 m, a na niektórych odcinkach osiąga ok. 800 m. Na północno-wschodnim krańcu akwen wydłuża się, tworząc wąską zatokę, długą na ok. 2 km, znaną jako jezioro Górkło. Jest ono mocno zarośnięte, płytkie i prawie niedostępne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, s. 343. ISBN 83-239-9607-5. [dostęp 22 kwietnia 2009].
  2. Mapa topograficzna dostępna w serwisie geoportal.gov.pl. [dostęp 22 listopada 2009].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Przewodnik Pascala Mazury
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jezioro Szymoneckie w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl
 • Szymonka – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Ryn. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. Siedziba parafii rzymskokatolickiej.Kanał Szymoński – kanał łączący Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka.
  Warto wiedzieć że... beta

  Szymon - jedno z jezior na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na odcinku od Giżycka do Mikołajek. Jezioro głównie na terenie gminy Ryn, południowy kraniec usytuowany w obrębie gminy Mikołajki. Zbiornik należy do dorzecza Pisy - Narwi. W odległości jednego kilometra znajdują się zabudowania wsi Mioduńskie, Matuszek i Szymonka. Głównym dopływem zbiornika jest Kanał Szymoński, zbiornik jest także zasilany przez sześć rowów melioracyjnych, przeważnie stojących, o wodach dość zasobnych w związki mineralne, głównie azotowe. W okresie letnim woda w Kanale odpowiada II klasie czystości. Jezioro charakteryzuje regularny, zbliżony do okręgu kształt, jest bardzo płytkim zbiornikiem typu stawowego w całości porośniętym roślinnością wodną, w tym ponad 20% zajmuje gęsty pas roślinności wynurzonej, jezioro o trudno dostępnych i podmokłych brzegach otoczone jest przez mało żyzne grunty orne i łąki z licznymi rowami melioracyjnymi.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Kraina Wielkich Jezior Mazurskich (842.83) – mezoregion, położony w północnej Polsce, obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km², z czego 486 km² zajmują jeziora. Na południu graniczy z Równiną Mazurską, od wschodu z Pojezierzem Ełckim, od północy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim i Niziną Sępopolską. Jeziora połączone są kanałami mazurskimi. Na lądzie, w większości pokrytym lasem, dominuje krajobraz młodoglacjalny, który został ukształtowany w neogenie. Największy wpływ na obecną rzeźbę terenu miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która zakończyła się ok. 10 tys. lat temu. Cofający się lądolód usypywał położone równoleżnikowo ciągi wzgórz morenowych, zbudowane z glin, żwirów i głazów. W zagłębieniach między wyniesieniami pozostawały wielkie bryły martwego lodu, które wytapiając się pozostawiły misy wytopiskowe. Płynące pod lodem rzeki wypłukały głębokie rynny. Tak powstały jeziora mazurskie, dziś połączone systemem kanałów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.