Jezioro Jagodne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jezioro Jagodnejezioro rynnowe w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki, leżące w dorzeczu Pisy.

Jezioro Boczne – jezioro w Polsce położone w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gm. Giżycko. Stanowi południowo-zachodnią odnogę Jeziora Niegocin.Kozin (niem. Koszinnen, od 1928 Rodenau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko. Miejscowość położona jest nad Jeziorem Jagodne. Od 1997 roku sołtysem wsi jest Ryszard Matyjasek.

Jezioro Jagodne znajduje się na szlaku wodnym Wielkich Jezior Mazurskich pomiędzy Kanałem Szymońskim a Kanałem Kula. Oś jeziora skierowana jest z południowego zachodu na północny wschód. Długość jeziora wynosi 8,7 km, a szerokość do 1,8 km.

Powierzchnia zwierciadła wody razem z jego zatokami: Jeziorem Szymoneckim i Jeziorem Górkło (od południa) i Jeziorem Zimny Kąt, Jeziorem Malik oraz zatoką Kula (od północy) według różnych źródeł wynosi od 872,5 ha do 942,7 ha do 945 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 115,7 m n.p.m. lub 116,2 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,7 m, natomiast głębokość maksymalna 37,4 m. Największa głębia na jeziorze znajduje się w pobliżu zachodniego brzegu jeziora, obok miejscowości Prażmowo.

Adam Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.Gmina Miłki (dawn. gmina Paprotki) – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.

Na jeziorze są cztery bezimienne wyspy o łącznej powierzchni 2,6 ha.

Droga wzdłuż zachodniego brzegu jeziora biegnie w kierunku północno-wschodnim przez Kozin do Bogaczewa, leżącego już nad Jeziorem Bocznym.

Naprzeciw Prażmowa na wschodnim brzegu jeziora położona jest wieś Jagodne Małe. Droga z tej wsi w kierunku północno-wschodnim prowadzi do wsi Jagodne Wielkie. Jest zbiornikiem z licznymi dopływami, są to głównie rowy melioracyjne, łąki, odwadniające przyległe pola, tereny bagienno-leśne oraz Kanał Kula, łączący jezioro Boczne z jeziorem Jagodne. Rowy odwadniające pola i łąki wnosiły w okresie wiosennym znaczne ilości związków azotowych z przewagą azotanów. Jest to jezioro dość zasobne w związki azotu i fosforu, występuje wzrost poziomu zanieczyszczeń organicznych, jest to jezioro silnie zeutrofizowane, podatne na degradację, w celu poprawy jakości wód potrzebne są zmiany w sposobie użytkowania zlewni. W oparciu o badania przeprowadzone w 2001 roku wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych.

Powiat giżycki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Giżycko.Bogaczewo (niem. Bogatzewen, od 1927 Reichensee) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. według IRŚ za Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 363. ISBN 83-232-1732-7.
 2. Adam Choiński: Katalog jezior Polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 363. ISBN 83-232-1732-7.

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wojciech Kuczkowski, Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, FENIX editions, Warszawa-Giżycko, 1993, ​ISBN 83-900217-9-X​.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jezioro Jagodne w informatorze turystyczno-przyrodniczym www.jezioro.com.pl
 • Wody pozaklasowe (NON), wody nie odpowiadające normom – określenie jakości wód (klasy czystości wód) względem możliwości użytkowania gospodarczego. Klasyfikacja wykorzystywana przez WIOŚ w monitoringu stanu czystości rzek.Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kanał Szymoński – kanał łączący Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka.
  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).
  Kraina Wielkich Jezior Mazurskich (842.83) – mezoregion, położony w północnej Polsce, obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego o powierzchni 1732 km², z czego 486 km² zajmują jeziora. Na południu graniczy z Równiną Mazurską, od wschodu z Pojezierzem Ełckim, od północy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim i Niziną Sępopolską. Jeziora połączone są kanałami mazurskimi. Na lądzie, w większości pokrytym lasem, dominuje krajobraz młodoglacjalny, który został ukształtowany w neogenie. Największy wpływ na obecną rzeźbę terenu miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która zakończyła się ok. 10 tys. lat temu. Cofający się lądolód usypywał położone równoleżnikowo ciągi wzgórz morenowych, zbudowane z glin, żwirów i głazów. W zagłębieniach między wyniesieniami pozostawały wielkie bryły martwego lodu, które wytapiając się pozostawiły misy wytopiskowe. Płynące pod lodem rzeki wypłukały głębokie rynny. Tak powstały jeziora mazurskie, dziś połączone systemem kanałów.
  Jagodne Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Miłki. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

  Reklama