• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Czchowskie

  Przeczytaj także...
  Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego – związek międzygminny, którego celem jest powstrzymanie degradacji ekologicznej zbiorników wodnych Rożnów i Czchów, ich rekultywacja oraz stworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji w szczególności poprzez poprawę infrastruktury.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Tropie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. Na początku XX wieku do wsi przyłączono miejscowość Wiatrowice oraz Habalina. Od południa wieś graniczy przez Dunajec z Witowicami Dolnymi, a od zachodu z Wytrzyszczką.

  Jezioro Czchowskie (Czchowski Zbiornik Wodny) – zbiornik retencyjny w województwie małopolskim, powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec na zaporze wodnej w Czchowie.

  Wybudowana w Rożnowie elektrownia wodna Rożnów jest siłownią typu szczytowego, uruchamianą w godzinach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dla uniknięcia wahań poziomu wody poniżej zapory i nadmiernej w związku z tym erozji brzegów Dunajca rozpoczęto w 1938 r. w Czchowie budowę zapory i zbiornika wyrównawczego dla Jeziora Rożnowskiego , którą ukończono w 1948 r. Zapora betonowa ma 16 m wysokości, a w jej korpus wmontowano turbiny elektrowni wodnej Czchów. Montaż urządzeń energetycznych w Czchowie został całkowicie zakończony dopiero w 1954 r.

  Czchów – miasto w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czchów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. 1 stycznia 2000 Czchów odzyskał utracone w 1928 prawa miejskie.Na mapach: 49°45′41″N 20°39′47″E/49,761389 20,663056 Elektrownia Rożnów to zbudowana w latach 1935-1941 zapora i elektrownia wodna na Dunajcu w miejscowości Rożnów.

  Zespół zbiorników wodnych Rożnów-Czchów jest jednym z głównych elementów zagospodarowania zasobów wód dorzecza Dunajca. Podstawowe funkcje zespołu zbiorników to:

 • przeciwpowodziowa (polega na wyrównaniu przepływów i ochronie dna dolin przed powodziami, zmniejszenie fali powodziowej Dunajca i Wisły),
 • energetyczna (wykorzystanie wody do produkcji energii elektrycznej oraz regulowanie dobowych wahań przepływów, wywołanych pracą elektrowni Rożnów),
 • zaopatrzenia w wodę,
 • rekreacyjna i turystyczna,
 • żeglugowa (wyrównując przepływy zbiorniki umożliwiają spływ na Dunajcu i żeglugę na Wiśle poniżej ujścia Dunajca).
 • Opis[ | edytuj kod]

  Jezioro Czchowskie zaczyna się powyżej wsi Tropie, czyli 4 km powyżej zapory. Jego szerokość wynosi 750 m.

  Dunajec (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą. Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 1949,9 km² (z czego 1594,1 km² przypada na dorzecze Popradu, a 355,8 km² – na zlewnię samego Dunajca).W Polsce istnieje 140 sztucznych zbiorników wodnych (stan na 1994) o pojemności powyżej 1 hm³. Spośród nich blisko połowę uruchomiono przed II wojną światową, w tym najstarszy zbiornik wodny na obszarze Polski - Jezioro Zygmunta Augusta (utworzone w połowie XVI w.) na Nereśli.

  Jezioro ma kształt wydłużony w kierunku północno-wschodnim, jego linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi ma strome i zalesione. Cofka zbiornika zajmuje obszar ujściowy Łososiny i jest mniej zabagniona niż cofka Jeziora Rożnowskiego. Obrzeże Jeziora Czchowskiego pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne.

  Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.Jezioro Rożnowskie, Zalew Rożnowski – zbiornik zaporowy w województwie małopolskim, powstały w wyniku spiętrzenia rzeki Dunajec, w celu wybudowania Elektrowni Rożnów.

  Dane zbiornika wodnego[ | edytuj kod]

 • Powierzchnia - 346 ha
 • Długość zlewni - 9 km
 • Długość linii brzegowej - 23 km
 • Głębokość max - 9,5 m
 • Pojemność - 12 mln m³
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego
 • Jezioro Rożnowskie
 • Sztuczne zbiorniki wodne w Polsce
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zygmunt Kruczek, Jeziora Rożnowskie i Czchowskie - Przewodnik turystyczny, Warszawa-Kraków 1986, ​ISBN 83-7005-059-X
 • Zbiornik retencyjny (sztuczne jezioro zaporowe) – sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zazwyczaj powstają one w terenach górskich, gdzie koszt budowy zapory w węższej dolinie jest niższy. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji, wśród których pewne nawet się wykluczają (np. funkcja energetyczna i przeciwpowodziowa, funkcja zaopatrzenia w wodę i rekreacyjna). Utworzenie sztucznego zbiornika wodnego powoduje znaczące zmiany lokalnego środowiska naturalnego, często budowie zapór towarzyszą protesty ekologów.Rożnów – wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Gródek nad Dunajcem. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie nowosądeckim. Wieś liczy ponad 1970 mieszkańców (2008).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Elektrownia Czchów – elektrownia stanowiąca część zapory zbudowanej w latach 1936-1949 na Dunajcu w miejscowości Czchów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.