• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Chechelskie

  Przeczytaj także...
  Bączek zwyczajny, bączek (Ixobrychus minutus) – gatunek średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku:Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Trzcina (Phragmites L.) – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Należy do niego 4–5 gatunków. W Polsce w środowisku naturalnym rośnie jeden tylko gatunek – trzcina pospolita (Phragmites australis), jest to zarazem gatunek typowy rodzaju.

  Jezioro Chechelskie (także Zalew Chechło) – sztuczny zbiornik zaporowy w południowej Polsce, położone w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w Trzebini i Pile Kościeleckiej.

  Powstały w latach 60. zbiornik ma około 54 ha powierzchni i 1,5 km długości. Jezioro zasilane jest przez wypływającą z Puszczy Dulowskiej rzekę Chechło i potok Młoszówka. Znajdują się tam ośrodki wypoczynkowe oferujące noclegi i sale do wynajęcia. W sezonie czynne jest strzeżone kąpielisko i wypożyczalnia sprzętu wodnego.

  Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) – gatunek rośliny należący do rodziny zimowitowatych (Colchicaceae). Występuje w Europie. W Polsce najczęściej spotykany jest w niższych położeniach górskich, poza górami występuje w przylegającym pasie wyżyn po Dolny Śląsk, w Wielkopolsce oraz na południowej części niżu.

  Przyroda[]

  Interesujący przyrodniczo jest obszar otoczony szuwarem trzcinowym usytuowany przy Pile Kościeleckiej. Występują tu zbiorowiska roślinności wodnej oraz występującej na stanowiskach wilgotnych. Spotykamy tu głównie rośliny błotne: manna mielec, pałka szerokolistna, pałka wąskolistna, trzciny, sity oraz dość rzadkie w tych rejonach jeżogłówki gałęziste. Na powierzchni wody znajdują się skupiska rdestnicy pływającej. Rosną tu również rośliny storczykowate i mieczyk dachówkowaty, a także chronione: kosaciec syberyjski i zimowit jesienny. W trzcinowiskach gnieździ się wiele gatunków ptaków takich jak trzciniak, łyska, perkoz dwuczuby i sporadycznie bączek. Ssaki reprezentują między innymi bóbr europejski, karczownik ziemnowodny i piżmak.

  Trzebinia (niem. Triebnitz) – miasto w woj. małopolskim, w powiecie chrzanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Trzebinia.Powiat chrzanowski – powiat w Polsce w województwie małopolskim, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Chrzanów. Powiat chrzanowski powstał po raz pierwszy w latach 1853/54 jako jeden z dwóch powiatów Wielkiego Księstwa Krakowskiego w Królestwie Galicji.

  Zobacz też[]

 • Chechło
 • Przypisy

  1. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych: Hydronimy. Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski (oprac. red). T. 1. Cz. 2: Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 83-239-9607-5.
  2. http://www.trzebinia.pl/index.php/arty/2754
  3. http://www.trzebinia.pl/index.php/arty/2749
  4. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2010–2013 wraz z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu ochrony środowiska” s. 48
  5. http://www.trzebinia.pl/index.php/arty/2749
  6. Piotr Tadeusz, Sebastian Piwowar Potok Chechło /W:/ Janusz Żelaziński, Robert Wawręty Ocena wybranych robót hydrotechnicznych finansowanych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, TNZ, Oświęcim/Kraków 2005, s. 26-27, ISBN 83-60106-05-3
  7. Lech Kuczyński, Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy, GIOŚ, Warszawa 2012, ISBN 978-83-61227-40-3
  8. Kazimierz Walasz, Paweł Mielczarek Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985 – 1991, Biologica Silesiae, Wrocław 1992, ISBN 83-900021-2-4
  Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny kosaćcowatych. W Polsce występuje na całym terytorium, ale w górach dużo częściej. Roślina dawniej pospolita, obecnie rzadka, szczególnie na niżu.Puszcza Dulowska – kompleks leśny o powierzchni około 2600 ha położony w Niecce Dulowskiej na dnie Rowu Krzeszowickiego pomiędzy linią kolejową Trzebinia – Bolęcin a Wzgórzem Zamkowym w Rudnie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) – gatunek rośliny z rodziny jeżogłówkowatych (Sparganiaceae) (według systemu Reveala) lub pałkowatych (Typhaceae) według Angiosperm Phylogeny Website. W Polsce występuje pospolicie.
  Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) – gatunek roślin cebulowych i kłączowych należący do rodziny kosaćcowatych.
  Zbiornik zaporowy – rodzaj zbiornika antropogenicznego (nazywany często jeziorem zaporowym), utworzonego przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu gdzie morfologia doliny sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej. Funkcjonowanie zbiorników zaporowych nawet w okresach posusznych zapewniają precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz wystarczająca ilość wód zasilających. Zasadniczą cechą morfometryczną zbiorników zaporowych jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach sąsiadujących z jej zboczami oraz w strefie cofki i maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Są one również zróżnicowane pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych w zależności od głębokości wcięcia doliny i rozległości jej dna.
  Chechło – rzeka, lewy dopływ Wisły o długości 26 km, przebiegający w przeważającej części przez obszar powiatu chrzanowskiego, na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Niegdyś od Żarek do ujścia granica pomiędzy Śląskiem, a Małopolską.
  Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).
  Bóbr europejski, bóbr zwyczajny, bóbr rzeczny, bóbr wschodni (Castor fiber) – gatunek ziemnowodnego gryzonia z rodziny bobrowatych (Castoridae). Uważa się go za największego gryzonia Eurazji: masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i zasadniczo monogamicznym; wiedzie nocny tryb życia. Posiada szereg cech morfologicznych, które ułatwiają mu prowadzenie ziemnowodnego trybu życia – może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Bóbr należy do nielicznego grona gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez nie tamy i żeremia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.