• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezioro Cechyńskie Małe

  Przeczytaj także...
  Powiat bytowski (kasz. Bëtowsczi kréz) – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bytów.Cechyny (kaszub. Cechinë, niem. Zechinen) – mała osada kaszubska w Polsce ma Pojezierzu Bytowskim położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Studzienice. Osada jest częścią składową sołectwa Łąkie i leży na zachodnim brzegu objętego rezerwatem jeziora Cechyńskiego Małego.
  Głęboczko (kaszb. Jezoro Głãbòczkò) – jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Bytowskim, w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim. Jezioro zajmuje obszar 20,5 ha, który objęty jest rezerwatem wodno-florystycznym Jezioro Głęboczko. Ochronie rezerwatu podlegają występujące tu stanowiska lobelii jeziornej, poryblinu jeziornego, wywłócznika skrętoległego, grążla żółtego, turzycy dzióbkowatej i nitkowatej oraz skrzypu bagiennego.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Jezioro Cechyńskie Małe (kaszb. Jezoro Môłé Cechińsczé) - wytopiskowe jezioro lobeliowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie). Obszar jeziora (48,4 ha) objęty jest florystycznym rezerwatem przyrody Jezioro Cechyńskie Małe i łączy się z sąsiednim jeziorem Cechyńskim Wielkim, strumieniem, który wypływ z Cechyńskiego Wielkiego, przepływa przez Cecyhyńskie Małe i dalej płynie do jeziora Głęboczko. W przy wypływie strumienia z jeziora Cechyńskiego Małego widoczne są ślady piętrzącego urządzenia hydrotechnicznego. Nad zachodnim brzegiem jeziora znajduje się mała osada Cechyny.

  Jezioro wytopiskowe - rodzaj jeziora polodowcowego, powstałego w zagłębieniu utworzonym po wytopieniu się brył martwego lodu, klinów lodowych lub soczewek lodu gruntowego (wytopisko). Jeziora wytopiskowe są charakterystyczne dla obszarów młodoglacjalnych.Jezioro Cechyńskie Wielkie (kaszb. Jezoro Wiôldże Cechińsczé) - jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie). Akwen jeziora (45,6 ha) jest otoczony wysokimi, zalesionymi brzegami i łączy się z sąsiednim jeziorem Cechyńskim Małym.

  Zobacz też[]

 • Pomysk Wielki
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Jezioro lobeliowe – jezioro o małej twardości wody, a często także stosunkowo niskiej trofii, przeważnie o kwaśnym odczynie. Jeziora takie nazwę swą zawdzięczają zimozielonej roślinie wodnej lobelii jeziornej - reliktu borealno-atlantyckiego. Niska trofia (zobacz jezioro oligotroficzne) sprawia, że woda ma dużą przezroczystość i piaszczysto-muliste dno. Mogą tu żyć tylko specyficzne rośliny, niewymagające zbyt wielu związków mineralnych, między innymi poryblin jeziorny czy brzeżyca jednokwiatowa. Jeziora te są wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. Jeziora takie można spotkać głównie na Pomorzu, na przykład w Borach Tucholskich.Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pojezierze Bytowskie (kaszb.Bëtowsczé Pòjezerzé) (314.47) – najwyższa (do 256 m n.p.m.) północno-wschodnia część Pojezierza Zachodniopomorskiego. Powierzchnia 1924 km². Region jest w większości zalesiony. Występują liczne niewielkie i średniej wielkości jeziora (największe: Jezioro Bobięcińskie Wielkie 5,39 km²).
  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.
  Rezerwat przyrody – jedna z obszarowych form ochrony przyrody w Polsce. Podobne pod względem funkcji tereny chronione powoływane są też w wielu innych krajach na świecie.
  Pomysk Wielki (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Wiôldżi Pòmësk; niem. Groß Pomeiske) – wieś kaszubska w Polsce na Pojezierzu Bytowskim położona w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów.
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.