• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jeziorna - Konstancin-Jeziorna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Warszawskie Zakłady Papiernicze – zakłady papieru zlokalizowane w miejscowości Konstancin-Jeziorna (w dzielnicy Mirków).Rokosz Zebrzydowskiego, rokosz sandomierski – bunt szlachty przeciwko Zygmuntowi III Wazie trwający w latach 1606–1609. Wybuchł po śmierci głównego opozycjonisty wobec polityki króla – Jana Zamoyskiego – który był przeciwnikiem zbrojnych wystąpień przeciwko władzy monarszej. Wystąpienie zostało stłumione zbrojnie powodując spadek zaufania do władzy królewskiej.

  Jeziorna – dawne miasto, obecnie dzielnica Konstancina-Jeziorny w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim.

  Nazwa Jeziorna odnosi się faktycznie do trzech, odrębnych, chociaż położonych bardzo blisko siedlisk - Jeziorny Królewskiej, pokrywającej się z obecną dzielnicą Jeziorna, pozostającej pod władzą króla; Jeziorny Oborskiej, obejmującej teren obecnej dzielnicy Grapa wzdłuż ul. Wilanowskiej i na wschód od niej, będącej własnością dziedziców Obór; Jeziorny Bankowej, obejmującej obecny Mirków, należącej do właścicieli fabryki papieru.

  Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (szarytki, wincentynki – fr. Filles de la Charité – siostry miłosierdzia) – żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne, założone przez Wincentego à Paulo i Ludwikę de Marillac, najliczniejsze na świecie (18.832 siostry w 91 państwach, 1 stycznia 2010).Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock, który jest także najstarszym miastem tego regionu (prawa miejskie w 1237); dzielnica historyczna Polski.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Papiernictwo
 • 3 Gmina żydowska
 • 4 Zobacz też
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Jeziorna (od 1973 gmina Konstancin-Jeziorna) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. warszawskim. Siedzibą władz gminy była Jeziorna (obecnie dzielnica Konstancina-Jeziorny) .
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Skolimów-Konstancin – dawne miasto, obecnie uzdrowiskowa dzielnica Konstancina-Jeziorny w woj. mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim. W roku 1956 miasto liczyło 7,8 tys., a w 1962 – 7 tys. mieszkańców.
  Góra Kalwaria (jid. גער Ger) – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, nad Wisłą, 34 km od centrum Warszawy.
  Mirków. Osiedle mieszkaniowe w Konstancinie-Jeziornie. Powstało wokół zakładu papierniczego, założonego przez Edwarda Natansona. Leży pomiędzy rzeką Jeziorką a kanałem przemysłowym doprowadzającym wodę do papierni. Od południa osiedle otaczają Łąki Oborskie.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Stara Papiernia – nowoczesne centrum handlowe mieszczące się od roku 2002 w zabytkowych budynkach pofabrycznych z XIX wieku w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.