• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jeziora w Olsztynie

  Przeczytaj także...
  Jezioro Modrzewiowe - niewielkie jezioro położone w południowej części Olsztyna na terenie osiedla Kortowo w sąsiedztwie Kościoła św. Franciszka z Asyżu. Jezioro zajmuje powierzchnię ok. 0,25 ha i jest najmniejszym jeziorem w Olsztynie.Jezioro Długie – położone jest w zachodniej części Olsztyna, w dorzeczu Łyny-Pregoły. Ma sztuczne połączenie z Jeziorem Czarnym i Ukiel. Brzegi Jeziora Długiego są jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Olsztyna. Oba brzegi jeziora są połączone mostem.
  Ukiel (lub Jezioro Krzywe – nazwa nieoficjalna) – jezioro położone na Pojezierzu Olsztyńskim, w północno-zachodniej części Olsztyna pomiędzy osiedlami Dajtki, Gutkowo i Likusy.

  W granicach administracyjnych Olsztyna obecnie leży 16 jezior, z czego 14 przekracza 1 ha powierzchni. Łącznie wszystkie jeziora zajmują 725 ha, co równa się 8,25% powierzchni całego miasta. W zachodniej części Olsztyna jeziorność wynosi 40%, a we wschodnich stronach 8%.

  Największym i zarazem najgłębszym olsztyńskim jeziorem jest jezioro Ukiel, zwane również Krzywym. Jego powierzchnia wynosi 412 ha, a maksymalna głębokość dochodzi do 43 metrów. W pobliżu ulicy Jeziornej nad jeziorem Ukiel znajduje się kąpielisko miejskie.

  Jezioro Trackie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, położone we wschodniej części Olsztyna, na terenie osiedla Zielona Górka, leżące na terenie Pojezierza OlsztyńskiegoJezioro Kortowskie – jezioro przepływowe położone w południowo-zachodniej części Olsztyna w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic Słoneczny-Stok, Dajtki i Kortowo – kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w zlewni Łyny-Pregoły.

  Drugie co do wielkości jezioro w Olsztynie to jezioro Kortowskie, które z jeziorem Ukiel połączone jest przez rzekę Kortówkę. Jego powierzchnia wynosi 89,7 ha, a maksymalna głębokość – 17,2 metry.

  Drugim co do głębokości olsztyńskim jeziorem jest Tyrsko, często nazywane przez mieszkańców Olsztyna jeziorem Żbik. Maksymalna głębokość akwenu to 30,6 metrów, a jego powierzchnia – 18,6 ha.

  Najmniejsze jezioro Olsztyna to jezioro Modrzewiowe. Jego powierzchnia zajmuje 0,25 ha. Jednym z płytszych jezior jest natomiast jezioro Trackie. Mimo iż jest ono trzecim według wielkości olsztyńskim jeziorem (52,8 ha), to w najgłębszym miejscu liczy sobie 4,6 metrów.

  Tyrsko (potocznie Jezioro Gutkowskie, Żbik, Jezioro Zbzikowe) – jezioro lobeliowe w Olsztynie, województwo warmińsko-mazurskie. Płociduga - osuszone w XIX wieku jezioro, obecnie teren podmokły między osiedlem Mleczna, ul. Tuwima i ul. Warszawską (przy Kortowie).

  Poniższa tabela przedstawia powierzchnię i głębokość wszystkich 16 olsztyńskich jezior.

  Rozmieszczenie jezior w Olsztynie

  Do drugiej połowy XIX wieku istniało w Olsztynie znacznie więcej jezior. Wówczas przeszły one w ręce prywatne, co było dla nich równoznaczne z wyrokiem śmierci, gdyż właściciele oczekiwali największych dochodów z parcel budowlanych, nie z rybołówstwa.

  Fajferek (niem. Pfeiffersee) - jezioro w Olsztynie, osuszone w XIX w., znajdowało się w między ul. Grunwaldzką, Szarych Szeregów, Warszawską, Jagiellończyka, Zawiszy Czarnego. Jezioro owalnego kształtu, wypływał z niego strumień, który otaczał w głębokim jarze od południowej strony wzgórze, na którym wybudowano szpital wojskowy. Na planie z 1922 roku widoczne są łąki (Łąki Fajferskie) po osuszonym jeziorze. Później było tu miejskie wysypisko śmieci. Obecnie znajdują się tu ogródki działkowe. Według S. Piechockiego nazwę jezioro Fajferek wzięło od nazwiska Marcina Pfeiffera, ostatniego właściciela młyna, który znajdował się w okolicy. W tym czasie w Olsztynie mieszkało kilka osób o tym nazwisku, m.in. fabrykant, możliwe więc, że nazwa jeziora pochodzi od innej osoby o tym nazwisku.Kortówka – struga w Polsce w mieście Olsztyn. Bierze swój początek w jeziorze Ukiel, przepływa przez Jezioro Kortowskie i uchodzi do Łyny.

  Największym osuszonym w owych czasach jeziorem było Jezioro Fajferek, leżące w okolicach ulic Warszawskiej, Jagiełły i Jagiellończyka. Jego istnienie zakończyło się w 1882 roku, mimo że 37 lat wcześniej Zarząd Miejski otworzył nad nim kąpielisko.

  Woda została spuszczona również z jezior: Motka, Małego Klebarskiego, Płocidugi czy Pelnogi (Połnogi). Osuszone zostały również trzy miejskie stawy: Mały Staw, Staw Duży, Górny Staw (okolice obecnego skrzyżowania ulic Kościuszki i Piłsudskiego) a także Jezioro Choinki.

  Rekultywacji poddano wcześniej zanieczyszczone Jezioro Kortowskie oraz Jezioro Długie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.