• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jezierzyce - Szczecin

  Przeczytaj także...
  Płonia (niem. Plöne) – rzeka w północno-zachodniej Polsce o długości 72,6 km; powierzchnia dorzecza wynosi 1171,2 km². Źródła na wysokości ok. 48 m n.p.m. na Pojezierzu Myśliborskim, uchodzi do jeziora Dąbie na wysokości 1 m n.p.m. Średni spadek 0,6‰, średni przepływ przy ujściu 4,5 m³/s. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu rzeki wynosi ok. 1,5 m.Puszcza Bukowa (Knieja Bukowa; do 1945 niem. Buchheide) – kompleks leśny położony przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina na Wzgórzach Bukowych. Wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", utworzonego w 1981 r. oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie", utworzonego w 1996 r. Wyróżnia się dominacją dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które występują tu w wielu postaciach siedliskowych (buczyny kwaśne, żyzne, źródliskowe). Występują tu poza tym lasy łęgowe (w tym rzadki na niżu podgórski łęg jesionowy), olsy, dąbrowy, bory sosnowe i grądy. Czynnikiem sprzyjającym zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych i dominacja żyznych siedlisk świeżych i wilgotnych.
  Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce" –– zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie (Jezierzyce, Prawobrzeże) o powierzchni 108 ha. W jego skład wchodzą m.in. meandry Płoni oraz stawy Klasztorny i Cysterski.
  Płonia w Jezierzycach
  Budynki ryglowe
  Szczecin Jezierzyce (2).jpg
  Szczecin Jezierzyce (3).jpg
  Szczecin Jezierzyce (4).jpg

  Jezierzyce (do 1945 niem. Jeseritz) – część miasta Szczecina na osiedlu Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, w odległości ok. 20 km od centrum Szczecina.

  Jezierzyce były jedyną częścią obecnego Szczecina, które nie znalazły się w granicach Wielkiego Miasta Szczecina. Osiedle zostało włączone do Szczecina, podobnie jak pobliskie Śmierdnica i Płonia dopiero w 1972 r.; wcześniej należało do ówczesnego powiatu gryfińskiego (gmina Śmierdnica).

  Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone na Prawobrzeżu, w południowo-wschodnim krańcu miasta.Gmina Śmierdnica – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1945-1954 w woj. szczecińskim. Siedzibą władz gminy była Śmierdnica (obecnie osiedle Szczecina).

  Nazwę wsi Jezierzyce wprowadzono urzędowo w 1947 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę Jeseritz. Nazwa osiedla pochodzi od słowa "jezioro", ze względu na obecność pobliskich stawów Klasztornego, Cysterskiego oraz trzeciegonajwiększego, który nie ma własnej nazwy geograficznej (staw hodowlany). Przez stawy przepływa rzeka Płonia. Jezierzyce są położone w otoczeniu lasów Puszczy Bukowej i Puszczy Goleniowskiej.

  Dąbie (niem. Vadam, Altdamm) – część Szczecina, do 1948 r. stanowiąca osobne miasto. Obecnie stanowi osiedle administracyjne, będące jednostką pomocniczą miasta.Powiat gryfiński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Gryfino. Obejmuje obszar Równiny Wełtyńskiej, Puszczy Bukowej, Doliny Dolnej Odry i zachodnią część Pojezierza Myśliborskiego.

  Głównymi ulicami są Relaksowa i Topolowa, przy których znajduje się większość zabudowań oraz Gościnna prowadząca w kierunku jeziora Miedwie. Do Jezierzyc należy też niemal niezamieszkana część zwana Kłobucko. Komunikację z pozostałymi dzielnicami zapewnia linia autobusowa nr 72 oraz 79 mająca na osiedlu swoją pętlę. Do lat 60. lub 70. XX wieku czynna była linia kolejowa z Dąbia przez Stare Czarnowo do wsi Sobieradz a w pobliżu Jezierzyc czynne były 2 stacje kolejowe Wrzosy Pomorskie oraz Kłobucko Gryfińskie.

  Wielkie Miasto Szczecin (niem. Großstadt Stettin) – historyczna nazwa obszaru utworzonego uchwałą rządu Rzeszy Niemieckiej 15 października 1939 r., w którego skład weszło 31 gmin powiatu Randow (Landkreis Randow), kilka gmin z powiatów Gryfino (Landkreis Greifenhagen) i Nowogard (Landkreis Naugard) oraz miasta: Police (Pölitz) i Dąbie (Altdamm). Obszar miasta powiększył się niemal 6-krotnie z 81 km² do 461 km².Kłobucko Gryfińskie – nieczynny przystanek kolejowy położona w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce.

  Turystyka[ | edytuj kod]

  Przez Jezierzyce prowadzą szlaki turystyczne:

 • szlak turystyczny niebieski Szlak im. Stanisława Grońskiego
 • szlak turystyczny czarny Szlak przez Wielecki Staw
 • szlak turystyczny czerwony Szlak Rekowski
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Jezierzyce
 • zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Jezierzyce"
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jezierzyce (pol.). W: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2010-05-06].
  2. Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. (M.P. z 1947 r. nr 37, poz. 297, s. 5)

  Galeria zdjęć[ | edytuj kod]

 • Lipa Walpurga przy pętli autobusowej

  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.Wrzosy Pomorskie – zlikwidowany przystanek kolejowy, położony dawniej w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim, w Polsce.
 • Poniemiecki cmentarz przy ul. Wiewiórczej

 • Porośnięta starodrzewem ul. Mostowa

 • Staw Klasztorny

 • Przystanek końcowy linii 79

 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Plan osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce na stronie Urzędu Miasta Szczecin
 • galerie Jezierzyc na stronach Portalu Miłośników Prawobrzeża:
 • do roku 1945
 • po roku 1945
 • wystawa "Prawobrzeże wczoraj i dziś"
 • Warto wiedzieć że... beta

  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Sobieradz (do 1945 r. niem. Woltersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Gryfino.
  Miedwie (niem. Madüsee) – jezioro w południowo-zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego na Równinie Pyrzyckiej.
  Autobusy miejskie w Szczecinie - szczecińska sieć autobusowa obejmuje 67 linii (w tym 2 tymczasowe) na obszarze miasta Szczecina, miasta i gminy Police oraz częściowo gmin: Kołbaskowo i Dobra. Na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie obsługą linii dziennych zajmują się 3 spółki: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” (SPAK), Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” (SPAD) i Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (SPPK). Linie nocne oprócz powyższych obsługuje także PKS Szczecin. Obecnie autobusy stacjonują w czterech zajezdniach - każda spółka ma własną.
  Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoisty dla danego kontynentu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
  Puszcza Goleniowska (do 1945 niem. Gollnower Heide) – zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 630 km², położony na Równinie Goleniowskiej, na wschód od jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Leży głównie na terenie powiatu goleniowskiego; obrzeża należą do powiatów: kamieńskiego, stargardzkiego oraz miasta Szczecina.
  Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.