• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jewgienij Varga  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Christfried Tögel. VARGA JENŐ, A PSZICHOANALÍZIS, A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ÉS A SZTÁLINIZMUS. „Thalassa”. 2–3 (11), 2000 (węg.). 
  2. Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych: About institute (ang.). [dostęp 2011-10-22].
  3. Josef Becker: Power in Europe?: Great Britain, France, Italy, and Germany in a postwar world, 1945–1950. Walter de Gruyter, 1986, s. 227. ISBN 978-0-89925-261-2. [dostęp 2011-10-22]. (ang.)
  4. Josef Becker: Power in Europe?: Great Britain, France, Italy, and Germany in a postwar world, 1945–1950. Walter de Gruyter, 1986, s. 228. ISBN 978-0-89925-261-2. [dostęp 2011-10-22]. (ang.)
  5. Josef Becker: Power in Europe?: Great Britain, France, Italy, and Germany in a postwar world, 1945–1950. Walter de Gruyter, 1986, s. 228. ISBN 978-0-89925-261-2. [dostęp 2011-10-22]. Cytat: […] the feudal remnants of the large estates, are being liquidated, where private ownership of the means of production exists, but where big industrial, transport and banking enterprises are being nationalized and the state itself and its beaurocracy no longer serve the interests of a monopolistic bourgeoisie. (ang.)
  6. William Curti Wohlforth: The elusive balance: power and perceptions during the Cold War. Cornell University Press, 1993, s. 83. ISBN 978-0-8014-8149-9. [dostęp 2011-10-22]. (ang.)
  7. William Curti Wohlforth: The elusive balance: power and perceptions during the Cold War. Cornell University Press, 1993, s. 80–81. ISBN 978-0-8014-8149-9. [dostęp 2011-10-22]. (ang.)
  8. André Mommen: Stalin’s Economist The Economic Contributions of Jenö Varga (ang.). [dostęp 2011-10-22].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Eugen Varga: Twentieth century capitalism. Ayer Publishing, 1964. ISBN 978-0-405-04141-9. [dostęp 2011-10-22]. (ang.)
 • Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Włodzimierz Lenin (ros. Владимир Ленин), właśc. Władimir Iljicz Uljanow (ros. Владимир Ильич Ульянов), (ur. 10 kwietnia/22 kwietnia 1870 w Symbirsku, zm. 21 stycznia 1924 w Gorkach pod Moskwą) – rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Pokojowe współistnienie – koncepcja polityki zagranicznej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) sformułowana przez Chruszczowa w okresie odwilży postalinowskiej.
  Nagroda Leninowska (ros. Ленинская премия) – jedno z najwyższych radzieckich odznaczeń państwowych za osiągnięcia w nauce, technice, literaturze, sztuce, architekturze oraz dziennikarstwie i publicystyce.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.