• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Vetulani  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora.Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.

  Jerzy Adam Gracjan Vetulani (ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie) – polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

  W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”.

  Wydawnictwo Czarne – polskie wydawnictwo powstałe w 1996, z siedzibą w Wołowcu. Prowadzone przez pisarza Andrzeja Stasiuka i jego żonę Monikę Sznajderman.Wybory parlamentarne w Polsce w 2011 roku – wybory do Sejmu i Senatu, zarządzone 4 sierpnia 2011 przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 9 października 2011 roku. Wybory odbyły się według zasad wprowadzonych przez Kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011.

  Osobowość sceniczna, konferansjer i jeden ze współtwórców Piwnicy pod Baranami. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, członek NSZZ „Solidarność”.

  Członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Zwolennik legalizacji marihuany i ogólnej depenalizacji narkotyków, krytyk represyjnej polityki narkotykowej w Polsce.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Agora Spółka Akcyjna – polska, publiczna spółka prawa handlowego, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność mediową. Nazwa spółki pochodzi od greckiego określenia miejsca spotkań.

  Spis treści

 • 1 Życiorys
 • 2 Praca naukowa
 • 2.1 Działalność badawcza
 • 2.2 Działalność dydaktyczna
 • 2.3 Działalność popularyzatorska
 • 2.4 Poglądy na temat narkotyków
 • 3 Wyróżnienia i odznaczenia
 • 4 Rodzina
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Życiorys[]

  Rodzice Jerzego: Adam Vetulani i Irena Latinik

  Urodził się w 1936 roku w Krakowie jako pierwszy syn Adama i Ireny z domu Latinik. W 1939 jego ojciec został zmobilizowany i wziął udział w kampanii wrześniowej, przedostając się następnie kolejno do Rumunii, Francji oraz Szwajcarii, gdzie spędził resztę wojny, organizując obozy szkolne dla żołnierzy. Zatem Jerzy, podobnie jak jego młodszy brat Jan (ur. 1938), pozostawał w latach wojennych pod opieką matki, która wychowywała obu synów w poczuciu patriotycznego poczucia honoru, co miało jednak silniejszy wpływ na Jana. W dzieciństwie był chłopcem religijnym, przez pewien czas jako ministrant uczestniczył w odprawianiu mszy w kościele Mariackim. Vetulani określił siebie z młodych lat mianem „buntownika, który robił wiele rzeczy na przekór rodzicom”, np. w wieku dwunastu lat zapisał się do ZMP (został wyrzucony po tym, jak w artykule do gazetki szkolnej w wyrażeniu „podstawy socjalizmu” słowo „podstawy” zamienił na „podsrawy”). Później wstąpił też do Klubu Ateistów i Wolnomyślicieli.

  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce.Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jerzy edukację rozpoczął w 1942 roku przystępując od razu do drugiej klasy tajnych kompletów prowadzonych przez panią Iwiczową, jako że umiał już czytać i pisać. Od 1948 roku uczęszczał do IV Państwowego Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, a następnie, po jego likwidacji, do Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, które w 1952 roku ukończył, uzyskując świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem. Następnie rozpoczął studia biologiczne (specjalność – fizjologia zwierząt) na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1957 roku, broniąc pracy magisterskiej na temat wpływu kwasu askorbinowego na obraz krwi królika (promotor Adam Kulczycki, tekst opublikowany został jako jego pierwsza praca naukowa w Zeszytach Naukowych UJ). W marcu 1956 podjął pracę jako wolontariusz, a w 1957 (po uzyskaniu dyplomu) został asystentem w Zakładzie Farmakologii PAN (później przekształcony w Instytut Farmakologii PAN), którym kierował Janusz Supniewski. Następnie, również na UJ, studiował chemię (specjalność – chemia teoretyczna). Dyplom uzyskał w 1963.

  Wszechświat – polskie czasopismo popularnonaukowe poświęcone naukom przyrodniczym wydawane przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w formie kwartalnika.Tomasz Jerzy Vetulani (ur. 21 grudnia 1965 w Krakowie) – polski artysta, plastyk, malarz, rysownik i rzeźbiarz, posiadający także obywatelstwo holenderskie.

  Był jednym z założycieli i stałych bywalców Piwnicy pod Baranami. Mniej więcej w połowie lat 50., wraz z grupą przyjaciół: Edmundem Jaroszem, Bronisławem Chromym i Lalą Skąpską, uczestniczył w odgruzowywaniu piwnicy Pałacu pod Baranami, w której powstał później słynny kabaret. Gdy Piotr Skrzynecki wyjechał do Paryża, przez pewien czas Vetulani zastępował go w roli konferansjera. Naukowiec wspominał:

  Barbara Kudrycka z domu Stelmaszyńska (ur. 22 stycznia 1956 w Kolnie) – profesor nauk prawnych, w latach 2004–2007 deputowana do Parlamentu Europejskiego, od 2007 minister nauki i szkolnictwa wyższego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, posłanka na Sejm VII kadencji.Odznaka „Honoris Gratia” – polskie odznaczenie przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta.

  Ze znajomości w Piwnicy wspominała go Kika Szaszkiewiczowa:

  W latach 1955–1962 działał również jako prelegent w Studenckim DKF. Vetulani przyznał, że „to była dobra rzecz, bo nauczyła go, by mówić krótko, ciekawie i szybko kończyć”. Był konsultantem naukowym filmu Iluminacja Krzysztofa Zanussiego z 1973 roku.

  Po śmierci brata, który utonął podczas spływu kajakowego na Dunajcu w 1965, zmobilizował się i rozpoczął pracę nad rozprawą doktorską. Stopień doktora nauk przyrodniczych otrzymał w 1967, broniąc dysertacji Działanie pochodnych izoksazolu i pirazolu na metabolizm ustroju zwierzęcego przygotowanej pod kierunkiem Józefa Hano. Następnie, jako stypendysta Rikera, wyjechał na rok do Wielkiej Brytanii gdzie pracował w Cambridge pod kierownictwem A.S.V. Burgena. Po powrocie do Polski rozpoczął pracę w dziedzinie psychofarmakologii pod kierunkiem Jerzego Maja. Po złożeniu rozprawy habilitacyjnej, wyjechał na prawie dwa lata do Stanów Zjednoczonych, gdzie od 1973 do 1975 pracował jako Research Associate Professor w Vanderbilt University. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1976 (rozprawa Neuroleptyki, inhibitory monoaminooksydazy i inhibitory beta-hydroksylazy dopaminowej: ich działania i współdziałania), profesora nadzwyczajnego – w 1983, zaś profesora zwyczajnego – w 1989 roku. W Instytucie Farmakologii PAN w latach 1976–2006 kierował Zakładem Biochemii, a obecnie jest wiceprzewodniczącym jego Rady Naukowej.

  Irena „Kika” Szaszkiewiczowa z domu Jarochowska (ur. 4 marca 1917 w Krakowie) – artystka Piwnicy pod Baranami, bohaterka komiksu Kazimierza Wiśniaka i Piotra Skrzyneckiego Szaszkiewiczowa, czyli Ksylolit w jej życiu publikowanego na łamach „Przekroju”.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Był redaktorem naczelnym czasopism „Wszechświat” (1981–2002) i „Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy” (1993–1996).

  Był związany z NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. W latach 1987–1990 był członkiem Zarządu Regionu Małopolska, zaś w latach 1989–1990 członkiem Prezydium Zarządu Regionu. Wspominał:

  W 2002 roku ubiegał się bez powodzenia o urząd prezydenta miasta Krakowa, uzyskując w pierwszej turze wyborów 2375 głosów (1,19%). W 2010 roku w wyborach prezydenckich w obu turach poparł Bronisława Komorowskiego, zaś w wyborach parlamentarnych rok później Józefa Lassotę. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 udzielił poparcia Janowi Hartmanowi, wyrażając równocześnie solidarność z Różą Thun. Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w 2015 roku poparł Janusza Palikota. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych ponownie opowiedział się za kandydaturą Lassoty, gratulując mu zdobycia mandatu.

  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:

  W 2010 roku na prośbę studentów wystąpił w lip dubie Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pojawił się w początkowej sekwencji, jako dziadek małej dziewczynki.

  Od 2010 regularnie pojawia się w piśmie mówionym „Gadający Pies”, którego atmosferę porównał do początków Piwnicy pod Baranami. Współprowadzący „Gadającego Psa” Maciej Piotr Prus określił Vetulaniego „gwiazdą pierwszej wielkości”, dodając, iż wszyscy uczestnicy zawsze czekają na jego wystąpienia.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Józef Lassota (ur. 24 października 1943 w Siedliskach na Podkarpaciu) – polski polityk, samorządowiec, inżynier mechanik, od 1992 do 1998 prezydent Krakowa, poseł na Sejm III i VII kadencji, działacz sportowy.

  Od 2014 wspiera aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2015 znalazł się w Komitecie Honorowym Parady Równości.

  8 lipca 1963 poślubił Marię Pająk. Mają dwóch synów: Marka (ur. 1964) oraz Tomasza (ur. 1965), a także czworo wnucząt.

  Członkostwo:

 • Polska Akademia Nauk (członek korespondent 2008)
 • Polska Akademia Umiejętności (członek korespondent 1991, członek czynny 1996)
 • Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (2001)
 • Kapituła Lauru Krakowa XXI wieku (2001)
 • Indian Academy of Neuroscience (członek honorowy 1988)
 • Collegium Internationale NeuroPsychopharmacologicorum (1992–1998)
 • Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (członek honorowy, przewodniczący 1999–2001)
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (członek honorowy 1996, wiceprzewodniczący 1984)
 • Psychofarmakologia - nauka o tych aspektach działania leków, które dotyczą umysłu, czyli przede wszystkim o wywoływanych przez nie zmianach nastroju, percepcji, myślenia i zachowania. Choć dziedzina ta bada wszystkie substancje o działaniu psychoaktywnym, prowadzone w jej obrębie badania skupiają się zwłaszcza na tych, które mają zastosowanie medyczne.Sławomir Zagórski (ur. 7 grudnia 1955 w Prabutach) – polski dziennikarz naukowy, doktor nauk przyrodniczych (1984), absolwent wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne – polska ponadregionalna stacja radiowa o charakterze informacyjno-publicystycznym, nadawana w siedemnastu miastach Polski: Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Płocku, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, a także za pośrednictwem Internetu i jako niekodowana z satelity Hot Bird.
  Wybory prezydenckie w Polsce w 2015 roku - zgodnie z art 128. Konstytucji RP odbędą się w dzień wolny przypadający 75-100 dni do końca kadencji urzędującego Prezydenta. 5-letnia kadencja prezydenta Bronisława Komorowskiego kończy się 6 sierpnia 2015 r., więc I tura odbędzie się między 3 a 17 maja. II tura - w wypadku gdy żaden kandydat nie uzyska minimalnej większości głosów - będzie miała miejsce między 17 a 31 maja 2015 r. Będą to pierwsze wybory prezydenckie przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.
  Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki) (ATC N 06 A) − grupa leków psychoaktywnych, wywierająca terapeutyczny wpływ na podstawowe i wtórne cechy zespołu depresyjnego, w tym na chorobowe zaburzenia nastroju. Leki te znajdują również zastosowanie w leczeniu innych zaburzeń psychicznych: zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, fobii społecznej, w terapii wspomagającej bólu.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Gadający Pies – pismo mówione prowadzone przez Piotra Bikonta i Macieja Piotra Prusa. Impreza odbywa się co miesiąc w krakowskim klubie Piękny Pies od drugiej połowy 2010 roku. W skład redakcji, poza prowadzącymi, wchodzą Aleksander Janicki, Edward Pasewicz, Andrzej Pilichowski Ragno, Jorgos Skolias i Marcin Świetlicki.

  Reklama