• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Stachura

  Przeczytaj także...
  Janina Kowalczykowa z domu Gworek (ur. 10 marca 1907 w Golkowicach, zm. 6 grudnia 1970 w Krakowie) – polska lekarka i anatomopatolog. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CM UJ) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego grupująca wydziały medyczne, najstarsza i jedna z większych tego typu w Polsce.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

  Jerzy Bogusław Stachura (ur. 24 listopada 1937 w Horochowie, zm. 12 września 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. medycyny, polski patomorfolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn Adolfa i Jadwigi. Przez wiele lat był asystentem, adiunktem, docentem i wreszcie profesorem w Instytucie Patologii Akademii Medycznej w Krakowie, a później w Katedrze Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Jerzy Stachura był uczniem prof. Janiny Kowalczykowej, w 1966 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, habilitował się w roku 1970, początku lat `70 XX w. stworzył Pracownię Histochemii i Ultrastruktury, która w 1977 przekształciła się w Zakład Patologii Komórki Akademii Medycznej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984, a profesora zwyczajnego w 1994 roku. Należał do pionierów badań immunohistochemicznych i immunoflurescencyjnych w Polsce. Kiedy w 1993 roku utworzono Katedrę Patomorfologii Collegium Medicum Jerzy Stachura został jej kierownikiem, i pozostał na tym stanowisku, aż do śmierci.

  22 września jest 265. (w latach przestępnych 266.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 100 dni.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Patologów, w latach 19992005 dziekan Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ), przewodniczący Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców w okresie 19972000, kierownik Katedry Patomorfologii CMUJ, redaktor naczelny Polish Journal of Pathology, członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Patologów, członek America Gastroenterology Association. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Horochów (ukr. Горохів) - miasto do 1939 siedziba powiatu horochowskiego województwa wołyńskiego w Polsce, obecnie na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie wołyńskim. 9 tys. mieszkańców (szacunek na 2012).Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.

  Pochowany został 22 września 2008 na Cmentarzu Rakowickim.

  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]

 • Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała: Patologia : znaczy słowo o chorobie. T.1, Patologia ogólna. Kraków: PAU, 2003. ISBN 83-88857-65-7.
 • Jerzy Stachura: Patologia : znaczy słowo o chorobie. T. 2, Patologia narządowa. Cz. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005. ISBN 83-88857-91-6.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Stachura, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-05-14].
 • Nekrolog (pol.). Aktualności Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 25.09.2008]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-09)].
 • Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.
  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Patomorfologia - dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz czynnikami prognostycznymi chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach. Jako dyscyplina teoretyczna wywodzi się z anatomii patologicznej, zajmującej się badaniem odstępstw od prawidłowej budowy ciała.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.311 sek.