• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Sosnowski - oficer wywiadu  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Szkoła Pilotów Wojskowych (niem.: Geheime Fliegerschule und Erprobungsstätte der Reichswehr, również Wissenschaftliche Versuchs- und Personalausbildungsstation – WIVUPAL) – tajny ośrodek szkolenia pilotów myśliwskich i bombowych, zorganizowany i finansowany przez niemiecką armię w Lipiecku na terenie ZSRR, 500 km na południe od Moskwy w latach 1925-1933. Obecnie mieści się tu Lipiecka Baza Lotnicza.Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia) − lewobrzeżna dzielnica administracyjna Wilna, do 1957 miasto, do 1945 w Polsce, w województwie wileńskim, w powiecie wileńsko-trockim.
  Zobacz też[]
 • Szkoła Pilotów Wojskowych Lipieck
 • Przypisy

  1. Zenowiusz Ponarski: Rotmistrz Jerzy Sosnowski - agent trzech wywiadów? Kobiety, konie i kasa. Nowy Kurier, Kanada, 21 stycznia 2014. [dostęp 31 października 2014].
  2. Hasło Sosnowski-Nałęcz Jerzy, [w:] Aneks do Norman Polmar, Thomas B. Allen, Księga Szpiegów. Encyklopedia.
  3. Zacharski 2011 ↓, s. 137-140.
  4. Zacharski 2011 ↓, s. 224.
  5. Zgórniak M., Wstęp, [w:] Faligot R., Kauffer R., Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie.
  6. Zenowiusz Ponarski: Zenowiusz Ponarski o Jerzym Sosnowskim. Cz. III. Nowy Kurier, Kanada, 19 listopada 2013. [dostęp 31 października 2014].
  7. Zacharski 2011 ↓, s. 446.
  8. Zacharski 2011 ↓, s. 51.
  9. Zacharski 2011 ↓, s. 52, 446.
  10. Zacharski 2011 ↓, s. 40, 41.
  11. Zacharski 2011 ↓, s. 50.
  12. M. Zacharski, Rotmistrz, Warszawa 2011.
  13. Rocznik Oficerski 1923 s. 625, 680.
  14. Zacharski 2011 ↓, s. 39.
  15. Zacharski 2011 ↓, s. 73.
  16. Martin Broszat, „200 Jahre deutsche Polenpolitik”, Monachium 1963.
  17. Zacharski 2011 ↓, s. 81.
  18. Zacharski 2011 ↓, s. 82-84.
  19. Richard von Falkenhayn - życiorys. http://jerzysosnowski.info/,+7 stycznia 2014. [dostęp 27 listopada 2014].
  20. Zacharski 2011 ↓, s. 192.
  21. M. Zacharski odnosi tę charakterystykę również do R. von Natzmer (Rotmistrz, Warszawa 2011, s. 177).
  22. Zacharski 2011 ↓, s. 193.
  23. Zacharski 2011 ↓, s. 161-162.
  24. Zacharski 2011 ↓, s. 163.
  25. Zacharski 2011 ↓, s. 163-164.
  26. Zacharski 2011 ↓, s. 193-194.
  27. Zacharski 2011 ↓, s. 194.
  28. Zacharski 2011 ↓, s. 215.
  29. Zenowiusz Ponarski: Zenowiusz Ponarski o Jerzym Sosnowskim. Cz. II. Nowy Kurier, Kanada, 2013. [dostęp 31 października 2014].
  30. Junkers Russian Joint Venture. [dostęp 13 października 2014].
  31. Zacharski 2011 ↓, s. 218-219.
  32. Zacharski 2011 ↓, s. 220-222.
  33. Lotnik sowiecki o armji czerwonej. „Kurjer Warszawski”, s. 9-10, 12 lutego 1927. 
  34. Zacharski 2011 ↓, s. 219-220.
  35. Zacharski 2011 ↓, s. 223.
  36. Zacharski 2011 ↓, s. 223-226.
  37. Zacharski 2011 ↓, s. 231-243.
  38. Zacharski 2011 ↓, s. 273-274.
  39. M. Zacharski, Rotmistrz, Warszawa 2011, s. 269-271.
  40. Zacharski 2011 ↓, s. 255.
  41. Zacharski 2011 ↓, s. 407.
  42. Zacharski 2011 ↓, s. 279.
  43. Zacharski 2011 ↓, s. 307.
  44. Zacharski 2011 ↓, s. 307-339.
  45. Zacharski 2011 ↓, s. 342.
  46. Zacharski 2011 ↓, s. 344-347.
  47. Zacharski 2011 ↓, s. 369.
  48. Szpiegostwo w Niemczech. Dwa okólniki władz niemieckich. „Kurjer Czerwony”, 25 stycznia 1935. 
  49. Zacharski 2011 ↓, s. 374.
  50. Zacharski 2011 ↓, s. 376-385.
  51. Woskriessieńska 1993 ↓.
  52. http://jerzysosnowski.info/ Grób Renate von Natzmer
  53. Naziści ścinają dwie kobiety; „Zdradziły tajemnice wojskowe”. Trzeci uczestnik spisku, jego lider, polski Baron, zachowuje życie – Wielka Brytania zaszokowana widząc, że Hitler obawia się własnych obywateli.. „New York Times”, 19 lutego 1935. [dostęp 31 października 2014]. 
  54. Zacharski 2011 ↓, s. 398.
  55. Zacharski 2011 ↓, s. 460.
  56. Zacharski 2011 ↓, s. 414.
  57. Zacharski 2011 ↓, s. 417.
  58. Zacharski 2011 ↓, s. 419.
  59. Zacharski 2011 ↓, s. 463.
  60. Zacharski 2011 ↓, s. 424.
  61. Komar M.,Trzy życia agenta'.
  62. Kołakowski P., NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945.
  63. http://jerzysosnowski.info/index.php?option=com_content&view=article&id=32:pawe-sudopatow-wspomnienia-niewygodnego-wiadka&catid=18:w-zsrr&Itemid=43 Paweł Sudopłatow - Wspomnienia niewygodnego świadka
  64. J. Piekałkiewicz, Dzieje szpiegostwa.
  65. А. А. Бушков, Красный монарх.
  66. http://jerzysosnowski.info/index.php?option=com_content&view=article&id=34:igor-damaskin-100-wielkich-szpiegow&catid=18:w-zsrr&Itemid=43 И. А. Дамаскин, Сто великих разведчиков.
  67. T. 2. W: MSWiA RP, FSB Federacji Rosyjskiej: Polskie Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941. Warszawa-Moskwa: RYTM, 2001, s. 795-823.
  68. Zacharski 2011 ↓, s. 429-440.
  69. http://jerzysosnowski.info/index.php?option=com_content&view=article&id=14:kulisy-filmu-rittmeister-wronski&catid=6:czytelnia&Itemid=6 Kulisy filmu "Rittmeister Wronski"
  70. http://jerzysosnowski.info/index.php?option=com_content&view=article&id=34:igor-damaskin-100-wielkich-szpiegow&catid=18:w-zsrr&Itemid=43 Film: The Story of Captain Serge Sosnowski "Lover Spy"
  71. http://www.jerzysosnowski.info/index.php?option=com_content&view=article&id=38:zapowied-sensacje-xx-wieku-krew-mio-zdrada&catid=9:zobacz-posluchaj&Itemid=6
  72. Zacharski 2011 ↓, s. 54.
  73. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 2142 z 1921 r. (Dziennik Personalny z 1922 r. Nr 1, s. 77)

  Bibliografia[]

 • Ćwięk H., Rotmistrz Sosnowski. As wywiadu II Rzeczypospolitej, Kraków 2010.
 • Kołakowski P., NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002.
 • Polmar N., Allen B. T., Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000.
 • Łukasz Ulatowski, Berlińska placówka wywiadowcza "In.3" (1926 - 1934). Oddział II i działalność majora Jerzego Sosnowskiego w Niemczech, Warszawa 2016 ISBN 978-83-938229-9-7.
 • Marian Zacharski: Rotmistrz. Warszawa: Zysk i s-ka, 2011. ISBN 978-83-7506-821-4.
 • Zgórniak M., „IN-3". Sprawa Jerzego Sosnowskiego, „Studia Historyczne”, t. 13, 1970, zeszyt 3.
 • Zgórniak M., Wstęp, [w:] Faligot R., Kauffer R.,Służby specjalne. Historia wywiadu i kontrwywiadu na świecie, Warszawa 2006.
 • Zoja Woskriessieńska: Teraz mogę powiedzieć prawdę: Ze wspomnień wywiadowcy. Moskwa: 1993.
 • Ijeronim Pietrowicz Uborewicz, ros. Иероним Петрович Уборевич, lit. Jeronimas Uborevičius (ur. 14 stycznia 1896 w miejscowości Antandrija na Litwie, zm. 11 czerwca 1937 w Moskwie) – radziecki dowódca wojskowy pochodzenia litewskiego, komandarm I rangi Armii Czerwonej.Więzienie Plötzensee (niem. Strafgefängnis Plötzensee) było instytucją pruską zbudowaną w latach 1869-79 w pobliżu jeziora Plötzensee, w sąsiedztwie gminy Charlottenburg. W okresie rządów Adolfa Hitlera w latach 1933-45 w Plötzensee stracono ponad 2500 osób. Wśród nich znajdowali się członkowie Czerwonej Orkiestry (Rote Kapelle), członkowie tzw. Kręgu z Krzyżowej (oskarżeni o zamach na życie Hitlera z 20 lipca 1944 w Wilczym Szańcu), uczestnicy czechosłowackiego ruchu oporu i różne inne osoby uznane przez Trybunał Ludowy za wrogów państwa.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Woroneż (ros. Воронеж) – miasto obwodowe w Rosji, nad rzeką Woroneż (dopływ Donu). Znajduje się 486 km na południe od Moskwy, na federalnej magistrali M4 „Don”. Aglomeracja woroneska liczy ponad 1,0 mln mieszkańców.
  Układ w Rapallo – umowa międzynarodowa zawarta 16 kwietnia 1922 pomiędzy Rzeszą Niemiecką, a RFSRR we włoskim mieście Rapallo. Układ podpisali: Gieorgij Cziczerin, ówczesny Komisarz Spraw Zagranicznych RFSRR i Walther Rathenau, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec.
  Marian Stanisław Chodacki (ur. 15 lipca 1898 w Nowym Sączu, zm. 26 czerwca 1975 w Nowym Jorku) – oficer Wojska Polskiego, ostatecznie w stopniu pułkownika dyplomowanego, żołnierz Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego (wywiad i kontrwywiad), polski dyplomata, ostatni Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1936-1939, dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w latach 1949-1951.
  Jaremcze (ukr. Яремче) – miasto na Ukrainie, na prawach rejonu, w obwodzie iwanofrankowskim, nad rzeką Prut, 66 km od Iwano-Frankowska, 525 m n.p.m., 7,8 tys. mieszkańców (2001). Miasto partnerskie Namysłowa. Założone w 1787 roku, prawa miejskie nadane zostały w 1963 roku. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Jaremcze w powiecie nadwórniańskim województwa stanisławowskiego.
  1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP w latach 1914-1939.
  Benita Ursula Wilhelmine Kathi Florin von Falkenhayn, później baronowa von Berg, z domu von Zollikofer-Altenklingen (ur. 14 sierpnia 1900 w Berlinie, zm. 18 lutego 1935 w Berlinie) – niemiecka arystokratka i agentka polskiego wywiadu zwerbowana przez majora Jerzego Sosnowskiego.
  Wołga (ros. Волга, mar. Jul, tat. Idel, łac. Rha) – wielka rzeka w Rosji przeduralskiej. Długość – 3531 km, powierzchnia zlewni – 1380 tys. km², średni roczny przepływ u ujścia 8060 m³/s (254,35 km³ rocznie). Największa i najdłuższa rzeka Europy i Rosji przeduralskiej, największa i najdłuższa na świecie rzeka uchodząca do jeziora. Płynie wyłącznie przez Rosję, tylko skrajne wschodnie ramię delty – Kigacz wyznacza granicę z Kazachstanem. W wyniku prowadzonej w czasach radzieckich budowy licznych zbiorników retencyjnych i regulacji koryta, bieg Wołgi został skrócony o ponad 160 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.064 sek.