• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Samiec

  Przeczytaj także...
  ks. Waldemar Pytel (ur. 5 czerwca 1958 w Istebnej) – duchowny luterański, od 1991 roku proboszcz parafii ewangelickiej w Świdnicy, od 2007 roku radca diecezji wrocławskiej, w latach 2009-2012 prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zabrzu – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w diecezji katowickiej. W 2019 liczyła ponad 500 wiernych.
  Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Jerzy Samiec (ur. 27 marca 1963 w Cieszynie) – polski biskup luterański, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, od 2016 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

  Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Syn Oskara i Lidii z domu Fryda, pochodzi z Puńcowa. Ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie, następnie rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1988 roku. 22 stycznia 1989 roku w Zabrzu wraz z Adrianem Korczago został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego.

  Wisła (cz. Visla, niem. Weichsel) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w Beskidzie Śląskim. Ośrodek wypoczynkowy, turystyczny, sportowy i luteranizmu w Polsce. Na terenie miasta swoje źródła ma największa polska rzeka o tej samej nazwie – Wisła.Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – urząd zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Biskup przewodzi całemu Ludowi Bożemu i służbie posługiwania Słowa i Sakramentów. Sprawuje także urząd nadzorujący („episkope”) w całym Kościele, aby Słowo Boże czysto i wiernie było zwiastowane, i aby Sakramenty Święte były w Kościele sprawowane i udzielane zgodnie z ustanowieniem Bożym. Biskup przekazuje urząd duchowny w sposób szczególny, jest on reprezentantem urzędu sędziowskiego Chrystusa. Sprawuje również duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi Kościoła, kieruje pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod Kościoła spośród duchownych mających za sobą co najmniej 15 lat służby w Kościele. Jego kadencja trwa dziesięć lat, z możliwością powtórnej elekcji. Siedzibą Biskupa Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Obecnie zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest biskup Jerzy Samiec.

  Z dniem ordynacji skierowany do pracy w parafiach w Zabrzu i Gliwicach. W 1990 roku poślubił w Cieszynie Beatę Michałek. Po przejściu w 1992 roku na emeryturę ks. Alfreda Figaszewskiego został proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. Powołał do życia Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne, które prowadzi społeczną szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum. W latach 1994–2000 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Katowickiej. W latach 2002–2008 był Diecezjalnym Duszpasterzem Ewangelizacyjno-Misyjnym. W latach 2003–2009 był prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nieprzerwanie od roku 1997 jest członkiem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach – parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w diecezji katowickiej.

  14 kwietnia 2007 został wybrany na prezesa Synodu podczas pierwszej sesji XII Synodu Kościoła w Wiśle.

  17 października 2009 roku w czasie obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła wybrano ks. Jerzego Samca Zwierzchnikiem Kościoła. Otrzymał on 38 głosów spośród 63 oddanych. Po tym wyborze zrezygnował z funkcji prezesa Synodu. Jego następcą został wybrany ks. Waldemar Pytel. Wybór na Biskupa Kościoła wiązał się z rezygnacją z funkcji proboszcza w Gliwicach oraz przeprowadzką do Warszawy.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Puńców (cz. Puncov) – wieś w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 1021 ha, a liczba ludności 1508, co daje gęstość zaludnienia równą 147,7 os./km².

  Uroczystość konsekracji odbyła się 6 stycznia 2010 roku w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie. Konsekracji dokonał bp Janusz Jagucki, bp Miloš Klatik, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Słowacji, oraz bp Hans-Jürgen Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele kościołów ewangelickich z Niemiec, Czech, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Rosji oraz Wielkiej Brytanii.

  Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej - działająca na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania stała forma współdziałania między państwem a Polską Radą Ekumeniczną (PRE) jako krajową organizacją międzykościelną. Komisja powstała w 1991 r. na mocy dokonanego w 1990 r. uzgodnienia między premierem Tadeuszem Mazowieckim a przedstawicielami PRE. Jest wzorowana na Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. W roku 2000 nastąpiła 10-letnia przerwa w jej działalności, a prace wznowiono w roku 2010.Odtąd jej posiedzenia odbywają się jeden raz do roku. Ostatnie miało miejsce 4 lipca 2013 r..Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (niem. Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland), potocznie zwany Związkowy Krzyż Zasługi (Bundesverdienstkreuz) – niemieckie odznaczenie państwowe za zasługi cywilne, jedyny order Republiki Federalnej Niemiec nadawany przez władze federalne.

  We wrześniu 2011 roku bp Jerzy Samiec został wybrany na pięcioletnią kadencję wiceprezesem Zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

  W 2016 roku został prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. Zastąpił na tym stanowisku arcybiskupa Jeremiasza.

  26 maja 2018 został za swoje działania na rzecz pojednania polsko-niemieckiego odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

  Pomorski Kościół Ewangelicki, Kościół Pomorza (niem. Pommersche Evangelische Kirche, ang. Protestant Church of Pomerania, PEK) – dawny niemiecki samodzielny krajowy Kościół protestancki tradycji luterańskiej, 27 maja przekształcony w w Okręg Kościelny Pomorze Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec. W chwili rozwiązania był członkiem Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), Unii Kościołów Ewangelickich (UEK) oraz Niemieckiego Komitetu Narodowego Światowej Federacji Luterańskiej.Diecezja katowicka – jedna z sześciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Liczy 41 parafii oraz 27 filiałów, które dysponują 62 kościołami i 33 kaplicami, obsługiwanymi przez 30 duchownych. Siedzibą władz diecezjalnych są Katowice.

  Od 1 lutego 2019 r. powierzona zostaje mu opieka duszpasterska nad studentami luteranami Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

  30 maja 2019 został członkiem Rady Uczelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

  12 października 2019 został wybrany na urząd zwierzchnika Kościoła na drugą 10-letnią kadencję.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. biografia ks. Jerzego Samca na stronie bik.luteranie.pl.
  2. http://www.super-nowa.pl/art.php?i=16277.
  3. Dariusz Bruncz: Ks. Jerzy Samiec prezesem Synodu Kościoła luterańskiego w Polsce (pol.). ekumenizm.pl, 14-04-2007. [dostęp 07-07-2009].
  4. Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła (pol.). 17-10-2009. [dostęp 17-10-2009].
  5. Bp Samiec nowym biskupem Kościoła luterańskiego w Polsce (pol.). 06-01-2010. [dostęp 06-01-2010].
  6. l, Bp Samiec nowym prezesem PRE, 31 sierpnia 2016 [dostęp 2016-09-01] (pol.).
  7. Bp Samiec odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi. luteranie.pl, 2018-05-24. [dostęp 2018-05-24].
  8. Wybór Rady Uczelni w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz uchwalenie Statutu ChAT. chat.edu.pl. [dostęp 2019-06-05].
  9. Ks. Jerzy Samiec Biskupem Kościoła. Wybrany na drugą kadencję. luteranie.pl, 12 października 2019. [dostęp 12 października 2019].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ks. prezes Jerzy Samiec (pol.). W: Luteranie.pl [on-line]. [dostęp 10 lipca 2007].
 • biografia ks. Jerzego Samca na stronie bik.luteranie.pl

 • Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.
  Janusz Narzyński (ur. 14 marca 1928, Warszawa) – duchowny luterański, w latach 1975–1991 Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w latach 1983–1986 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
  Kościół Św. Trójcy w Warszawie – główny kościół parafii ewangelicko-augsburskiej św. Trójcy znajdujący się na placu Małachowskiego 1 w Warszawie.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, uchwala on prawa kościelne. Do jego kompetencji należy wybór biskupa Kościoła, konsystorza i rady synodalnej. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem pierwszej sesji Synodu. Odbywa się przynajmniej raz w roku. Prezydium Synodu liczy pięć osób: prezes Synodu, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich.
  Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku (za datę jego rozpoczęcia uważa się rok 1517). Stanowi jeden z nurtów protestantyzmu i ewangelicyzmu.
  ks. dr Adrian Korczago (ur. 9 kwietnia 1964 w Zabrzu) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, doktor teologii ewangelickiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.