• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Rybka

  Przeczytaj także...
  Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki (cs. Apoštolská episkopální církev katolická, AECK) - kościół starokatolicki w Czechach, będący misją Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. AECK jest członkiem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Zwierzchnikiem misji jest biskup Antonín Jelínek. Siedziba władz zwierzchnich Kościoła znajduje się w Pradze.Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.
  Wiktor Wysoczański (ur. 24 marca 1939 w Wysocku Wyżnym) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, ordynariusz diecezji warszawskiej, proboszcz misyjnej parafii polskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie-Jeziornie. W latach 1990-1996 i 2002-2008 rektor, a obecnie kierownik sekcji starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 2011 wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.

  bp Jerzy Rybka (ur. 1938) – duchowny polskokatolicki, biskup Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP im. bpa Józefa Padewskiego w Warszawie. Jest ojcem ks. Tomasza Rybki, proboszcza parafii Dobrego Pasterza w Warszawie i organizatora Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP. Biskup Jerzy Rybka był Oblatem Ekumenicznej Kongregacji Cystersów Zakonu Port Royal, która jest członkiem Unii Scrantońskiej jednak nie jest przedstawicielem Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie, ani nie utrzymuje jurysdykcji nad Polskim Narodowym Katolickim Kościołem - Seniorat Misyjny w Polsce (tzw. PNKK Reformowane).

  Kościół Starokatolicki na Słowacji (sk: Starokatolícka cirkev na Slovensku) - kościół starokatolicki, będący współzałożycielem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Kościół liczy 1,7 tys. członków. Wspólnota wydaje miesięcznik Slovenské katolícke noviny oraz rocznik Slovenské katolícke listy. Zwierzchnikiem kościoła jest arcybiskup dr Augustín Bačinský, siedziba kościoła znajduje się w Nitrze.Światowa Rada Narodowych Kościołów Katolickich (ang. World Council of National Catholic Churches) (WCNCC) – wspólnota konserwatywnych samodzielnych krajowych kościołów starokatolickich, uznających te same podstawy wiary i te same porządki ustrojowe i liturgiczne. Przewodniczącym Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich jest abp António José da Costa Raposo, zaś sekretarzem abp dr Augustín Bačinský.

  Urodził się jako rzymski katolik i w latach 1964-1968 roku pracował jako organista w parafii św. Anny w Serocku. W 1970 roku przeszedł pod jurysdykcję Kościoła Polskokatolickiego, rok później przyjął święcenia kapłańskie od biskupa Juliana Pękali i stał się bliskim współpracownikiem bpa Tadeusza Majewskiego. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku zarządzał majątkiem Kościoła Polskokatolickiego znajdującym się przy ul. Wilczej 31 w Warszawie. Od połowy lat 90. zaczął kwestionować ważność święceń biskupich Wiktora Wysoczańskiego i od 1995 roku na skutek ostrego konfliktu wiernych parafii Dobrego Pasterza z władzami zwierzchnimi Kościoła Polskokatolickiego w RP wraz z synem, stanął na czele de facto niezależnej parafii narodowej w Warszawie . W 2003 Rada Kościoła Polskokatolickiego w RP jednogłośnie zdecydowała o skreśleniu z listy duchownych ks. Tomasza Rybki i jego ojca ks. Jerzego Rybki. Od 2006 roku występuje jako duchowny Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP.

  Abp dr Augustín Bačinský (ur. 20 października 1940 r. w Lok (Słowacja)) - słowacki duchowny, arcybiskup Kościoła Starokatolickiego na Słowacji, sekretarz Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Od 2008 roku sprawuje patronat biskupi nad Polskim Narodowym Katolickim Kościołem w RP.15 września jest 258. (w latach przestępnych 259.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 107 dni.

  Pierwszy Synod Ogólnopolski Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP, który odbył się w czerwcu 2008 roku nadał mu tytuł prałata. 20 lutego 2010 roku obchodził uroczystą 40. rocznicę święceń kapłańskich w kościele Dobrego Pasterza w Warszawie.

  Trzeci Synod Ogólnopolski Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP zwołany w dniu 11 sierpnia 2013 r. zadecydował o ponownym zbliżeniu się PNKK w RP do Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Synod wyznaczył ks. Jerzego Rybkę na biskupa i nakazał przyjąć święcenia biskupie w dniu 15 września 2013 r. w Nitrze na Słowacji. Uroczystej konsekracji biskupiej dokonali abp dr Augustín Bačinský (Kościół Starokatolicki na Słowacji), bp Antonín Jelínek z Apostolskiego Episkopalnego Kościoła Katolickiego oraz bp Leonardo Beg (Starokatolicki Generalny Wikariat św. Metodego na Chorwacji). W Grudniu 2015 roku

  Polski Narodowy Katolicki Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej (PNKK w RP) – Kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski. Organem kierującym związku wyznaniowego jest Rada Najwyższa Kościoła. Funkcję Zwierzchnika Kościoła pełni bp Jerzy Rybka, prezesem Rady Kościoła jest Jerzy Szymczyk. Kościół należy do Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich.Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • D. Bruncz, Wspólnota z Modlińskiej ma biskupa, ekumenizm.pl (dostęp w dn. 26.09.2013)
 • Bp dr h.c. Tadeusz Ryszard Majewski (ur. 13 grudnia 1926 w Warszawie, zm. 7 maja 2002 w Warszawie) – pierwszy biskup (zwierzchnik) Kościoła Polskokatolickiego w latach 1975–1995 i ordynariusz diecezji warszawskiej w okresie od 1966 do 1996.Tomasz Rybka OPR (ur. 28 sierpnia 1966 w Serocku) – duchowny Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w RP, proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, prowincjał Ekumenicznej Kongregacji Cystersów Zakonu Port Royal, przełożony Zgromadzenia Zakonnego Dobry Samarytanin.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  bp dr Leonard Beg (ur. 4 marca 1976 roku w Rab) - wikariusz generalny Starokatolickiego Generalnego Wikariatu św. Metodego na Chorwacji, członek kolegium biskupiego Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Proboszcz parafii starokatolickiej św. Krzysztofa w Rab.
  Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – Kościół starokatolicki prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest „Rodzina”, przy kościele działa również Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
  Antonín Jelínek (ur. 11 lipca 1955 w Frydlancie) – biskup Apostolskiego Episkopalnego Kościoła Katolickiego w Czechach.
  Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.
  Bp Julian Pękala (ur. 1904 w Dębowierzchach, zm. 3 marca 1977 w Warszawie) – biskup, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w latach 1951–1959 (przewodniczący zarządzającego kolegium biskupiego) oraz 1965–1975. W latach 1951–1959 proboszcz parafii katedralnej Świętego Ducha w Warszawie. Od 23 marca 1961 do 29 października 1965 ordynariusz diecezji wrocławskiej.
  Biskup (łac. episcopus z gr. ἐπίσκοπος episkopos: nadzorca, opiekun) – w Kościołach chrześcijańskich duchowny o najwyższych święceniach. Urząd kościelny w Kościele katolickim i w kościołach prawosławnych uznawany za najwyższy stopień sakramentu kapłaństwa.
  Parafia św. Anny w Serocku - parafia znajdująca się w diecezji płockiej w dekanacie serockim. Obejmuje swoim zasięgiem miasto Serock oraz wsie Święciennica, Wólka Zaleska, Zabłocie. Mieści się przy ulicy Farnej. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.