• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Komorowski - harcmistrz  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Politechnika Wrocławska – państwowa szkoła wyższa we Wrocławiu, uważana za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 412. pośród wszystkich typów uczelni.Odo Feliks Kazimierz Bujwid (ur. 30 listopada 1857 w Wilnie, zm. 25 grudnia 1942 w Krakowie) – pierwszy polski bakteriolog, pionier higieny i profilaktyki lecznictwa, jeden z pierwszych polskich naukowców zajmujących się wytwórczością szczepionek leczniczych, przeprowadził pionierskie szczepienia przeciwko wściekliźnie.

  Jerzy Komorowski ps. Żubr Zwyrtała, Komar (ur. 18 marca 1935 w Łodzi, zm. 25 kwietnia 2006 we Wrocławiu) – inżynier, przewodnik turystyczny, harcmistrz, instruktor Ruchu Harcerskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Kariera zawodowa[ | edytuj kod]

  W latach 1952–1958 studiował na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym oraz Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Biurze Projektów Taboru Rzecznego we Wrocławiu, gdzie pracował jako projektant. W 1962 rozpoczął pracę w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych. Pracował tam na stanowisku starszego inżyniera do 1991, kiedy to przeszedł na rentę.

  Honorowa Odznaka PTTK – odznaczenie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za aktywną działalności w kadrze PTTK. Przyznawane jest członkom zwyczajnych oraz jednostkom organizacyjnych PTTK.Towarzystwo Miłośników Wrocławia – założone zostało na fali przemian gomułkowskiej odwilży z inicjatywy redakcji wrocławskiego dziennika "Słowo Polskie" (pomysłodawcą utworzenia był red. Mieczysław Markowski). Działalność podjęło 23 września 1956; społeczno-kulturalny i oświatowy profil Towarzystwa oficjalnie potwierdzono jednak dopiero po kilku dziesięcioleciach jego działalności, mianowicie w statucie, obowiązującym w obecnym brzmieniu od 1993 i określającym jako nadrzędny cel funkcjonowania Towarzystwa upowszechnianie wiedzy o mieście, jego historii i tradycjach.

  Działalność harcerska[ | edytuj kod]

  Wiceprzewodniczący Ruchu Harcerskiego w latach 80., przewodniczący Okręgu Zachodniego ZHP-1918. Od 27 listopada 1994 komendant Wrocławskiego Związku Drużyn Harcerzy „Inigo” oraz 1 WDH „Kasztanowy Bór”. W okresie 26 lutego 1995-2 marca 1997 prezes Sądu Harcerskiego ZHR. Od 28 listopada 1999 starszy Rady Żeglarskiej Maszoperii ZHR „Namorzyny”. W okresie od 2004 do 2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu Dolnośląskiego ZHR, namiestnik Harcerstwa Starszego ZHR. Jeden ze współtwórców Salezjańskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Dęby”, wieloletni wykładowca kursów instruktorskich „Dęby” i „Pajęczarnia” oraz kursów „SAD” Dolnośląskiej i Górnośląskiej Szkoły Instruktorskiej ZHR.

  Sąd Harcerski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - jest niezawisłą władzą sądowniczą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pełni rolę sądu koleżeńskiego, jest niezawisła w orzekaniu, a jej orzekania są ostateczne. Sąd pracuje według regulaminu uchwalonego na jego wniosek przez Radę Naczelną.Liczyrzepa (Duch Gór, Karkonosz, Rzepiór, Rzepolicz, niem. Rübezahl, czes. Krakonoš, Krkonoš) – postać fantastyczna, bohater licznych legend związany z obszarem Karkonoszy.
  Grób Komorowskiego na cmentarzu św. Wawrzyńca.

  Badacz i znawca historii harcerstwa, autor licznych artykułów na łamach prasy harcerskiej (m.in. „Drogowskazy”, „Czuwajmy”). W katolickim Radiu Rodzina prowadził swoją autorską audycję „HARERA”. W sumie w latach 1997–2001 przeprowadził ponad 160 audycji historycznych oraz krajoznawczo-harcerskich.

  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) – organizacja turystyczna istniejąca w latach 1873–1950, początkowo pod innymi nazwami, będąca jednym z protoplastów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), a także współczesne stowarzyszenie działające pod tą samą nazwą.

  Po jego śmierci bogate archiwum prac i dokumentów zostało przekazane do archiwum Zespołu Historycznego Okręgu Wielkopolskiego ZHR. Wśród wielu dokumentów harcerskich znalazły się tam też opracowania o Polskim Towarzystwie Tatrzańskim i PTTK.

  Działalność krajoznawcza[ | edytuj kod]

  W 1966 ukończył kurs na przewodnika terenowego dla nauczycieli, zorganizowany przez Zarząd Oddziału PTTK przy Zarządzie Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrocławiu. Do 1977 prezes wrocławskiego Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich „Rzepiór”. Od 1970 instruktor krajoznawstwa Polski. Od 1990 prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1991 r. sekretarz Duszpasterstwa Przewodników Turystycznych Archidiecezji Wrocławskiej. W latach 2001–2005 członek Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Dolny Śląsk.

  Udar mózgu, incydent mózgowo-naczyniowy (ang. cerebro-vascular accident, CVA), dawniej także apopleksja (gr. stgr. ἀποπληξία - paraliż; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Autor wielu artykułów i publikacji o tematyce historyczno-krajoznawczej. Pisywał m.in. do „Informatora Krajoznawczego” – wydawnictwa Komisji Krajoznawczej Oddziału Wrocławskiego PTTK. W latach 1989–1992 był członkiem kolegium redakcyjnego, ukazującego się w latach 1989–1996 rocznika – „Śląskiego Labiryntu Krajoznawczego”. Przez szereg lat dokumentował dorobek zmarłych, dolnośląskich przewodników PTTK.

  Cmentarz św. Wawrzyńca – cmentarz katolicki o powierzchni 4,3 ha, usytuowany przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu na terenie dawnej osady Rybaki.Współcześnie, w Polsce oraz poza jej granicami (środowiska polonijne) działa kilkadziesiąt organizacji harcerskich, ogólnokrajowych oraz lokalnych, ale dwiema największymi są Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Historyk i żeglarz z zamiłowania, miłośnik ziemi dolnośląskiej. Wieloletni przewodnik turystyczny, górski, miejski i terenowy. Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Związku Podhalan, Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK i Medalem 50-lecia PTTK.

  Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego.Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 (ZHP-1918) - organizacja harcerska powstała w 1989 roku z inicjatywy krakowskich instruktorów Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  Komorowski zmarł w nocy 25 kwietnia 2006 po kilkudniowym pobycie w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu w wyniku wylewu krwi do mózgu. Pogrzeb odbył się 5 maja 2006 na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Pochowany jest we wspólnym grobie z rodzicami.

  Politechnika Śląska – publiczna wyższa uczelnia techniczna w Gliwicach. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013 opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1083. pośród wszystkich typów uczelni. W edycji 2013 rankingu szkół wyższych Perspektyw Politechnika Śląska zajęła 5. miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce oraz 18. miejsce spośród wszystkich uczelni akademickich w Polsce.Katolickie Radio „Rodzina” – katolicka rozgłośnia radiowa archidiecezji wrocławskiej oraz diecezji świdnickiej o profilu ewangelizacyjno-społecznym oraz informacyjnym (informacje o działalności i życiu lokalnego Kościoła). Pierwsza audycja została nadana 16 października 1993 roku.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Czuwajmy – obecnie, harcerski kwartalnik duszpasterski, duszpasterstwa harcerek i harcerzy oraz Harcerskich Kręgów Kleryckich Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
  Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.
  Związek Podhalan – stowarzyszenie powstałe w roku 1919, reaktywowane w 1959. Jest organizacją skupiającą w swoim gronie górali, którzy pielęgnują swoją odrębność kulturową i obyczajową oraz sympatyków związanych z subregionami zamieszkałymi przez górali polskich. Obecnie do związku należy ok. 5 tysięcy członków. Związek posiada w Polsce 75 oddziałów, ma również swoje oddziały akademickie i młodzieżowe. Stowarzyszenie ma również prężnie działający oddział w Stanach Zjednoczonych.
  Grób – nisza wykopana w ziemi (grób ziemny), wykuta w skale (grób skalny) lub fragment groty (katakumby), w którym podczas pochówku składane są szczątki zmarłego.
  Ruch Harcerski Rzeczypospolitej, (zwany na początku działalności Ruchem Harcerskim lub niejawnym Ruchem Harcerskim) - powstał wiosną 1983 roku, w trakcie organizacji sztabów terenowych "Białej Służby", na bazie środowisk KIHAM.
  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.
  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.