• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Ghica

  Przeczytaj także...
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Mołdawia, niewielkie państwo położone między Rumunią i Ukrainą, uzyskało niepodległość w 1991 r. Stało się tak dzięki rozpadowi Związku Radzieckiego, w skład którego wchodziła istniejąca od 1944 r. Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka, powstała wówczas wskutek aneksji terenów historycznej Besarabii przez Związek Radziecki i połączenia z istniejącą od 1924 r. Mołdawską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Tereny Besarabii w przeszłości stanowiły jednak dużą część hospodarstwa mołdawskiego, do którego tradycji historycznych nawiązuje obecna Republika Mołdawii. Miało to miejsce od końca XIV do początku XIX w. W 1812 r. wschodnia część pozostającego pod zwierzchnictwem osmańską hospodarstwa została włączona w granice Rosji i odtąd jej losy toczyły się odrębnie od losów pozostałej części księstwa, które w XIX w. po zjednoczeniu z hospodarstwem Wołoszczyzny dało początek Rumunii. Jedynie w okresie międzywojennym oraz w latach 1940-1944 tereny Besarabii były przejściowo przyłączone do Rumunii.
  Ghica, rumuński ród bojarski, którego przedstawiciele sięgali po trony hospodarskie Wołoszczyzny i Mołdawii od XVII do XIX wieku.

  Jerzy Ghica (rum. Gheorghe Ghica; ur. 1600, zm. 1664), hospodar Mołdawii w latach 1658-1659 (jako Jerzy I) i hospodar Wołoszczyzny w latach 1659-1660 (jako Jerzy II), pierwszy hospodar z rodu Ghica, wywodzącego się z Albanii.

  W 1658 został osadzony na mołdawskim tronie hospodarskim przez Turków, którzy usunęli z niego nazbyt samodzielnego Jerzego Stefana. Jednocześnie usunęli także hospodara wołoskiego Konstantyna Șerbana - obaj byli władcy próbowali stawiać opór i odzyskać swoje trony znajdując oparcie w Siedmiogrodzie. W 1659, gdy przeciwko Turkom wystąpił nowy hospodar wołoski Mihnea III, zaangażowanie tureckie w konflikt z nim wykorzystał Konstantyn Serban, który w 1659 uderzył na Mołdawię, został jednak pobity przez wspomagających protureckiego Ghikę Tatarów. Gdy kilka tygodni później pokonany został Mihnea III, Turcy przenieśli lojalnego Jerzego Ghikę z mołdawskiego tronu hospodarskiego na wołoski. I tutaj już wkrótce musiał się zmagać z Konstantynem Serbanem, który w 1660 uderzył na Wołoszczyznę, ponownie jednak został pokonany z pomocą tatarską. Mimo to Ghica wkrótce został usunięty z tronu i zastąpiony synem, Grzegorzem I Jerzym.

  Imperium Osmańskie (jako nazwa państwa pisane wielką literą, jako nazwa imperium dynastii Osmanów – małą; dla tego drugiego znaczenia synonimem jest nazwa imperium ottomańskie) – państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków osmańskich, jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii, obejmujące w okresie od XIV do XX wieku Anatolię, część Azji południowo-zachodniej, Afrykę północną i Europę południowo-wschodnią. W kręgach dyplomatycznych na określenie dworu sułtana, później także całego państwa tureckiego, stosowano termin Wysoka Porta.Mihnea III (rum. Mihnea al III-lea, także Mihail Radu; zm. 1660), hospodar Wołoszczyzny w latach 1658-1659 z dynastii Basarabów.

  Źródło: J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Grzegorz Jerzy Ghica (rum. Grigore I Ghica; zm. 1675), hospodar Wołoszczyzny w latach 1660-1664 i 1672-1673 z rodu Ghica.
  Wołoszczyzna (rum. Țara Românească albo Valahia) – kraina historyczna w Rumunii, obejmująca Nizinę Wołoską, położona pomiędzy Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Dzieli się na Muntenię (Multany) oraz Oltenię, położoną na prawym brzegu rzeki Aluty. Na stokach Karpat występują złoża ropy naftowej. Główne miasta to Bukareszt (stolica Rumunii), Ploeszti (rum. Ploiești, główny ośrodek wydobycia ropy), Braiła (port naddunajski), Piteşti oraz Krajowa (główne miasto Oltenii).
  Siedmiogród lub Transylwania (rum. Transilvania lub Ardeal, węg. Erdély, niem. Siebenbürgen) – kraina historyczna położona na Wyżynie Siedmiogrodzkiej w centralnej Rumunii. Główne miasta Siedmiogrodu to Braszów, Kluż-Napoka, Sybin i Târgu Mureș. Zamieszkany jest przez ludność narodowościowo mieszaną, większość stanowią Rumuni, ale zamieszkują ten teren także bardzo liczne mniejszości narodowe, przede wszystkim węgierska, saska (niemiecka), szeklerska i cygańska.
  Hospodar - tytuł książąt ruskich, w Rosji gosudar był tytułem cara. Stare słowo pochodzenia słowiańskiego (w jęz. ros. Господарь), oznaczające pana, władcę, księcia. W statutach litewskich król Zygmunt III Waza, tytułował siebie Hospodarem, w ten sam sposób szlachta na Litwie oddawała cześć królowi Najjaśniejszy Miłościwy Hospodaru Królu.
  Albania (alb. Shqipëria), Republika Albanii (alb. Republika e Shqipërise) – państwo w południowo-wschodniej Europie na Bałkanach. Albania na zachodzie ma dostęp do Morza Adriatyckiego, a na południowym zachodzie do Morza Jońskiego. Od Włoch oddziela ją cieśnina Otranto o szerokości ok. 72 km. Łączna długość granic lądowych wynosi 720 km, natomiast wybrzeża morskiego – 362 km. Graniczy z:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.