• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Fryderyk Poths

  Przeczytaj także...
  Dyrekcja Biletów Skarbowych (Dyrekcja do Biletów Skarbowych) – pierwsza w Polsce instytucja, która wyemitowała pieniądze papierowe - bilety skarbowe tzw. asygnaty, działająca w czasie insurekcji kościuszkowskiej.Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".
  Stuttgart – miasto na prawach powiatu w Niemczech, stolica i największe miasto kraju związkowego Badenia-Wirtembergia, siedziba rejencji Stuttgart oraz regionu Stuttgart.

  Jerzy Fryderyk Poths (Jerzy Fryderyk de Poths, Potz) herbu Trójstrzał (ur. 1750 w Stuttgarcie, zm. 1806) – kupiec, bankier, polski szlachcic i jeden z dyrektorów Dyrekcji Biletów Skarbowych, właściciel majątku Łomianki i Buraków koło Warszawy.

  Do Polski przybył z Niemiec jako kupiec-hurtownik, a w końcu lat 80. XVIII wieku zajął się działalnością finansową. Ożenił się z Anną Rheinschmidt, siostrą jednego ze znanych w tym czasie chirurgów warszawskich. Za swoje zasługi w działalności finansowej uzyskał w 1790 szlachectwo.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Szlachta (ze starodolnoniemieckiego Slahta; współcz. niem. Geschlecht) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.

  Był jednym z obywateli Warszawy, którzy zyskali zaufanie władz insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Na wezwanie Rady Zastępczej Tymczasowej zajmował się opracowaniem projektu pożyczki dla powstańców, a w maju uczestniczył przy opracowaniu zasad obrotu gotówkowego. Rada Najwyższa Narodowa mianowała Pothsa na jednego z siedmiu dyrektorów Dyrekcji Biletów Skarbowych.

  Rada Najwyższa Narodowa – centralna władza cywilna podczas insurekcji kościuszkowskiej. Ustanowiona przez Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusza Kościuszkę 10 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem. Składała się z 8 radców i 32 zastępców i była kolegialnym organem wykonawczym decyzji naczelnika.

  Zmarł bezpotomnie, a majątek przekazał siostrze Karolinie z mężem Leonem Czarnotą Bojarskim oraz bratu Henrykowi z żoną i pięciorgiem dzieci.

  Bibliografia[]

 • Ewa Pustoła-Kozłowska: Spacerownik po Łomiankach. Łomianki: 2010, s. 8.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.