• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Burchardt

  Przeczytaj także...
  Wrocławskie Towarzystwo Naukowe (ang. Wrocław Scientific Society) powstało w 1946 z inicjatywy prof. Stanisława Kulczyńskiego, późniejszego długoletniego prezesa, jako kontynuacja Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie (1901–1919) i następnie Towarzystwa Naukowego we Lwowie (1920–1939).Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Witelon, inne formy nazwiska: Witelo, Witello, Vitellio, Vitelo, Vitello, Vitello Thuringopolonis, Erazm Ciołek, (ur. około 1230 na Śląsku legnicko-wrocławskim, zm. pomiędzy 1280 a kwietniem 1314) – mnich, polski fizyk, matematyk, filozof, optyk, twórca podstaw psychologii spostrzegania.

  Jerzy Burchardt (ur. 23 sierpnia 1932 - zm. 14 lipca 2008) - archiwista, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w badaniach historii nauki, w tym głównie pracach Witelona (tytuł jego rozprawy habilitacyjnej w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (obecnie Instytut Historii Nauki PAN) z r. 1990: "Kosmologia i psychologia Witelona").

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Po studiach (magister filologii klasycznej, Uniwersytet Wrocławski), w latach 1955-1958 - kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Legnicy. W latach 60. XX wieku kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, habilitował się w 1990, w 1998 uzyskał tytuł profesora; członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN, członek miejscowy Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

  Wybór prac[ | edytuj kod]

 • J. Burchardt, List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim: Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, ​ISBN 83-04-00262-0
 • J. Burchardt, Witelo: Filosofo Della Natura Del XIII Sec. Una Biografia (wł.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984, ​ISBN 83-04-01439-4
 • J. Burchardt, La Psicopatologia Nei Concetti Di Witelo: Filosofo Della Natura Del XIII Secolo (wł.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, ​ISBN 83-04-02259-1
 • J. Burchardt, Kosmologia i psychologia Witelona, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, ​ISBN 83-04-03666-5
 • J. Burchardt, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia, Wydawnictwa IHN PAN, 1997, ​ISBN 978-83-86062-41-6
 • J. Burchardt, Niektóre opisy botaniczne roślin leczniczych u Dioskurydesa w tradycji Tomasza z Wrocławia (XIV w.), w: Tradycje kultury antycznej na Śląsku pod redakcją Joanny Roztropowicz, Uniwersytet Opolski, 1997, ​ISBN 83-903671-3-0
 • J. Burchardt, Śląscy reprezentanci przeduniwersyteckiej myśli naukowej w Polsce. Witelo i Tomasz z Wrocławia, Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2000
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • prof. Burchardt podczas seminarium (2005 r.)
 • Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.