• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Adam Kowalski


  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Przeczytaj także...
  Sztandar Młodych” – dziennik dla młodzieży, wydawany w latach 1950–1997 w Warszawie. Na początku był organem ZMP.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  The Journal of Homosexuality – recenzowane czasopismo naukowe publikujące artykuły dotyczące homoseksualności z różnych dyscyplin nauki i o rozmaitych podejściach teoretycznych.

  Jerzy Adam Kowalski, polski pracownik naukowy i popularyzator nauki.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w 1958 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1977-84 studiował nauki polityczne, dziennikarstwo i psychologię. W latach 1975-77 dziennikarz Trybuny Opolskiej oraz Sztandaru Młodych, 1993-95 wydawca i redaktor naczelny prasy lokalnej. W 2019 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. Obecnie jest prezesem fundacji Instytut Badań Seksualnych w Opolu.

  Monogamia (stgr. μονογαμία, od μόνος (monos, jeden) i γάμος (gamos, małżeństwo) – najbardziej rozpowszechniony typ związku małżeńskiego, w którym jeden mężczyzna związany jest trwale z jedną kobietą, dając początek rodzinie. Monogamiczność związku oznacza ich wyłączną relację małżeńską na wszystkich płaszczyznach: społecznej, prawnej, duchowej, emocjonalnej, jak i biologicznej, seksualnej.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Wydana w 2011 roku książka Homo eroticus jest pierwszą w polskim piśmiennictwie obszerniejszą publikacją omawiającą ewolucję seksualności człowieka; omawia zarówno aspekt biologiczny, jak i społeczny tej ewolucji. Autor dokonuje krytycznej analizy kilku słynnych teorii naukowych, np. teorii C. Owena Lovejoya dotyczącej narodziny monogamii u przodków człowieka, koncepcji ewolucyjnej roli ognia Richarda Wranghama czy hipotezy na temat genezy nagości skóry u człowieka, przedstawionej przez Desmonda Morrisa. Książka zawiera też sugestie autora dotyczące rozwiązania kilku istotnych kwestii badawczych.

  Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu. Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.

  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]

 • Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus, Wydawnictwo IBS, Opole 2011, seria: Eros i logos. ​ISBN 978-83-931776-0-8​.
 • Jerzy A. Kowalski, Homo eroticus. Jak narodziła się ludzka seksualność (e-book), Wydawnictwo IBS, Opole 2011, ​ISBN 978-83-931776-4-6​.
 • Jerzy A. Kowalski, The origins of homosexuality emancipation, serie: Following Bronislaw Malinowski, an Amazon Kindle edition. The Institute of Sex Research in Opole Press, Opole 2015, ​ISBN 978-83-931776-3-9​.
 • Jerzy A. Kowalski, Kulturowy sens rytuałów inicjacji dojrzałościowej, rozprawa doktorska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa 2018.
 • Wybrane artykuły naukowe[ | edytuj kod]

 • Sexual partner roles in homoerotic relations: An attempt of classification, 2016
 • Wybrane artykuły popularno-naukowe[ | edytuj kod]

 • Pierwotna religia wobec seksualności, Racjonalista.pl, data publikacji: 15.01.2012. oraz Onet.pl, data publikacji: 17.01.2012.
 • Krótka historia emancypacji homoseksualizmu, Historia.org.pl, data publikacji: 06.10.2013.
 • Obrzezanie: między kultem i antykultem fallusa, Historia.org.pl, data publikacji: 19.02.2014.
 • O dziewictwie kobiet słów kilka, Historia.org.pl, data publikacji: 03.09.2014.
 • Mity o Heraklesie na nowo odczytane, Racjonalista.pl, data publikacji: 15.07.2014.
 • Mickiewiczowska zagadka: "A imię jego czterdzieści i cztery", Racjonalista.pl, data publikacji: 20.11.2014.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. "O Autorze" na oficjalnej stronie internetowej książki "Homo eroticus". [dostęp 2012-01-10].
  2. "Administracja" na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Badań Seksualnych w Opolu. [dostęp 2012-01-10].
  3. Jerzy Adam Kowalski, Sex-Partner Roles in Homoerotic Relations: An Attempt of Classification, „Journal of Homosexuality”, 63 (1), 2016, s. 87–102, DOI10.1080/00918369.2015.1078639, ISSN 0091-8369, PMID26244248.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Oficjalna strona książki Jerzego A. Kowalskiego Homo eroticus
 • Oficjalna strona Instytutu Badań Seksualnych w Opolu
 • Claude Owen Lovejoy (ur. 11 lutego 1943) - profesor anatomii Uniwersytetu Stanowego w Kent (Ohio) oraz dyrektor Instytutu Ewolucji Człowieka im. Matthew Ferriniego. Najbardziej znany jest ze swojej pracy nad sposobem poruszania się i genezą dwunożności u australopiteków. Praca The origin of man (Pochodzenie człowieka), którą opublikował w Science w styczniu 1981 roku, należy do najczęściej cytowanych jego artykułów. Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Warto wiedzieć że... beta

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
  Dziennikarstwo – działalność polegająca na zbieraniu i upublicznianiu za pomocą środków masowej komunikacji informacji o wydarzeniach, ludziach oraz problemach.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.666 sek.