• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jerzy Łanowski

  Przeczytaj także...
  Ks. prof dr hab. Marek Starowieyski (ur. 25 stycznia 1937 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, prałat. Autor wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego, patrologii. Brat Franciszka Starowieyskiego.Alicja Szastyńska-Siemion (ur. 1935) – profesor w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Wybitna znawczyni starożytności i mitologii.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Jerzy Wiktor Feliks Łanowski, pseud. literacki Georgius Arvalis (ur. 5 czerwca 1919 we Lwowie, zm. 24 stycznia 2000 we Wrocławiu) - filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor licznych prac naukowych z dziedziny literatury greckiej, tłumacz m.in. Eurypidesa i Menandra. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993).

  Menander (stgr. Μένανδρος Menandros, 342-291 p.n.e.) – starożytny poeta grecki, syn Diopejthesa i Hegestraty, główny przedstawiciel komedii nowej i komedii charakterów.Jerzy Manteuffel (ur. 3 marca 1900 w Taunagi na Łotwie, zm. 11 stycznia 1954 w Warszawie) – polski historyk, filolog klasyczny, papirolog.

  Edukacja[]

 • 1937 matura w gimmazjum klasycznym we Lwowie.
 • 1937-1939 studia filologii klasycznej w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
 • 1945 magister filologii klasycznej w Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie na podstawie pracy pt. De Vergilio Theocriti Pharmaceutriarum imitatore (prom. prof. Jerzy Manteuffel).
 • 6 maja 1946 magister filozofii w zakresie filologii klasycznej uzyskany na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Praca magisterska (druga) pt. Sententiarum Menandri capita tria: de deis, de vita et morte, de Fortuna.
 • 1950 doktor nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. De monostichis Menandri quaestiones selectae (druk w czasopiśmie "Eos" 1950, nr 1, s. 35-74).
 • 1955 docent.
 • 1964 profesor nadzwyczajny.
 • 1981 profesor zwyczajny.
 • Publikacje[]

  Publikacje książkowe[]

 • 500 zagadek antycznych (1966)
 • Antologia anegdoty antycznej (1963, 1970, 1984)
 • Philogelos albo śmieszek (1965, 1986)
 • Szlakiem siedmiu cudów starożytności (1964)
 • Święte igrzyska olimpijskie (1981, 2000)
 • Literatura Grecji starożytnej w zarysie (1987); nowa redakcja (opracowana we współpracy z ks. prof. Markiem Starowieyskim) pt. Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana (1996).
 • Tłumaczenia z języka greckiego[]

 • Menander, Odludek albo Mizantrop (1960)
 • Eurypides, Tragedie, t. 1-3 (1967, 1972, 1980).
 • Sofokles, Filoktet (1975)
 • Menander, Wybór komedii i fragmentów (1982)
 • Chrystus cierpiący (1995)
 • Hezjod, Narodziny bogów (Theogonia), Prace i dni, Tarcza, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Łanowski (Warszawa 1999).
 • Poezje łacińskie i polskie[]

 • Georgius Arvalis, Wiersze ulotne, Wrocław 2002.
 • Przypisy

  Literatura[]

 • Stanisław Stabryła, Profesor Jerzy Łanowski, "Nowy Filomata" 2000, nr 1.
 • Alicja Szastyńska-Siemion, Jerzy Łanowski - wspomnienie (1919-2000), "Meander" 2000, nr 5, s. 387-390.
 • Lucyna Stankiewicz (red.), Jerzy Łanowski (1919-2000). Uczony, tłumacz, popularyzator, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004 (zbiorek zawiera liczne fotografie i kilka artykułów omawiających życie i dorobek J. Łanowskiego).
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Stanisław Stabryła (ur. 2 listopada 1936 we Lwowie) - polski filolog klasyczny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eurypides (gr. Εὐριπίδης Euripídēs, ur. około 480 p.n.e., zm. 406 p.n.e.) – jeden z najwybitniejszych dramaturgów starożytnej Grecji. Urodzony na Salaminie syn ateńskiego ziemianina, Mnesarchosa i Klejto. Odebrał staranne wykształcenie atletyczne, muzyczne (obejmowało ono poza muzyką umiejętności poetyckie i choreograficzne) oraz filozoficzne. Próbował również swoich sił w malarstwie. Wiadomo, że był kapłanem Zeusa we Flyi, brał także udział w poselstwie Aten do Syrakuz, pełnił obowiązki proksenosa obywateli Magnezji w Atenach. Eurypides ożenił się dwa razy. Jego pierwszą żoną była Melito, drugą natomiast Chojrine, z którą doczekał się trzech synów. Około 408 roku p.n.e. wyprowadził się z Aten, najpierw skierował się do Magnezji w Tesalii, później do Pelli, gdzie zmarł u króla Macedonii, Archelaosa I śmiercią tragiczną w 406 roku p.n.e. rozszarpany przez królewskie psy gończe.
  Hezjod (gr. Ἡσίοδος, Hesiodos) z Beocji – epik grecki. Przypuszczenia co do daty jego narodzin wahają się od 850 do 700 p.n.e. (raczej bliżej tej drugiej daty, o czym informuje filolog aleksandryjski Arystarch z Samotraki). Jego imię tłumaczy się jako „ten, co wysyła pieśń”, co może świadczyć o fakcie, iż Hezjod należał do grona aojdów. Jest pierwszym w historii literatury poetą, o którego życiu wiemy dzięki umieszczeniu poszczególnych faktów we własnych dziełach.
  Sofokles (gr. Σοφοκλῆς; ur. ok. 496 p.n.e. w Kolonos , zm. 406 p.n.e. w Atenach) – największy obok Ajschylosa i Eurypidesa tragik starożytnej Grecji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.