• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jemiołuszkowate

  Przeczytaj także...
  Eurazja (błędnie Euroazja) – największy kontynent na kuli ziemskiej o powierzchni 54,9 mln km², zamieszkany przez 4,918 mld ludzi,co stanowi 70,65% ludności świata (2012) (z czego 60,25% zamieszkuje Azję). Dzielony umownie na Europę i Azję. Termin Eurazja wprowadzono w XIX wieku dla podkreślenia ścisłego połączenia Azji z Europą.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Gatunek inwazyjny – gatunek alochtoniczny o znacznej ekspansywności, który rozprzestrzenia się naturalnie lub z udziałem człowieka i stanowi zagrożenie dla fauny i flory danego ekosystemu, konkurując z gatunkami autochtonicznymi o niszę ekologiczną, a także przyczyniając się do wyginięcia gatunków miejscowych.

  Jemiołuszki, jemiołuszkowate (Bombycillidae) – monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes).

  Występowanie[]

  Rodzina obejmuje gatunki tajgi i lasotundry oraz zakrzewionych półpustyń, zamieszkujące północne części Eurazji i Ameryki Północnej oraz na niewielkim obszarze Półwyspu Arabskiego.

  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Cechy charakterystyczne[]

  Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

 • długość ciała 15–23 cm, masa ciała 32–85 g
 • gęste, pastelowe upierzenie
 • na głowie zazwyczaj czubek
 • średnia wielkość
 • odżywiają się pokarmem zwierzęcym i roślinnym
 • gatunki północne inwazyjne.
 • Systematyka[]

  Etymologia[]

  Greckie βομβυξ bombux, βομβυκος bombukos – jedwab; nowołacińskie cilla – ogon; od niemieckiej nazwy Seidenschwanz – jedwabny ogon dla jemiołuszki zwyczajnej. B. Meyer w 1822 roku wziął pod uwagę zdrobnienie nazwy bombyx.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Tajga, borealne lasy iglaste – lasy iglaste występujące w północnej części Azji (Syberia, Sachalin, Kamczatka, Hokkaido) oraz Ameryki Północnej (Alaska i Kanada), Europy (Półwysep Skandynawski, Karelia, północno-wschodnia część Niziny Wschodnioeuropejskiej), w obrębie klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej.

  Podział systematyczny[]

  Klasyfikacja biologiczna rodziny nie jest jednoznaczna. Tradycyjnie zaliczano tu w randze podrodzin jemiołuszki (Bombycillinae), jedwabniczki (Ptilogonatinae) i persówki (Hypocoliinae). Dwie ostatnie zostały wydzielone jako odrębne rodziny Ptilogonatidae i Hypocoliidae. W takim ujęciu do rodziny jemiołuszkek zaliczany jest tylko jeden rodzaj z trzema gatunki:

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Jedwabniczki (Ptiliogonatidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Obejmuje gatunki występujące w Ameryce Północnej i Środkowej. Wcześniej były zaliczane do rodziny jemiołuszek.
 • Rodzaj: Bombycilla
 • Bombycilla garrulus – jemiołuszka zwyczajna
 • Bombycilla japonica – jemiołuszka japońska
 • Bombycilla cedrorum – jemiołuszka cedrowa
 • Dalsze badania genetyczne potwierdzają jednak bliskie pokrewieństwa pomiędzy wymienionymi taksonami.

  Przypisy

  1. Bombycillidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Bombycilla, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.) [dostęp 2012-08-01]
  3. L.J.P. Vieillot: Histoire naturelle des oiseaux de l'Amérique Septentrionale: contenant un grand nombre d'espèces décrites ou figurées pour la première fois. Cz. 1. A Paris: Chez Desray, 1807, s. 88. (fr.)
  4. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Bombycillidae Swainson, 1831 - jemiołuszki - Waxwings (wersja: 2015-05-27). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2016-03-29].
  5. F. Gill, D. Donsker: Waxwings and their allies, tits & penduline tits (ang.). IOC World Bird List: Version 6.1. [dostęp 2016-03-29].
  6. J. Mountjoy: Family Bombycillidae (Waxwings). W: J. del Hoyo, A. Elliott, D.A. Christie: Handbook of the Birds of the World. Cz. 10: Cuckoo-shrikes to Thrushes. Barcelona: Lynx Edicions, 2005, s. 316–317. ISBN 84-87334-72-5. (ang.)
  7. J.A. Jobling: Key to Scientific Names in Ornithology. W: J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D.A. Christie, E. de Juana (red.): Handbook of the Birds of the World Alive. Barcelona: Lynx Edicions, 2016. [dostęp 2016-03-29]. (ang.)
  8. B. Meyer: Taschenbuch der deutschen Vögelkunde, oder, Kurze Beschreibung aller Vögel Deutschlands. Frankfut am Main: Verlegt von Friedrich Wilmans, 1822, s. 68. (niem.)
  9. G.M. Spellman, A. Cibois, R.G. Moyle, K. Winker F.K. Barker. Clarifying the systematics of an enigmatic avian lineage: what is a bombycillid?. „Molecular phylogenetics and evolution”. 3 (49), s. 1036–40, grudzień 2008. DOI: 10.1016/j.ympev.2008.09.006. PMID: 18824237. 

  Bibliografia[]

  1. Mały słownik zoologiczny. Ptaki. Busse Przemysław (red.). T. 1. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. ISBN 83-214-0563-0.
  2. Nazwy polskie za: Paweł Mielczarek, Włodzimierz Cichocki. Polskie nazewnictwo ptaków świata. „Notatki Ornitologiczne”. Tom 40. Zeszyt specjalny, 1999. ISSN 0550-0842. 

  Linki zewnętrzne[]

 • (ang.) Krótkie filmy z różnymi gatunkami jemiołuszek
 • Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Jemiołuszka cedrowa (Bombycilla cedrorum) – gatunek ptaka z rodziny jemiołuszek (Bombacillidae). Zjada jagody, choć może również chwytać owady w locie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Takson monotypowy, monotyp – w klasyfikacji biologicznej takson obejmujący tylko jeden przyporządkowany takson niższy, np. rodzina do której należy tylko jeden rodzaj lub rodzaj, do którego należy jeden gatunek. Taksony monotypowe są niechętnie wyodrębniane przez taksonomów, ponieważ ich tworzenie nie poprawia przejrzystości systemu klasyfikacyjnego na kolejnych szczeblach klasyfikacji. Wyodrębniane są, gdy istnieje wyraźna przerwa (odrębność) między taksonem monotypowym i taksonem siostrzanym.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Półpustynia – teren o bardzo skąpej roślinności, pokrywającej od 10 do 50% powierzchni, jednak bujniej rozwiniętej niż na pustyniach. Występują na niej gatunki przystosowane do warunków dotkliwej suszy, podobnie jak w obszarach pustynnych. Są to suchorosty i sukulenty.
  Lasotundra – najdalej wysunięta na południe część tundry. Jest to obszar przejściowy między tajgą a tundrą. Odróżnia się ją od pozostałej części tundry tym, że na jej obszarze występują pojedyncze drzewa.
  Persówka, krzyczek arabski (Hypocolius ampelinus) – gatunek średniego ptaka z monotypowej rodziny persówek (Hypocoliidae). Bywa także zaliczana do rodziny jemiołuszek (Bombacillidae). Występuje w południowej części Arabii Saudyjskiej oraz na wybrzeżach Iraku, Iranu i Pakistanu. Jej środowisko to nizinne lasy i zadrzewienia, w większości z owocującymi drzewami. Częściowo wędrowna.
  Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” w Warszawie – wydawca słowników dwujęzycznych i podręczników do nauki języków obcych, słowników i poradników języka polskiego, podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców oraz popularnych rozmówek, a także leksykonów i książek popularnonaukowych z różnych dziedzin.
  Jemiołuszka zwyczajna, jemiołuszka (Bombycilla garrulus) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jemiołuszek (Bombycillidae).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.